Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Kurumsal Eğitimler

Şirketler İçin KVKK Hukuku

Hukuk Eğitim

20000,00 TL
15000,00 TL

1503 kez incelendi.

* Eğitimimiz 1 tam gün / 5-6 saattir.

** Eğitimi satın aldığınızda eğitmenimizle iletişime geçerek en kısa zamanda mutabık kalınan bir gün programlanarak eğitim gerçekleştirilecektir.

*** Eğitimlerimizde tekrar izle, ekli dosya ve online sertifika özellikleri açıktır.

**** Kurumsal eğitimlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur, 1 kişi ile 100 kişinin katılması arasında herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu değildir.

***** Eğitim başlıkları ve konu içerikleri, ihtiyacınıza ve talebinize göre size özel olarak da hazırlanabilmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyaç,
 • Tarihi gelişim
 • Temel kavramlar
 • Kanun’un kapsamı ve istisnaları
 • Genel ilkeler
 • Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Kişisel verilerin aktarılması
 • İlgili kişi hakları
 • Aydınlatma yükümlülüğü
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi
 • Kişisel veri işleme envanteri
 • Veri sorumluları sicil bilgi sistemi
 • Kişisel verilerin korunmasında teknik ve idari tedbirler
 • İlgili kişilerin veri sorumlularına başvuruları ve Kurula şikayet
 • Suçlar ve Kabahatler
 • Dijital pazarlama süreçlerinde kişisel verilerin işlenmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinde kişisel verilerin işlenmesi

 

 

Konuları ayrıntılı şekilde incelenecek, konular Kurul kararları ve Avrupa’daki GDPR uygulaması ile pekiştirilerek analiz edilecektir. Güncel gelişmeler, Türkiye uygulamasındaki pratik ve yapısal sorunlar irdelenerek katılımcıların maksimum fayda sağlaması amaçlanacaktır. Özellikle soru-cevaplara geniş yer ayırarak ve veri sorumlusu şirketlerdeki günlük işleyişte ihtiyaç duyulan konular üzerinde durularak pratik fayda sağlanmaya çalışılacaktır.