Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Tam Paket

Hukuk Eğitim

3000,00 TL
1500,00 TL

***İşbu paketi alanlar,

28 Ekim'de başlayacak olan Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

30 Ekim'de başlayacak olan Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

6 Kasım'da yapılacak olan Marka Vekilliği Deneme Sınavı'na

7 Kasım'da yapılacak olan Patent Vekilliği Deneme Sınavı'na

kaydolmuş olacaklardır.

8150 kez incelendi.

***Türk Patent ve Marka Kurumu, Genel Yeterlilik sınavı tarihini 13 Kasım 2021 olarak ilan etmiştir.

Sınav İlan Metnine ulaşmak İçin Tıklayınız!

 

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi Tam Paket Programı
1. GÜN: 28 EKİM PERŞEMBE
 
10.00 – 13.00 : Doç. Dr. Murat Can ATAKAN
Marka Nedir?
Marka Olabilecek İşaretler?
Tescilli – Tescilsiz markalar
Marka Tescil Başvurusu ve İncelemesi
Şekli İnceleme, Eksiklerin Giderilmesi
Rüçhan Hakları
 
14.00 – 17.00: Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN
Mutlak Red ve Nispi Red nedenlerine göre inceleme
Karar / Karara İtiraz (YİDD)
Yayın / Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Tescil
 
17.30 – 18.30: Av. Deniz DİNAR UĞUR
Uygulama Örnekleri
2. GÜN: 29 EKİM CUMA
 
10.00 – 12.00: Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Coğrafi İşaret nedir? Türleri?
Geleneksel Ürün adı nedir?
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Mevzuatı
Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 
13.00 – 15.00: Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
Tescil Sonrası İşlemler
Koruma Süresi ve Yenileme
Lisans
Kullanım Zorunluluğu
Sona Erme Halleri ve Sonuçları
 
15.15 – 16.15: Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ
Madrid Protokolü Başvurusu
Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz
Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler
 
16.30 – 18.30: Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M
(Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Yargısal Süreç ve Uygulama
YİDK Karar İptali,
Hükümsüzlük Davaları
Marka İptali Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davaları
 
19.00 – 21.00: Av. Deniz DİNAR
Sınava Yönelik Pratik Çalışma
3. GÜN: 30 EKİM CUMARTESİ
 
10.00 – 11.00: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK
Vekâlet Akdi Hükümleri
 
11.05– 12.00: Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
Medeni Kanun
Başlangıç Hükümleri
 
12.05 – 13.00: Prof. Dr. Sezer ÇABRİ
Kişiler Hukuku Hükümleri
 
14.00 – 16.00: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Ticari İşletme Hukuku
 
16:15 – 17.45: Dr. Öğr. Üyesi Tülay Gökdemir
Haksız Rekabet Hükümleri
4. GÜN: 31 EKİM PAZAR
 
10.00 – 11.00: Av. Deniz Dinar UĞUR
Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilat yapısı
Marka – Patent Vekilliği/Disiplin Yönetmeliği
 
11.15 – 14.15: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA
Tasarım nedir? Ürün Nedir?
Tescilli – Tescilsiz tasarımlar
Tasarım Mevzuatı
Kamuya Sunma
Yenilik ve Ayırt edicilik
Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller
Ulusal Başvuru
Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
Görsel anlatımlar, tarifname, ücret
Rüçhan Hakları
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
Tasarımın koruma süresi ve yenileme
 
15.00 – 16.00: Doç. Dr. Ozan CAN
Ortak hükümler
-Hakkın ihlali halinde açılabilecek davalar
-Tazminat Davaları
-Tecavüzün olmadığının tespiti davası
 
16.30 – 18.00: Dr. Öğr. Esra HAMAMCIOĞLU
Tacir – Tacir Olmanın Sonuçları
Ticaret Sicili - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
5. GÜN: 1 KASIM PAZARTESİ
 
09.00 – 12.00: Av. Müge TEKİL
Patentlenebilirlik Şartları
Madde 82: Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları
Madde 83: Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma
Madde 84: Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar
Patent Hakkının Kapsamı
Madde 85: Patent hakkının kapsamı ve sınırları
Madde 86: Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi
Madde 87: Önceki kullanımdan doğan hak
Madde 88: Kanuni tekel
Madde 89: Korumanın kapsamı
 
13.00 - 16.00: Volkan HAMAMCIOĞLU
(Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi)
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Madde 90: Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
(Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma )
Madde 91: Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru
Madde 92: Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet
Madde 93: Rüçhan hakkı ve etkisi
Madde 94: Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
Hakkın Sona Ermesi Madde 138 ve 139
Patentin Verilmesi
Madde 95: Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
Madde 96: Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması
Madde 97: Başvurunun yayımlanması ve etkileri
Madde 98: İnceleme raporu, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi
 
16.30 - 18.30: Av. Deniz Dinar UĞUR
Hak Sahipliği ve Gasp
Patent İsteme Hakkı
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler
Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları
Madde 112: Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği
Çalışanların Buluşları
Ek ve Gizli Patent
6. GÜN: 2 KASIM SALI
 
09.00 – 11.00: Barış ATALAY
(Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi)
Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi
Madde 99: İtiraz ve itirazın incelenmesi
Madde 100: Kurum kararlarına itiraz
Koruma süresi ve yıllık ücretler
Madde 101: Koruma süresi ve yıllık ücretler
Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi
 
11.15 – 12.00 / 13.00 – 15.00: Aydın MUTLU
(Avrupa Patent Vekili)
Faydalı Model  
PCT Başvurusu –EPC Başvuruları, süreleri
Patent Hakkına Tecavüz-İstem incelemesi
Madde 105: Patent başvurusunun geri çekilmesi
Madde 106: Sicile kayıt hükümleri
Madde 107: İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi
Madde 108: Hatalı İşlemler Patent
 
15.15 – 16.45: Av. Müge TEKİL
Patent hakkı üzerinde hukuki işlemler, hakkın devri, lisans ve davalar
- Patent isteme hakkı – patent gaspı
- Patent hakkının kapsamı
7. GÜN: 3 KASIM ÇARŞAMBA
 
15.00 – 18.00: Av. Deniz Dinar UĞUR
Marka Vekilliği Örnek Soru Cevap Çözümlemeleri
8. GÜN: 4 KASIM PERŞEMBE
 
15.00 – 18.00: Aydın MUTLU
(Avrupa Patent Vekili)

Patent Vekilliği Örnek Soru Cevap Çözümlemeleri

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )

KAYITLAR HAKKINDA:

***İşbu paketi alanlar,

28 Ekim'de başlayacak olan Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

30 Ekim'de başlayacak olan Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

6 Kasım'da yapılacak olan Marka Vekilliği Deneme Sınavı'na

7 Kasım'da yapılacak olan Patent Vekilliği Deneme Sınavı'na

kaydolmuş olacaklardır.

 

Eğitimler, belirtilen tarih ve saatte, zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Ancak zoom linki veya şifresi paylaşılmayacaktır.

Zira,

Kayıt yapan katılımcılarımızın hesaplarına eğitim programı işlenmiş olacaktır. Hesabım sayfasında "Gelecek Eğitimler" başlığı altında gözükecek eğitime, "eğitime gir" butonuna basarak otomatik olarak ilgili zoom sınıfına bağlanmış olunacaktır.

Başlangıç saatinden 30 dk önce salonumuz açılacaktır.

Slaytını paylaşmak isteyen her eğitmenin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Eğitimin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Hukuk Eğitim'e aittir. Hukuk Eğitim, bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Hakan TOKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU