Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİ İNCELE!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Kurumsal Eğitimler

Şirketler İçin Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Hukuk Eğitim

20000,00 TL
15000,00 TL

1282 kez incelendi.

* Eğitimimiz 1 tam gün / 5-6 saattir.

** Eğitimi satın aldığınızda eğitmenimizle iletişime geçerek en kısa zamanda mutabık kalınan bir gün programlanarak eğitim gerçekleştirilecektir.

*** Eğitimlerimizde tekrar izle, ekli dosya ve online sertifika özellikleri açıktır.

**** Kurumsal eğitimlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur, 1 kişi ile 100 kişinin katılması arasında herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu değildir.

***** Eğitim başlıkları ve konu içerikleri, ihtiyacınıza ve talebinize göre size özel olarak da hazırlanabilmektedir.

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

Marka Kavramı

Marka Olarak Tescil Olunabilecek İşaretler

Marka Türleri

Markanın Fonksiyonları

Marka Tescil Prosedürü

Mutlak Tescil Engelleri

Nispi Tescil Engelleri

Markanın Kullanılması

Markanın Hukuki işlemlere Konu Olması

Lisans Sözleşmesi

Markanın Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması

Marka Hakkına Tecavüz

Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talepler

Zamanaşımı

Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı

Dürüst Kullanım

Tükenme

Yenilememe

Vazgeçme

Hükümsüzlük Davası

İptal Davası

Patentin Unsurları: Buluş Kavramı

Patent Hakkının Korunması

Patent- Faydalı Model Ayrımı

Endüstriyel Tasarım kavramı

Endüstriyel Tasarımların Korunması

Know-How ve Korunmas