Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

II. BORÇLAR HUKUKU KONGRESİ

Tüketici Hukuku Enstitüsü

21 - 22 - 23 Ekim 2021

300,00 TL

Kontenjan sınırlıdır.

***VİDEO EĞİTİM ABONELİĞİ'NE YILLIK KAYIT YAPAN ABONELERİMİZE BU KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ OLACAKTIR***
ABONE OLMAK VEYA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22006 kez incelendi.

Kongre Programını İndirmek İçin Tıklayın

II.BORÇLAR HUKUKU KONGRESİ DETAYLI PROGRAMI
1.Gün 21 EKİM PERŞEMBE

1. OTURUM
10.00–11.45: KEFALET SÖZLEŞMELERİ

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL: Kefalet Sözleşmesinin Kurulması ve Eş Rızası

Prof. Dr. Cemal OĞUZ: Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Prof. Dr. Ömer ÇINAR: Kefalete İlişkin Güncel Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

11.45–12.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

12.30–13.30: ÖĞLE ARASI

 

2. OTURUM
13.30–15.45: KİRA SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

 

Prof. Dr. Burak ÖZEN: Kiracının Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU: Kira Tespit Davaları ve Özellikle Rayiç Bedelin Belirlenmesinde Kriterler

Doç. Dr. Öz SEÇER: Kira Sözleşmesinde Erken Tahliye

Doç. Dr. Umut YENİOCAK: Cebri İcra Yoluyla Satılan Taşınmazdaki Kiracının Resmî Belge Sunma Zorunluluğu (İİK 135/2)

15.45–16.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.45–17.00: Mola

3. OTURUM
17.00–18.15: CISG


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

 

Prof. Dr. Turgut ÖZ: CISG Hükümlerinin TBK Hükümleri ile Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL: CISG Kapsamında Aluid İfa ve Sonuçları

18.15–18.45:Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

2.Gün 22 EKİM CUMA

4. OTURUM
10.00–11.45: BAZI SÖZLEŞMELERDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

 

Doç. Dr. Mert NAMLI: Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM: Eser Sözleşmelerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU: Taşınır ve Taşınmaz Satışlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

11.45–12.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

12.30–13.30: ÖĞLE ARASI

5. OTURUM
13.30–16.15: BORÇLARIN İFASI VE İFA EDİLMEMESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Sözleşmelerde Yer Alan Olumlu ve Olumsuz Zararın Birlikte Tazminine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ: Sözleşmenin Uyarlanmasını Düzenleyen TBK m.138 Hükmünün Uygulama Alanı

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN: Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal

Doç. Dr. Tolunay Ozanemre YAYLA: Müteselsil Borçlarda Borçluların Bir Bölümünün İbrası ve Sonuçları

Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN: Daha Az Vergi ve Harç Ödeme Amacıyla Taşınmaz Satışında Bedelde Muvazaanın Varlığına Bağlanan Sonuçlar

16.15–17.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

17.15–17.30: Mola

6. OTURUM
17.30–19.15: ESER SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE: Yapma Borçlarında Temerrüt Halinde İfanın Üçüncü Kişiye Yaptırılmasına İlişkin Sorunlar

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ: Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Sözleşmeye Uygun Konut Teslim Etmemesinden Dolayı Sorumluluğu

Prof. Dr. Emrehan İNAL: Atipik İnşaat Sözleşmelerinde Satış Vaadi Unsuru

19.15–20.00: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

3.Gün 23 EKİM CUMARTESİ

7. OTURUM
11.00–13.15: TAZMİNAT VE SORUMLULUK


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Çelik Ahmet ÇELİK: Eser Sözleşmelerine İlişkin Davalarda Hizmet Alan İş Sahibinin Kusursuzluğu

Hâkim Umur KARAKAYA: AYM Kararı Işığında Bedeni Zararların Hesaplanması

Doç. Dr. Yıldırım KESER: 2021 Yasal Değişiklikleri ile Desteğin Tam Kusurlu Olması Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ve Özel Olarak Bağımlılık İlişkisi

13.15–14.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

14.15–15.15: ÖĞLE ARASI

8. OTURUM
15.15–16.15: İSİMSİZ SÖZLEŞMELER


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret EREN

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU: Franchise Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulları Denetimi

Doç. Dr. Murat TOPUZ: İsimsiz Sözleşmelerde Zamanaşımı Sorunu ve Yargıtay’ın Yaklaşımı

16.15–16.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.45–17.00: Mola

9. OTURUM
17.00–19.15: HİZMET SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU: TBK 417 kapsamında İşçinin Psikolojik Taciz (Mobinge) Karşı Korunması

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR: TBK'da Sır Saklama ve Rekabet Yükümlülüğü

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN: Hizmet Sözleşmeleri Bakımından Mobil Yakalılar

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ORHAN: Sporcu Sözleşmelerinde Opsiyon Uygulamaları

19.15 – 20.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

20.15: KONGRE KAPANIŞ

Prof. Dr. Fikret EREN

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Prof. Dr. Cemal OĞUZ

Prof. Dr. Talat CANBOLAT

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Prof. Dr. Emrehan İNAL

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ömer ÇINAR

Çelik Ahmet ÇELİK

Hakim Umur KARAKAYA

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE

Doç. Dr. Murat TOPUZ

Doç. Dr. Öz SEÇER

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Doç. Dr.  Ali Hulki CİHAN

Doç. Dr. Mert NAMLI

Doç. Dr. Yıldırım KESER

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ORHAN

KAYITLAR HAKKINDA:

Kongre, belirtilen tarih ve saatte, zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Ancak zoom linki veya şifresi paylaşılmayacaktır.

Zira,

Kayıt yapan katılımcılarımızın hesaplarına kongre programı işlenmiş olacaktır. Hesabım sayfasında "Gelecek Eğitimler" başlığı altında gözükecek kongreye, "eğitime gir" butonuna basarak otomatik olarak ilgili zoom sınıfına bağlanmış olunacaktır.

Canlı katılamayacaklar için, kongre kaydı hesaplarına işlenecek ve sınırsız tekrar izle özelliği açık olacaktır.

Başlangıç saatinden 30 dk önce salonumuz açılacaktır.

Kongre katılımcılarına kongrede sunulan tebliğler düzenlenip e-kitap olarak hediye edilecektir.

Slaytını paylaşmak isteyen her tebliğcinin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Kongrenin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Tüketici Hukuku Enstitüsü'ne aittir. Enstitü bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

BİLİM KURULU:

***Bilim Kurulu Kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.***

 

Prof. Dr. Fikret EREN

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Av. Hakan TOKBAŞ