Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Hukuk Almancasına Giriş ve Temel Kavramlar-Kurumlar Video Eğitimi

Dr. jur. R. Barış ATLADI

Hukuk Almancasına Giriş ve Temel Kavramlar-Kurumlar isimli online konferansın video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 56 dakikadır.

500,00 TL
200,00 TL

4791 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, Ders Videoları, Yabancı Dil

Eğitim Önizlemesi

Hukuk Almancasına Giriş ve Temel Kavramlar-Kurumlar isimli online konferansın video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 56 dakikadır.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi R. Barış ATLADI

  • Eğitim Sayısı 2
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 292
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Dr. jur. R. BARIŞ ATLADI, LL.M.                                                                              

E- Mail             : [email protected]

                          [email protected]

Biyografi

Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1999-2003) yılında tamamlayan Dr. Barış Atladı 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı yüksek lisans öğrenimini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu alması üzerine yarıda bırakmış ve 2004 yılından itibaren Almanya’da yükseköğrenimine devam etmiştir. Bu çerçevede yüksek lisans ve doktora öğrenimini Bayreuth Üniversitesi’nde (2004-2011) tamamlayan Dr. Atladı, bu süreçte 2009-2011 yılları arasında Freiburg şehrinde bulunan Uluslararası ve Karşılaştırmalı Max Planck Ceza Hukuku Enstitüsü’nde burslu araştırmacı statüsünde araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.  Çalışmaları çevre ceza hukuku ve tıp ceza hukuku alanlarında yoğunlaşan Dr. Atladı, doktora öğrenimini tamamlamasını müteakip Türkiye’ye geri dönmüş ve 2012 yılından 2018 yılına kadar Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, bunu müteakip de halen görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2013 yılından beridir Özyeğin Üniversitesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans programları çerçevesinde ders veren Dr. Atladı, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında çok sayıda karşılaştırmalı ceza hukuku alanında çok sayıda bilimsel faaliyet icra etmiş olup; halen doçentlik takdim tezi çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Biographie

Dr. Barış Atladı started his M.A. program at Ankara University in 2004,  after graduating the B.A. program at the Law Faculty Anadolu University in 2003. Due to getting the national scholarship of turkish state he interrupted his M.A. study in Ankara and went to Germany, where he held his M.A. (2007) and Ph.D. Degree (2011) at Bayreuth University. During Ph.D. study he spent app. 2 years at Max Planck Institute for international and comparative Criminal Law in Freiburg in Breisgau. Dr. Atladı started his academic career at Law Faculty of Turkish German University in İstanbul, where he worked as head of Department for Criminal and Criminal Procedure Law between 2012 and 2018. Since then he Works at Akdeniz University Faculty of Law. Beside these her works since 2013 at Law Faculty of Özyeğin University as part time professor and . Dr. Atladı is owner of many international&comparative Publications.

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ                             :           Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ögretim Üyesi (Doktor Ögretim Üyesi) – (2018-…)

            Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2012 - 2018)

            Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı (Misafir) Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2013- ....)

 

DOKTORA ÖĞRENİMİ            :           Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2007-2011)  /  ALMANYA

Tez Konusu:  Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht – Rechtsvergleichende Untersuchung der Rechtslage im deutschen und türkischen Recht  (Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu – Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Alman ve Türk Hukukundaki Durumun İncelenmesi)

Danışman                    : Prof. Dr. Nikolaus BOSCH –  Mezuniyet Notu: magna cum laude

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ  :           Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2005-2007) / ALMANYA

Tez Konusu:  Sterbehilfe im türkischen und deutschen Strafrecht  (Türk ve Alman Ceza Hukukunda Ötanazi)

Danışman                    : Prof. Dr. Gerhard DANNECEKER –  Mezuniyet Notu: summa cum laude

 

LİSANS ÖĞRENİMİ                 :  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999-2003)    

 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Bilişim Suçları, Ceza Hukukunda Resepsiyon Süreçleri, Temel Hak ve Özgürlüklerin Ceza Hukukunda Korunması, Alternatif Cezalandırma Yöntemleri

 

BİLİMSEL FAALİYETLER

Monografik Çalışmalar           :

1. Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht (=Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu), Peter Lang Yayınevi, 2011

Makaleler ve Diğer Yayınlar    :

1. Gürültü Kirliliğine Neden Olma Suçu (Dr. Mahmut Kaplan ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21 Özel Sayı: Durmuş Tezcan Armağanı, Cilt 1, syf. 627-654.

