Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİ İNCELE!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

Hukuk Eğitim

28-29-30 Ekim - 3 Kasım

1500,00 TL
900,00 TL

5963 kez incelendi.

***Türk Patent ve Marka Kurumu, Genel Yeterlilik sınavı tarihini 13 Kasım 2021 olarak ilan etmiştir.

Sınav İlan Metnine ulaşmak İçin Tıklayınız!

 

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitim Programı
1. GÜN: 28 EKİM PERŞEMBE
 
10.00 – 13.00 : Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
Marka Nedir?
Marka Olabilecek İşaretler?
Tescilli – Tescilsiz markalar
Marka Tescil Başvurusu ve İncelemesi
Şekli İnceleme, Eksiklerin Giderilmesi
Rüçhan Hakları
 
14.00 – 17.00: Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN
Mutlak Red ve Nispi Red nedenlerine göre inceleme
Karar / Karara İtiraz (YİDD)
Yayın / Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Tescil
 
17.30 – 18.30: Av. Deniz DİNAR UĞUR
Uygulama Örnekleri
2. GÜN: 29 EKİM CUMA
 
10.00 – 12.00: Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Coğrafi İşaret nedir? Türleri?
Geleneksel Ürün adı nedir?
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Mevzuatı
Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 
13.00 – 15.00: Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
Tescil Sonrası İşlemler
Koruma Süresi ve Yenileme
Lisans
Kullanım Zorunluluğu
Sona Erme Halleri ve Sonuçları
 
15.15 – 16.15: Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ
Madrid Protokolü Başvurusu
Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz
Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler
 
16.30 – 18.30: Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M
(Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Yargısal Süreç ve Uygulama
YİDK Karar İptali,
Hükümsüzlük Davaları
Marka İptali Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davaları
 
19.00 – 21.00: Av. Deniz DİNAR
Sınava Yönelik Pratik Çalışma
3. GÜN: 30 EKİM CUMARTESİ
 
10.00 – 11.00: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK
Vekâlet Akdi Hükümleri
 
11.05– 12.00: Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
Medeni Kanun
Başlangıç Hükümleri
 
12.05 – 13.00: Prof. Dr. Sezer ÇABRİ
Kişiler Hukuku Hükümleri
 
14.00 – 15.30: Dr. Öğr. Esra HAMAMCIOĞLU
Tacir – Tacir Olmanın Sonuçları
Ticaret Sicili - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 
15.45 – 17.15: Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU
Haksız Rekabet Hükümleri
 
4. GÜN: 31 EKİM PAZAR
 
10.00 – 11.00: Av. Deniz Dinar UĞUR
Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilat yapısı
Marka – Patent Vekilliği/Disiplin Yönetmeliği
 
11.15 – 14.15: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA
Tasarım nedir? Ürün Nedir?
Tescilli – Tescilsiz tasarımlar
Tasarım Mevzuatı
Kamuya Sunma
Yenilik ve Ayırt edicilik
Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller
Ulusal Başvuru
Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
Görsel anlatımlar, tarifname, ücret
Rüçhan Hakları
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
Tasarımın koruma süresi ve yenileme
 
15.00 – 16.00: Doç. Dr. Ozan CAN
Ortak hükümler
-Hakkın ihlali halinde açılabilecek davalar
-Tazminat Davaları
-Tecavüzün olmadığının tespiti davası
 
16.30 – 18.30: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Ticari İşletme Hukuku
 
5. GÜN: 3 KASIM ÇARŞAMBA
 
15.00 – 18.00: Av. Deniz Dinar UĞUR
Marka Vekilliği Örnek Soru Cevap Çözümlemeleri

KAYITLAR HAKKINDA:

Eğitim, belirtilen tarih ve saatte, zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Ancak zoom linki veya şifresi paylaşılmayacaktır.

Zira,

Kayıt yapan katılımcılarımızın hesaplarına eğitim programı işlenmiş olacaktır. Hesabım sayfasında "Gelecek Eğitimler" başlığı altında gözükecek eğitime, "eğitime gir" butonuna basarak otomatik olarak ilgili zoom sınıfına bağlanmış olunacaktır.

Başlangıç saatinden 30 dk önce salonumuz açılacaktır.

Slaytını paylaşmak isteyen her eğitmenin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Eğitimin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Hukuk Eğitim'e aittir. Hukuk Eğitim, bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Hakan TOKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )