Whatsapp grubumuza kayıt olun!


24-05-2020
Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 19 dakikadır.

18-06-2020
UYAP ve Yardımcı Programların Kullanımı isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 41 dakikadır.

30-06-2020 Ekli Dosya
Duruşmada ve Müvekkil Görüşmesinde Konuşma ve Beden Dili isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 30 dakikadır.

24-04-2020 Ekli Dosya
Corona Salgınının Sözleşmelere Etkisi ve Buna İlişkin Yeni Düzenlemeler isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 05 dakikadır.

20-04-2020
Sözleşme Hukukunda İfa İmkansızlığı ve Corona Virüs isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 7 dakikadır.

26-03-2020 Ekli Dosya
Corona Virüs Kapsaminda Alinan Tedbirlerin Kira Sözlesmelerine Etkisi isimli online konferansin video kaydidir. Egitim süresi 1 saattir.

26-03-2020
Corona Virüs Kapsaminda Alinan Tedbirlerin Is Hukukuna Etkisi isimli online konferansin video kaydidir. Egitim süresi 1 saat 27 dakikadir.

09-04-2020 Ekli Dosya
Corona Virüs Kapsamında Alınan Tedbirlerin Özel Okul ile Vakıf Üniversitesi Sözleşmelerine Etkisi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 21 dakikadır.

20-03-2020
Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 58 dakikadır.

13-04-2020
Uygulamada Mal Rejimleri ve Yargıtay İçtihatları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 10 dakikadır.

20-05-2020 Ekli Dosya
Sözleşme Yapma Stratejileri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

17-04-2020
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 58 dakikadır.

21-05-2020 Ekli Dosya
Sözleşmelerde Ceza Koşulu isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 38 dakikadır.

07-05-2020
Aile Hukukunda Çeşitlemeler isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 27 dakikadır.

27-05-2020 Ekli Dosya
Uygulamada Boşanma ve Sonuçları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 05 dakikadır.

01-05-2020 Ekli Dosya
Sözleşmelerin Haklı Sebeple Feshi ile Haksız Feshinin Sonuçları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 01 dakikadır.

30-05-2020 Ekli Dosya
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Sözleşmelerin Yorumu isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 32 dakikadır.

06-04-2020
Tıp Hukuku 101 isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 43 dakikadır.

25-05-2020
İş Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında İspat ve Hesaplama isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 20 dakikadır.

14-04-2020
Kıdem ve İhbar Tazminatının İspatı ve Hesaplanması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 37 dakikadır.

06-05-2020
Fazla Çalışmanın İspatı ve Hesaplanması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 22 dakikadır.

16-04-2020 Ekli Dosya
Kat Mülkiyeti Teorisi ve Arsa Payı Düzeltilmesi Davaları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 03 dakikadır.

03-06-2020
Kat Mülkiyetinde Eklenti ve Tahsisli Alan Uygulaması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

17-04-2020 Ekli Dosya
Taşınmaza Yönelik Ayni Neticeli Davalara İlişkin Pratik Bilgiler isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 35 dakikadır.

20-05-2020 Ekli Dosya
Sözleşmeye Dayalı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine Yönelik Davalar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 07 dakikadır.

29-04-2020 Ekli Dosya
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi Üzerine Tasfiye isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 47 dakikadır.

27-03-2020
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Püf Noktaları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 18 dakikadır.

15-05-2020 Ekli Dosya
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğu isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 17 dakikadır.

28-05-2020
A'dan Z'ye Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri isimli 2 günlük online konferansların video kaydıdır. Toplam eğitim süresi 3 saat 10 dakikadır.

01-05-2020 Ekli Dosya
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 52 dakikadır.

16-05-2020 Ekli Dosya
Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Sonuçları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 36 dakikadır.

13-05-2020 Ekli Dosya
Çerezler ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Dijital Pazarlama isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 14 dakikadır.

11-04-2020
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 101 isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 46 dakikadır.

