Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN.


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,3 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kısmi Hakimiyet Halinde Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Afra ERTÜRK
 • Sayfa Sayısı: 180
 • Yayın Tarihi: 16.08.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 140,00
140,00 TL
14,00 TL

Bu kitap 1257 kez incelendi; 19 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Tez Serisi, Ticaret Hukuku

Çalışmamızın amacı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 202 kapsamında düzenlenen şekliyle şirketler topluluğunda hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sebebiyle doğan hukuki sorumluluğun bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri açısından incelenmesidir. TTK m. 202 f. 1 (b) bendinde özellikle davalı olarak sayılmayan bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK m. 369 uyarınca özen ve bağlılık yükümlülüklerinin devam etmesi sebebiyle TTK m. 202 uyarınca da sorumluluklarının var olup olmadığının incelenmesi önem kazanmaktadır.

İnceleme konusu yukarıda belirtilen çalışmamız üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki bağlı şirketin üyelerinin şirketler topluluğundaki konumunu saptamak üzere kaleme alınan bölüm olup şirketler topluluğunun teşkilatlanmasından içerdiği çıkar çatışmalarına uzanan bir inceleme alanına sahiptir. İkinci bölümde ise bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının hukuki temelleri incelenmektedir. Ardından üçüncü bölümde hukuki sorumluluğun bir sonucu olarak ikame edilecek dava, davacı ve davalı sıfatlarının tartışılması ile en son olarak da sorumluluktan kurtulma yolları irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler: şirketler topluluğu, bağlı şirket, yönetim kurulu üyeleri, menfaat çatışması, özen ve bağlılık yükümlülüğü

Avukat

Av. Afra ERTÜRK

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Av. Afra Ertürk, İzmir’in Aliağa ilçesinde büyümüş ve 2017 yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında 2016 yılında Almanya Adalet Bakanlığı’nda yaz stajını tamamlamıştır.

Yine Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans programından Kısmi Hakimiyet Halinde Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu konulu tezini savunarak 2022 yılında mezun olmuştur.

2018 yılında avukatlık ruhsatını alan Afra Ertürk, halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine devam etmektedir.

Sosyal Medya


Av. Afra Ertürk, İzmir’in Aliağa ilçesinde büyümüş ve 2017 yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında 2016 yılında Almanya Adalet Bakanlığı’nda yaz stajını tamamlamıştır.

Yine Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans programından Kısmi Hakimiyet Halinde Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu konulu tezini savunarak 2022 yılında mezun olmuştur.

2018 yılında avukatlık ruhsatını alan Afra Ertürk, halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…