Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,09 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararlarının Hukuki Etkisi ve Yargısal Denetimi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Fatih KURDOĞLU, LL.M
 • Sayfa Sayısı: 150
 • Yayın Tarihi: 18.09.2023
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 150,00
150,00 TL
60,00 TL

Bu kitap 1152 kez incelendi; 12 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İdare Hukuku, Tez Serisi

ÇED yapılması planlanan projenin çevreye olası muhtemel etkilerini göstermek, projenin onay verilmeden önce ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tespit etmek, olası etkilerin nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin çözümlerin sunulduğu, inşaat ve işletme sürecini anlatan disiplinlerarası bir çevre yöntemidir. ÇED süreciyle projenin çevresel zararlarının tespiti sağlanacak ve çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler hazırlanacaktır. Çevrenin korunmasının temel dayanağı olan çevre hakkının gerçekleştirilmesini sağlayan teknik bir araçtır.

Çalışmamızın ilk bölümünde çevre kavramına, çevre hakkının çevreyle olan ilişkisine, çevre hakkının yerel ve uluslararası mevzuatta gelişimine, ÇED kavramının tanımlanmasına, ÇED’in çevre hakkıyla ve diğer temel haklarla ilişkisine, ÇED’in uluslararası hukukta ve yerel hukuktaki gelişimine yer verilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise ÇED sürecine ve hukuki etkisine yer verilmiş, bir idari işlem olarak ÇED’in hukuki niteliği, ÇED idari işleminin unsurları açısından ve yapılış usulü ayrıntılı biçimde anlatılmış, ÇED idari işleminin tabi olduğu idari usul ilkeleri ve özellikle katılım ilkesi değerlendirilmiş ve ÇED süreci sonucunda verilen ÇED kararlarına yer verilmiştir.

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise, ÇED süreci sonunda verilen kararlara karşı görevli ye yetkili yargı yerinin belirlenmesi konuları ele alınmış, ÇED kararlarına karşı açılacak iptal davasının tabi olduğu yargılama türüne yer verilmiş, iptal davası açılabilmesinin ön koşulları özellikle menfaat açısından değerlendirilmiş, yürütmenin durdurulması müessesesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, yargı kararlarına uyulmamasının sonuçları ele alınmış ve ÇED kararlarının yargısal denetiminde AYM’nin ve Danıştayın yaklaşımı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Hakkı, İdari İşlem, Hukuki Etki, Yargısal Denetim.

Avukat

Av. Fatih KURDOĞLU, LL.M

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 12

Eğitmen Hakkında

Konak Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Yaşar Üniversitesinde kamu hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İzmir Barosuna avukat olarak kaydını yapmış, çeşitli hukuk bürolarında tecrübe amaçlı çalıştıktan sonra Av. Fatih KURDOĞLU Hukuk Bürosunu kurmuş olup, serbest avukat olarak birçok şahsa ve kurumsal şirkete hukuki hizmet vermektedir.

Sosyal Medya


Konak Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Yaşar Üniversitesinde kamu hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İzmir Barosuna avukat olarak kaydını yapmış, çeşitli hukuk bürolarında tecrübe amaçlı çalıştıktan sonra Av. Fatih KURDOĞLU Hukuk Bürosunu kurmuş olup, serbest avukat olarak birçok şahsa ve kurumsal şirkete hukuki hizmet vermektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…