Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Kurumsal Eğitimler

Şirketler İçin Sözleşmeler Hukuku

Hukuk Eğitim

20000,00 TL
15000,00 TL

1634 kez incelendi.

* Eğitimimiz 1 tam gün / 5-6 saattir.

** Eğitimi satın aldığınızda eğitmenimizle iletişime geçerek en kısa zamanda mutabık kalınan bir gün programlanarak eğitim gerçekleştirilecektir.

*** Eğitimlerimizde tekrar izle, ekli dosya ve online sertifika özellikleri açıktır.

**** Kurumsal eğitimlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur, 1 kişi ile 100 kişinin katılması arasında herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu değildir.

***** Eğitim başlıkları ve konu içerikleri, ihtiyacınıza ve talebinize göre size özel olarak da hazırlanabilmektedir.

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

Sözleşme Kavramı

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmenin Geçerliliği

Sözleşmelerde Uyulması Gereken Şekil

Temsil

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

Sözleşmede Cayma Koşulu

Sözleşmelerde İfa İmkânsızlığı

Sözleşmelerde Genel İşlem Koşulları

Sözleşmede Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları

Sözleşmelerin Sona Erme Halleri

Sözleşmelerdeki Çelişkili Maddeler

Sözleşmelerin Yorumlanması

Örnek Sözleşme