2. Der Schutz der Ehre im türkischen Strafrecht (Ercan Velioglu ile birlikte), in: Ehre in Familie, Recht und Religion (Edt. Andreas Eicker-Stephanie Klein),  Stämpfli Yayinevi, Bern, 2018, pp. 102-124.

3. Özgürlük-Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakki Üzerine Bir    Deneme, in: Türkiye-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu III, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017

4. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine İlişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk  Dergisi, 2009/Temmuz

5. Tedaviyi Ret Hakkının Sınırları Açısından Ölme Hakkı, Güncel Hukuk   Dergisi, 2008/Şubat

6.  Bir BGH Kararının Anatomisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2007/Kasım

7. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku  Kongresi, Kongre Kitabı (Nobel Yayınevi) pp. 417-432, 2007

8. Toplumsal Hukuk Bilinci ve Medya, Güncel Hukuk Dergisi, 2005/Mayıs

 

Kongre Tebliğleri               :

1. Der Ehrbegriff im türkischen Strafgesetzbuch und dessen Bedeutung für die Rechtpraxis sowie dessen strafverfahrensrechtliche Besonderheiten bzw. Einflüsse, Internationale&Interdisziplinäre Tagung zur Ehre in Familie, Recht und Religion, Luzern,  29-30.11.2017, in: Ehre in Familie, Recht und Religion (Edt. Andreas Eicker-Stephanie Klein),  Stämpfli Yayinevi, Bern, 2018, pp. 102-124.

2. Türk Hukuku Bakımından Sünnet Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bakımından Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 8.3.2016

3. Reformbedarf des türkischen Umweltschutzstrafrechts, Krakow  Üniversitesi Uluslararası - Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2015/Eylül,  in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan-Polonya, 2015, pp. 301-318)

4. Wichtige Entscheidungen über Organtransplantation und Organhandel im türkischen Recht, V. Türk-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Günleri, Bialystok-Polonya, 26.10.2015

5. Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı Bağlamında Yüz Kapama Yasağı: İç   Güvenlik Paketi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Yapılan Değişiklikler, Türk-Polonya III. Hukuk Günleri, 2015/Mayıs, “Özgürlük-Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakki Üzerine Bir Deneme”, in: Türkiye-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu III (Ceza Hukuku), Seçkin Yayınevi, Ankara 2017,

6. Türk Ceza Kanununda Suların Kirletilmesi Suçları, IFAT Eurasia Uluslarası Toplantısı, Ankara 2015

7. Reform des türkischen Sexualstrafrechts, Türk-Alman Hukukçular Birliği  Sonbahar Sempozyumu: Aktuelle Entwicklungen im Türkischen Recht, 15.11.2014.

8. Environmental Criminal Law& Urban Policy&Sustainable Development (=Çevre Ceza Hukuku&Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma), Bayreuth  Üniversitesi/Almanya, Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Ekonomisi ve Kültürü Kongresi, 2013/Ekim

9. Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu, III. Türk- Alman Su Günleri, İzmir, 2013/Eylül

10. Willensfaehigkeit des Gefangenen (=Kapatılanın İrade Hürriyeti), Viadrina Üniversitesi-Frankfurt (Oder) / Poznan Üniversitesi – Almanya / Polonya, Uluslararası-Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2013/Ağustos, in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan, 2014, pp. 421-440)

11. Rechtlicher Schutz der Telekommunikationsfreiheit durch die Beweisverbote im türkischen türkischen Strafprozessrecht (=Ceza Muhakemesi Hukuku Delil Yasakları Aracılığıyla İletişim Hürriyetinin Hukuki Korunması), Passau Üniversitesi/Almanya Uluslararası Disiplinlerarası Medya ve Özel Hayat Sempozyumu, Passau/Almanya, 2013/Şubat

12. Kritische Betrachtung des türkischen Umweltschutzstrafrechts im Lichte  der Regelungen der Europäischen Union (Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Türk Çevre Ceza Hukukunun Eleştirel Açıdan İncelenmesi), Max-Planck- Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau, 2009/Aralık

13. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2007

Çeviriler ve Diğer Faaliyetler  :

1. Federal Alman Uluslararası Ceza Kanunu, (Völkerstrafgesetzbuch’un Çevirisi), Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi 2018-S. 15, syf. .

