Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Kurumsal Eğitimler

Şirketler İçin Vergi Hukuku

Hukuk Eğitim

20000,00 TL
15000,00 TL

1484 kez incelendi.

* Eğitimimiz 1 tam gün / 5-6 saattir.

** Eğitimi satın aldığınızda eğitmenimizle iletişime geçerek en kısa zamanda mutabık kalınan bir gün programlanarak eğitim gerçekleştirilecektir.

*** Eğitimlerimizde tekrar izle, ekli dosya ve online sertifika özellikleri açıktır.

**** Kurumsal eğitimlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur, 1 kişi ile 100 kişinin katılması arasında herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu değildir.

***** Eğitim başlıkları ve konu içerikleri, ihtiyacınıza ve talebinize göre size özel olarak da hazırlanabilmektedir.

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

Vergi incelemeleri, Vergi İnceleme Raporu, Vergi Tekniği Raporu,

Verginin tarh edilmesi,

Tarhiyat öncesi uzlaşma, usul ve süreler,

Tarhiyat sonrası uzlaşma, usul ve süreler,

Vergi hatalarının düzeltilmesinde usul ve süreler,

Pişmanlık,

Matrah Artırımı,

Yapılandırma,

Sahte Fatura,

Özel Esaslar Kapsamına Alınma ve Başvuru Yolları,

Vergi mahkemelerinde dava açma, usul ve süreler,

Ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda usul ve süreler,

İhbarnamelere karşı açılacak davalarda usul ve süreler,

Vergi mahkemesi kararlarının istinafı, temyizi, usul ve süreler,

Mahkeme kararlarının anlamı ve sonuçları,

Vergi Suçları ve Cezaları,

Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu,

Örnek olaylar, davalar