23-04-2020 Ekli Dosya
Miras Hukukunda Muvazaalı İşlemler ve Yargıtay Uygulaması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 34 dakikadır.

04-06-2020 Ekli Dosya
Miras Hukukunda Tenkise Tabi Kazandırmalar ve Yargıtay Uygulaması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 26 dakikadır.

02-05-2020 Ekli Dosya
Belirsiz Alacak Davasında Uygulama Sorunları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 48 dakikadır.

16-04-2019
Dilekçede Biçim isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 51 dakikadır.

18-04-2019
Dilekçede İçerik isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 6 dakikadır.

04-05-2020 Ekli Dosya
Sözleşmelerde İfa Edilmemeye Dayalı Strateji Oluşturma isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 32 dakikadır.

15-05-2019 Ekli Dosya
Malpraktis Davaları isimli online konferansın video kaydıdır. Egitim süresi 1 saat 23 dakikadır.

30-04-2020 Ekli Dosya
Özel Hukukta Davaların Yarışması ile Terditli Dava ve Davaların Yığılması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 32 dakikadır.

02-06-2020
Paylı (Müşterek) - Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet Ayrımı Esasları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 32 dakikadır.

07-04-2020
Tıp Hukukunda Tazminat ve Sorumluluk isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 38 dakikadır.

22-05-2020 Ekli Dosya
İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt ve Seçimlik Hakların Kullanılması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 18 dakikadır.

15-07-2020 Ekli Dosya
Satım Sözleşmelerinde Temerrüt isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 14 dakikadır.

18-02-2019
Bilisim Suçlari 101 isimli online konferansin video kaydidir. Egitim süresi 55 dakikadir.

11-05-2020 Ekli Dosya
İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davası isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 26 dakikadır.

08-04-2019
Medeni Kanunda Düzenlenen Boşanma Sebepleri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 17 dakikadır.

28-04-2020
Kentsel Dönüşüm Öncesi Strateji Oluşturma isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 35 dakikadır.

05-05-2020
Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlıkları ile Baş Edebilmeye Dayalı Çözümler isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 39 dakikadır.

15-04-2019
Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 4 dakikadır.

26-05-2020
Diksiyon ve Nefes isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 11 dakikadır.

04-05-2020 Ekli Dosya
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tacirler Arası Genel İşlem Koşulları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 51 dakikadır.

14-05-2020 Ekli Dosya
Şekle Uyulmadan Yapılan Taşınmaz Satış Sözleşmesi ve Hukuki Sorunlar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 21 dakikadır.

21-04-2020 Ekli Dosya
Hukuk İngilizcesi Pratik Çalışma: Ortaklık Sözleşmesi Çevirisi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 02 dakikadır.

19-06-2020 Ekli Dosya
Hukuk Almancasına Giriş ve Temel Kavramlar-Kurumlar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 56 dakikadır.

27-04-2020 Ekli Dosya
Osmanlı Tapusuna Dayalı Ayni Hak İddiaları ve Hak Sahibi Olabilme Koşulları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 45 dakikadır.

20-04-2020 Ekli Dosya
Medeni Kanun'da İrtifak Hakları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 44 dakikadır.

01-06-2020 Ekli Dosya
Kamulaştırmasız El Atma Davası Esasları ve Strateji Oluşturma isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 33 dakikadır.

05-06-2020
Kamulaştırma Davası Açmadan Önce Satın Alma Usulü Stratejileri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 8 dakikadır.

18-05-2020 Ekli Dosya
Alacağı Taşınmazla Garanti Eden Taşınmaz Rehnine Alternatif Hızlı ve Pratik Yollar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 28 dakikadır.

12-04-2020 Ekli Dosya
İş Hukukunda Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 47 dakikadır.

19-05-2020 Ekli Dosya
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Avukatın Haksız Azli ve Ücret Alacağı isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 48 dakikadır.

11-04-2019 Ekli Dosya
Ön Ödemeli Konut Satışında Cayma ve Dönme Hakkı isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 6 dakikadır.