2. Zürih Grafiticisi Vakası (Uwe Schaefler’in “Sprayer von Zürich” isimli eserinin çevirisi), in: Sanat ve Ceza Hukuku (Edt. Yener Ünver), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018, s. 23-89

3. Federal Polis Teşkilatı Mensuplarının Ücretsiz Tıbbi Bakım Hizmetlerini Almasına Dair Yasal Düzenlemelerin Anayasaya Aykırılığı Meselesi (“Verfassungswidrigkeit der Heilfürsorgevorschriften für Bundespolizei), Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi Kararının Çevirisi, Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi 2014-S. 6, syf. 219-231.

4. Terörist Şiddet Eylemleri Öncesi Alanda Tehlike Suçları Oluşturulmasının Yasal Zemini ve Sınırları, (Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER’in / Max Planck Uluslararası ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü Direktörü makalesinin çevirisi), (Yayınlanmak üzere teslim edildi)

3. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil I (=Ceza Hukuku Genel Hükümler C. I) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 80 sayfalık kısmın çevirisi

4. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil II (=Ceza Hukuku Genel Hükümler C. II) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 40 sayfalık kısmın çevirisi

5. İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama Alanı, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-13- Internet Hukuku (Edt. Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), (Prof. Dr. Brian Valerius’un makalesinin çevirisi), 2013/Mayıs

6. Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın, 2.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali –Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık,Tebliğler, C. I (Dr. Liane Wörner’in tebliğinin çevirisi), 2012/Eylül

7. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine Ilişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2009/Temmuz (Dr. Andreas Mosbacher’in JuS 2/2009 dergisinde yayınlanmış çalışmasının çevirisi)

8. The limitation of the right of dying according to the turkish criminal law in the field of refusing a medical intervention, 2. international Patientssafetycongress, 2008/Mayıs Antalya (Poster Sunumu)

Tez ve Proje Danışmanlıkları  :

1. Nezahat Kök, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Uyuşturucu Ticareti Suçu, 2019

2. Tayfur Acar, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Hırsızlık Suçu ve Konut  Dokunulmazlığını İhlal Suçu Arasındaki İlişki, 2018

3. Mahmut Sevindi, Tezli Yüksek Lisans, İletişimin Denetlenmesi Tebdiri, 2019 

 

AKADEMİK BURS VE BAŞARILAR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Bursu (1416 Sayılı Kanun Çerçevesinde), 2004-2011

Uluslararası Hasta Hakları Kongresi Katılım Bursu, Mayıs 2008

Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü / Freiburg im Breisgau Araştırma Bursu, Temmuz-Eylül 2010

Deutsche Forschungsgemeinschaft-Passau Üniversitesi Kongre Katılım Bursu, Şubat 2013

III. Türk-Alman Su Günleri Toplantısı Bilimsel Koordinatörü, Eylül 2013

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Çevre Hukuku I ve II

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-II

                        Kriminoloji

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

                        Kriminoloji

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Karşılaştırmalı Çevre Ceza Hukuku (Yüksek Lisans Dersi)

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Kriminoloji

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I ve II

Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

                        Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler (Güz-Bahar)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz-Bahar)

                        Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu (Y.L.)

                        Modern Tıbbi Müdahaleler ve Ceza Hukuku (Y.L.)

                        Karşılaştırmalı Tıp Ceza Hukuku (Y.L.)

                        Ceza Muhakemesi Sujeleri ve Koruma Tedbirleri (Y.L.)

