Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Sıfırdan Orta Seviyeye İngilizce Video Eğitim Paketi (7 Video)

Mehmet BALOGLU

Sıfırdan Orta Seviyeye İngilizce isimli 7 günlük online eğitim paketinin video kaydıdır. Eğitim süresi 9 saat 11 dakikadır.

1250,00 TL
500,00 TL

4589 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Ders Videoları, Yabancı Dil

Sıfırdan Hukuk İngilizcesine Giriş isimli 7 günlük online eğitim paketinin video kaydıdır.

Eğitim süresi 9 saat 11 dakikadır.

 

DERS İÇERİKLERİ:

 

1. Ders

Mehmet Baloğlu'nun tavsiyeleri - İngilizceye nasıl bakılmalı, nasıl yaklaşılmalı?
                 Temel sorunlar nelerdir?
                 İngilizce nasıl düşünmeli?

Cümlenin Ögeleri - Subject - Verb - Object (SVO)
Yardımcı Fiiller - The Verb to Be (Am/Is/Are)
Kelime Bilgisi - Vocabulary


2. Ders

Present Simple vs. Present Continuous&Progresive (Geniş Zaman - Şimdiki Zaman)

Hukuk İngilizcesi Kelime Bilgisi - Vocabulary (Legal terms, verbs, nouns, prepositons and adjectives)

Simple Past (Geçmiş Zaman)

Present Perfect Simple & Time Expressions (Belirsiz Geçmiş Zaman ve Zaman İfadeleri)

Düzensiz Fiiler - Irregular Verbs

Örnek metinler üzerinde pekiştirme


3. Ders

Alıştırmalar
Future Tenses (Gelecek Zaman Kipleri)
Present Progressive & Time Expressions (Şimdiki Zaman & Zaman İfadeleri)
    - Hukuk İngilizcesinde Kullanımı

Future Progressive (Sürekli Gelecek Zaman)


4. Ders

Passive Voice (Edilgen Yapı)
    - Unknown Subject (Belirsiz Nesne)
    - Process (Süreç)
    - Official and Legal Literatute (Resmi ve Hukuki Kullanım)

Present Simple Passive (Geniş Zamanda Edilgen yapı)

Past Simpe Passive (Geçmiş Zamanda Edilgen yapı)

Present Perfect Passive Belirsiz Geçmiş Zamanda Edilgen yapı)

Modals in Passive Structure (Edilgen yapıda kipler)

Alıştırmalar


5. Ders

Relative Clauses 
Reduction of Relative Clauses
Alıştırmalar


6. Ders

Cause&Effect - Reason&Result Connectors (Neden-Sonuç Bağlaçları)
Yazma Alıştırmaları
Clauses Of Concession 


7. Ders

Resmi Üslup:
    Modal Verbs 
    Causatives
    Indirect Questions

Mehmet Baloğlu'nun tavsiyeleri

Ögretmen

Mehmet BALOGLU

  • Eğitim Sayısı 12
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 2271
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

13 yılı aşkın tecrübesi ile kamu ve özel sektörde yabancı dil eğitimi vermektedir. 

Sosyal Medya

13 yılı aşkın tecrübesi ile kamu ve özel sektörde yabancı dil eğitimi vermektedir.