Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,91 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Serenay AĞIN
 • Sayfa Sayısı: 125
 • Yayın Tarihi: 21.09.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 80,00
80,00 TL
32,00 TL

Bu kitap 1942 kez incelendi; 81 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Ceza Hukuku, Sağlık ve Tıp Hukuku

Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisi olan hekimlerin uygulamada sıklıkla karşılaştıkları suçlardan birisidir. Bu sebeple bu çalışmada, suçun unsurları ile hekimlerin bu suçu nasıl işleyebileceği hususu açıklanmaya çalışılacak ve yargı kararları ile desteklenerek açıklanan unsurlar ve kavramlar yargı kararlarından örneklerle incelenecektir. İlk bölümde ceza hukuku doktrini teamüllerine göre öncelikle suçla korunan yarar açıklanacak; daha sonra fail ve mağdur kavramları, özellikle kamu görevlisi olmayan hekimlerin bu suçu işleyip işleyemeyeceği hususu tartışılarak açıklanacak; sonrasında maddi unsur başlığı altında suçun hangi hareketlerle işlenebileceği kanun hükmü ve doktrinde, suça ilişkin yazılmış çalışmalar ışığında irdelenecek; daha sonra netice başlığı altında yargı kararlarında ve doktrinde de tartışmalara sebep olan bir husus olan maddede belirtilen sonuçların netice mi yoksa objektif cezalandırılabilme şartları mı olduğu hususu tartışılacak ve ardından suçun neticeleri tek tek incelenecektir. Netice unsurundan sonra hukuka uygunluk şartları ve ardından yine doktrinde ve yargı kararlarında sıklıkla tartışılan suçun manevi unsuru doktrindeki tartışmalara yer verilerek açıklanacak ve sonrasında da suçun özel görünüş biçimleri başlığı altında suça teşebbüs, içtima ve iştirak hususları, suçun genel bir suç olması hususu ve bu durumun uygulamada yarattığı sorunlar da dikkate alınarak irdelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde görevi kötüye kullanma suçunun benzer suçlar olan suçu bildirmeme, rüşvet, irtikâp ve resmi belgede sahtecilik suçları ile karşılaştırması yapılacaktır. Çalışmanın son bölümünde de kamu görevlileri açısından özellik arz eden usulleri açıklanarak hekimin görevi kötüye kullanma suçunu konu alan yargı kararları değerlendirilecektir. Bu çalışma, hekimlerin görevlerinin ifası sırasında en çok karşılaştıkları suç olan görevi kötüye kullanma suçunu hekimlerin nasıl ve ne şekilde işlediklerini açıklayarak hukuk alanına katkı sağlamayı ve sağlık hukuku uygulayıcıları ve hekimlere yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Avukat

Av. Serenay AĞIN

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 81

Eğitmen Hakkında

Serenay AĞIN, 1995 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimlerini İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları’nda tamamladı. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünü kazandı. 2015 yılında çift anadal programı ile aynı üniversitede hukuk bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2017 yılında Mütercim Tercümanlık; 2020 yılında Hukuk bölümlerinden mezun oldu. 2019 yılında İzmir Elsa’nın düzenlediği “İnternette İfade Özgürlüğü” konulu deneme yarışmasında ikincilik ödülü; 2020 yılında Kız Başına Kadına Şiddete Yönelik Kurgusal Mahkeme Yarışması’nda birincilik ödülleri vardır. 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi Sağlık Hukuku tezsiz yüksek lisans programı ve Bakırçay Üniversitesi Sağlık Hukuku tezli yüksek lisans programlarında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Mesleki yaşamında da sağlık hukuku ağırlıklı çalışmaktadır.

Sosyal Medya


Serenay AĞIN, 1995 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimlerini İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları’nda tamamladı. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünü kazandı. 2015 yılında çift anadal programı ile aynı üniversitede hukuk bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2017 yılında Mütercim Tercümanlık; 2020 yılında Hukuk bölümlerinden mezun oldu. 2019 yılında İzmir Elsa’nın düzenlediği “İnternette İfade Özgürlüğü” konulu deneme yarışmasında ikincilik ödülü; 2020 yılında Kız Başına Kadına Şiddete Yönelik Kurgusal Mahkeme Yarışması’nda birincilik ödülleri vardır. 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi Sağlık Hukuku tezsiz yüksek lisans programı ve Bakırçay Üniversitesi Sağlık Hukuku tezli yüksek lisans programlarında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Mesleki yaşamında da sağlık hukuku ağırlıklı çalışmaktadır.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…