                        Suç ve Yaptırım Teorisinde Güncel Gelişmeler(Doktora)

                        Ceza Hukukunda Yaptırım Teorisi (Doktora)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler I

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler I

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Kriminoloji

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Uygulamaları

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I ve II

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Muhakemesi Hukuku (Güz-Bahar)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz-Bahar)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Hasta Hakları ve Yükümlülükler (Yüksek Lisans Dersi)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) İstinye Üniversitesi İşletme Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku

                        İşletme Hukuku

2015-… İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Eğitmenliği

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yer ve Tarihi    :  Alanya, 20/07/1980

Sosyal Medya

Dr. jur. R. BARIŞ ATLADI, LL.M.                                                                              

E- Mail             : [email protected]

                          [email protected]

Biyografi

Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1999-2003) yılında tamamlayan Dr. Barış Atladı 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı yüksek lisans öğrenimini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu alması üzerine yarıda bırakmış ve 2004 yılından itibaren Almanya’da yükseköğrenimine devam etmiştir. Bu çerçevede yüksek lisans ve doktora öğrenimini Bayreuth Üniversitesi’nde (2004-2011) tamamlayan Dr. Atladı, bu süreçte 2009-2011 yılları arasında Freiburg şehrinde bulunan Uluslararası ve Karşılaştırmalı Max Planck Ceza Hukuku Enstitüsü’nde burslu araştırmacı statüsünde araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.  Çalışmaları çevre ceza hukuku ve tıp ceza hukuku alanlarında yoğunlaşan Dr. Atladı, doktora öğrenimini tamamlamasını müteakip Türkiye’ye geri dönmüş ve 2012 yılından 2018 yılına kadar Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, bunu müteakip de halen görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2013 yılından beridir Özyeğin Üniversitesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans programları çerçevesinde ders veren Dr. Atladı, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında çok sayıda karşılaştırmalı ceza hukuku alanında çok sayıda bilimsel faaliyet icra etmiş olup; halen doçentlik takdim tezi çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Biographie

Dr. Barış Atladı started his M.A. program at Ankara University in 2004,  after graduating the B.A. program at the Law Faculty Anadolu University in 2003. Due to getting the national scholarship of turkish state he interrupted his M.A. study in Ankara and went to Germany, where he held his M.A. (2007) and Ph.D. Degree (2011) at Bayreuth University. During Ph.D. study he spent app. 2 years at Max Planck Institute for international and comparative Criminal Law in Freiburg in Breisgau. Dr. Atladı started his academic career at Law Faculty of Turkish German University in İstanbul, where he worked as head of Department for Criminal and Criminal Procedure Law between 2012 and 2018. Since then he Works at Akdeniz University Faculty of Law. Beside these her works since 2013 at Law Faculty of Özyeğin University as part time professor and . Dr. Atladı is owner of many international&comparative Publications.

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ                             :           Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ögretim Üyesi (Doktor Ögretim Üyesi) – (2018-…)

            Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2012 - 2018)

            Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı (Misafir) Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2013- ....)

 

DOKTORA ÖĞRENİMİ            :           Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2007-2011)  /  ALMANYA

Tez Konusu:  Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht – Rechtsvergleichende Untersuchung der Rechtslage im deutschen und türkischen Recht  (Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu – Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Alman ve Türk Hukukundaki Durumun İncelenmesi)

Danışman                    : Prof. Dr. Nikolaus BOSCH –  Mezuniyet Notu: magna cum laude

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ  :           Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2005-2007) / ALMANYA

Tez Konusu:  Sterbehilfe im türkischen und deutschen Strafrecht  (Türk ve Alman Ceza Hukukunda Ötanazi)

Danışman                    : Prof. Dr. Gerhard DANNECEKER –  Mezuniyet Notu: summa cum laude

 

LİSANS ÖĞRENİMİ                 :  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999-2003)    

 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Bilişim Suçları, Ceza Hukukunda Resepsiyon Süreçleri, Temel Hak ve Özgürlüklerin Ceza Hukukunda Korunması, Alternatif Cezalandırma Yöntemleri

 

BİLİMSEL FAALİYETLER

Monografik Çalışmalar           :

1. Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht (=Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu), Peter Lang Yayınevi, 2011

Makaleler ve Diğer Yayınlar    :

1. Gürültü Kirliliğine Neden Olma Suçu (Dr. Mahmut Kaplan ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21 Özel Sayı: Durmuş Tezcan Armağanı, Cilt 1, syf. 627-654.

