Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

Genişletilmiş MARKA VEKİLLİĞİ Sınavına Hazırlık Eğitimi

Hukuk Eğitim

26-27-28-29 EKİM 2023

1500,00 TL

10233 kez incelendi.

 

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitim Programı
1. GÜN: 26 EKİM PERŞEMBE
 
10.00 – 13.00: Prof.Dr. Arzu OĞUZ
Marka Nedir?
Marka Olabilecek İşaretler?
Tescilli – Tescilsiz markalar
Marka Tescil Başvurusu ve İncelemesi
Şekli İnceleme, Eksiklerin Giderilmesi
Rüçhan Hakları
 
14.00 – 17.00: Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN
Mutlak Red ve Nispi Red nedenlerine göre inceleme
Karar / Karara İtiraz (YİDD)
Yayın / Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Tescil
 
17.30 – 18.30: Av. Deniz DİNAR UĞUR
Uygulama Örnekleri
2. GÜN: 27 EKİM CUMA
 
10.00 – 12.00: Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Coğrafi İşaret nedir? Türleri?
Geleneksel Ürün adı nedir?
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Mevzuatı
Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 
13.00 – 15.00: Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
Tescil Sonrası İşlemler
Koruma Süresi ve Yenileme
Lisans
Kullanım Zorunluluğu
Sona Erme Halleri ve Sonuçları
 
15.15 – 16.15: Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ
Madrid Protokolü Başvurusu
Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz
Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler
 
16.30 – 18.30: Doç. Dr. Murat Can ATAKAN
Yargısal Süreç ve Uygulama
YİDK Karar İptali,
Hükümsüzlük Davaları
Marka İptali Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davaları
 
19.00 – 21.00: Av. Deniz DİNAR UĞUR
Sınava Yönelik Pratik Çalışma
3. GÜN: 28 EKİM CUMARTESİ
 
10.00 – 11.00: Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN
Medeni Kanun
Başlangıç Hükümleri
 
11.05 – 12.00: Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN
Kişiler Hukuku Hükümleri

12.05 – 13.00: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK
Vekâlet Akdi Hükümleri
 
14.00 – 15.30: Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Tacir – Tacir Olmanın Sonuçları
Ticaret Sicili - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 
15.45 – 17.15: Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
Haksız Rekabet Hükümleri  
17.30 – 19.30: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Ticari İşletme Hukuku
4. GÜN: 29 EKİM PAZAR
 
10.00 – 11.00: Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet YILMAZ
Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilat yapısı
Marka – Patent Vekilliği/Disiplin Yönetmeliği
 
11.15 – 14.15: Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Tasarım nedir? Ürün Nedir?
Tescilli – Tescilsiz tasarımlar
Tasarım Mevzuatı
Kamuya Sunma
Yenilik ve Ayırt edicilik
Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller
Ulusal Başvuru
Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
Görsel anlatımlar, tarifname, ücret
Rüçhan Hakları
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
Tasarımın koruma süresi ve yenileme
 
15.00 – 16.00: Prof. Dr. Ozan CAN
Ortak hükümler
-Hakkın ihlali halinde açılabilecek davalar
-Tazminat Davaları
-Tecavüzün olmadığının tespiti davası