28-03-2020
Uygulamada Kentsel Dönüşüm Hukuku isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 53 dakikadır.

09-04-2020
Kentsel Dönüşümde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 35 dakikadır.

19-04-2020 Ekli Dosya
Türk Medeni Kanunu Açısından İPOTEK isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 42 dakikadır.

14-05-2020 Ekli Dosya
Paranın Temerrüt Faizinden Fazla Değer Kaybetmesinden Doğan Aşkın Zararın Tazmini isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 31 dakikadır.

16-05-2020 Ekli Dosya
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Dilekçesi Hazırlama İpuçları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 2 saat 19 dakikadır.

25-03-2020 Ekli Dosya
Vergi Usul Hukuku Temel Kavramlar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 23 dakikadır.

18-05-2020 Ekli Dosya
Kefalet Sözleşmelerinde Güncel Sorunlar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 17 dakikadır.

29-03-2019 Ekli Dosya
Velayet Davaları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 59 dakikadır.

21-05-2020 Ekli Dosya
Eşya Hukuku Kapsamında Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 47 dakikadır.

23-03-2019 Ekli Dosya
Nafaka Davaları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 14 dakikadır.

26-04-2020
Tıp Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 48 dakikadır.

29-06-2020 Ekli Dosya
Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları ve Usulü isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 59 dakikadır.

13-07-2020 Ekli Dosya
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanunların Çatışması ve Çözüm Yolları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 22 dakikadır.

13-04-2020 Ekli Dosya
2/B Arazilerine Dayalı Güncel Uyuşmazlıklar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 44 dakikadır.

22-05-2020 Ekli Dosya
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bazlı Teminat Oluşturma Stratejisi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 25 dakikadır.

28-04-2020 Ekli Dosya
Hukuk İngilizcesi Pratik Çalışma: Dizi Sponsorluk Sözleşmesi Çevirisi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 32 dakikadır.

11-05-2020
İlaç Hukuku isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 44 dakikadır.

09-05-2019 Ekli Dosya
Tıbbi Genetik Hukukundan Doğan Davalar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 9 dakikadır.

08-05-2019
İlaç Hukukundan Doğan Davalar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 17 dakikadır.

12-05-2020 Ekli Dosya
Sağlık Turizmi Hukuku isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

21-04-2020 Ekli Dosya
Elektronik Sözleşmeler isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 41 dakikadır.

12-05-2020 Ekli Dosya
Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici İşlemi Kavramı isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 40 dakikadır.

13-05-2020 Ekli Dosya
Kat Mülkiyetinde Yönetim isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 25 dakikadır.

15-05-2020 Ekli Dosya
Toplu Yapı Kavramı ve Toplu Yapılarda Yönetim isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

07-04-2020
Sıfırdan Orta Seviyeye İngilizce isimli 7 günlük online eğitim paketinin video kaydıdır. Eğitim süresi 9 saat 11 dakikadır.

09-05-2020 Ekli Dosya
Yeni Düzenlemelerle İnfaz Kanunu ve Koşullu Salıverme isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 28 dakikadır.

05-04-2020
Postcorona Dönemde Sürücüsüz Araçlar ve Hukuki Durumu isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 15 dakikadır.

25-04-2020 Ekli Dosya
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 27 dakikadır.

28-05-2020
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 25 dakikadır.

16-06-2020
Anonim Şirket Esas Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 35 dakikadır.

08-06-2020
Devreli Tatil Sistemleri (Devre Mülk/Devre Tatil) Uyuşmazlıkları isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 36 dakikadır.

09-06-2020 Ekli Dosya
Soruşturma Evresi Aktif Avukat Becerileri isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 21 dakikadır.

09-05-2020 Ekli Dosya
Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması, Harcanması ve Korunması isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 54 dakikadır.

14-03-2019
Avukatların Sosyal Medya Yönetimi isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 5 dakikadır.

14-03-2019
6284 Sayili Kanun ve Uygulamasi isimli online konferansin video kaydidir. Egitim süresi 1 saat 4 dakikadir.