2. Der Schutz der Ehre im türkischen Strafrecht (Ercan Velioglu ile birlikte), in: Ehre in Familie, Recht und Religion (Edt. Andreas Eicker-Stephanie Klein),  Stämpfli Yayinevi, Bern, 2018, pp. 102-124.

3. Özgürlük-Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakki Üzerine Bir    Deneme, in: Türkiye-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu III, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017

4. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine İlişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk  Dergisi, 2009/Temmuz

5. Tedaviyi Ret Hakkının Sınırları Açısından Ölme Hakkı, Güncel Hukuk   Dergisi, 2008/Şubat

6.  Bir BGH Kararının Anatomisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2007/Kasım

7. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku  Kongresi, Kongre Kitabı (Nobel Yayınevi) pp. 417-432, 2007

8. Toplumsal Hukuk Bilinci ve Medya, Güncel Hukuk Dergisi, 2005/Mayıs

 

Kongre Tebliğleri               :

1. Der Ehrbegriff im türkischen Strafgesetzbuch und dessen Bedeutung für die Rechtpraxis sowie dessen strafverfahrensrechtliche Besonderheiten bzw. Einflüsse, Internationale&Interdisziplinäre Tagung zur Ehre in Familie, Recht und Religion, Luzern,  29-30.11.2017, in: Ehre in Familie, Recht und Religion (Edt. Andreas Eicker-Stephanie Klein),  Stämpfli Yayinevi, Bern, 2018, pp. 102-124.

2. Türk Hukuku Bakımından Sünnet Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bakımından Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 8.3.2016

3. Reformbedarf des türkischen Umweltschutzstrafrechts, Krakow  Üniversitesi Uluslararası - Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2015/Eylül,  in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan-Polonya, 2015, pp. 301-318)

4. Wichtige Entscheidungen über Organtransplantation und Organhandel im türkischen Recht, V. Türk-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Günleri, Bialystok-Polonya, 26.10.2015

5. Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı Bağlamında Yüz Kapama Yasağı: İç   Güvenlik Paketi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Yapılan Değişiklikler, Türk-Polonya III. Hukuk Günleri, 2015/Mayıs, “Özgürlük-Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakki Üzerine Bir Deneme”, in: Türkiye-Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu III (Ceza Hukuku), Seçkin Yayınevi, Ankara 2017,

6. Türk Ceza Kanununda Suların Kirletilmesi Suçları, IFAT Eurasia Uluslarası Toplantısı, Ankara 2015

7. Reform des türkischen Sexualstrafrechts, Türk-Alman Hukukçular Birliği  Sonbahar Sempozyumu: Aktuelle Entwicklungen im Türkischen Recht, 15.11.2014.

8. Environmental Criminal Law& Urban Policy&Sustainable Development (=Çevre Ceza Hukuku&Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma), Bayreuth  Üniversitesi/Almanya, Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Ekonomisi ve Kültürü Kongresi, 2013/Ekim

9. Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu, III. Türk- Alman Su Günleri, İzmir, 2013/Eylül

10. Willensfaehigkeit des Gefangenen (=Kapatılanın İrade Hürriyeti), Viadrina Üniversitesi-Frankfurt (Oder) / Poznan Üniversitesi – Almanya / Polonya, Uluslararası-Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2013/Ağustos, in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan, 2014, pp. 421-440)

11. Rechtlicher Schutz der Telekommunikationsfreiheit durch die Beweisverbote im türkischen türkischen Strafprozessrecht (=Ceza Muhakemesi Hukuku Delil Yasakları Aracılığıyla İletişim Hürriyetinin Hukuki Korunması), Passau Üniversitesi/Almanya Uluslararası Disiplinlerarası Medya ve Özel Hayat Sempozyumu, Passau/Almanya, 2013/Şubat

12. Kritische Betrachtung des türkischen Umweltschutzstrafrechts im Lichte  der Regelungen der Europäischen Union (Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Türk Çevre Ceza Hukukunun Eleştirel Açıdan İncelenmesi), Max-Planck- Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau, 2009/Aralık

13. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2007

Çeviriler ve Diğer Faaliyetler  :

1. Federal Alman Uluslararası Ceza Kanunu, (Völkerstrafgesetzbuch’un Çevirisi), Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi 2018-S. 15, syf. .

2. Zürih Grafiticisi Vakası (Uwe Schaefler’in “Sprayer von Zürich” isimli eserinin çevirisi), in: Sanat ve Ceza Hukuku (Edt. Yener Ünver), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018, s. 23-89

3. Federal Polis Teşkilatı Mensuplarının Ücretsiz Tıbbi Bakım Hizmetlerini Almasına Dair Yasal Düzenlemelerin Anayasaya Aykırılığı Meselesi (“Verfassungswidrigkeit der Heilfürsorgevorschriften für Bundespolizei), Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi Kararının Çevirisi, Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi 2014-S. 6, syf. 219-231.

4. Terörist Şiddet Eylemleri Öncesi Alanda Tehlike Suçları Oluşturulmasının Yasal Zemini ve Sınırları, (Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER’in / Max Planck Uluslararası ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü Direktörü makalesinin çevirisi), (Yayınlanmak üzere teslim edildi)

3. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil I (=Ceza Hukuku Genel Hükümler C. I) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 80 sayfalık kısmın çevirisi

4. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil II (=Ceza Hukuku Genel Hükümler C. II) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 40 sayfalık kısmın çevirisi

5. İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama Alanı, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-13- Internet Hukuku (Edt. Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), (Prof. Dr. Brian Valerius’un makalesinin çevirisi), 2013/Mayıs

6. Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın, 2.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali –Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık,Tebliğler, C. I (Dr. Liane Wörner’in tebliğinin çevirisi), 2012/Eylül

7. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine Ilişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2009/Temmuz (Dr. Andreas Mosbacher’in JuS 2/2009 dergisinde yayınlanmış çalışmasının çevirisi)

8. The limitation of the right of dying according to the turkish criminal law in the field of refusing a medical intervention, 2. international Patientssafetycongress, 2008/Mayıs Antalya (Poster Sunumu)

Tez ve Proje Danışmanlıkları  :

1. Nezahat Kök, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Uyuşturucu Ticareti Suçu, 2019

2. Tayfur Acar, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Hırsızlık Suçu ve Konut  Dokunulmazlığını İhlal Suçu Arasındaki İlişki, 2018

3. Mahmut Sevindi, Tezli Yüksek Lisans, İletişimin Denetlenmesi Tebdiri, 2019 

 

AKADEMİK BURS VE BAŞARILAR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Bursu (1416 Sayılı Kanun Çerçevesinde), 2004-2011

Uluslararası Hasta Hakları Kongresi Katılım Bursu, Mayıs 2008

Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü / Freiburg im Breisgau Araştırma Bursu, Temmuz-Eylül 2010

Deutsche Forschungsgemeinschaft-Passau Üniversitesi Kongre Katılım Bursu, Şubat 2013

III. Türk-Alman Su Günleri Toplantısı Bilimsel Koordinatörü, Eylül 2013

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Çevre Hukuku I ve II

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-II

                        Kriminoloji

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

                        Kriminoloji

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Karşılaştırmalı Çevre Ceza Hukuku (Yüksek Lisans Dersi)

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Kriminoloji

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I ve II

Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

                        Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler (Güz-Bahar)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz-Bahar)

                        Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu (Y.L.)

                        Modern Tıbbi Müdahaleler ve Ceza Hukuku (Y.L.)

                        Karşılaştırmalı Tıp Ceza Hukuku (Y.L.)

                        Ceza Muhakemesi Sujeleri ve Koruma Tedbirleri (Y.L.)

                        Suç ve Yaptırım Teorisinde Güncel Gelişmeler(Doktora)

                        Ceza Hukukunda Yaptırım Teorisi (Doktora)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler I

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler I

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Kriminoloji

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Uygulamaları

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I ve II

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Muhakemesi Hukuku (Güz-Bahar)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler (Güz-Bahar)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Infaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Hasta Hakları ve Yükümlülükler (Yüksek Lisans Dersi)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) İstinye Üniversitesi İşletme Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku

                        İşletme Hukuku

2015-… İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Eğitmenliği

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yer ve Tarihi    :  Alanya, 20/07/1980