Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ Başlıyor!

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

MEDENİ HUKUK KONGRESİ

Tüketici Hukuku Enstitüsü

17 - 18 - 19 Aralık 2020

300,00 TL

Kontenjan 500 kişi ile sınırlıdır.

***VİDEO EĞİTİM ABONELİĞİ'NE YILLIK KAYIT YAPAN ABONELERİMİZE BU KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ OLACAKTIR***
ABONE OLMAK VEYA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

24600 kez incelendi.

Kongre Programını İndir

MEDENİ HUKUKU KONGRESİ DETAYLI PROGRAMI
I. GÜN: 17 ARALIK PERŞEMBE

I. OTURUM

09.30 – 11.15:  EVLENME VE SOYBAĞI

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret EREN


Prof.  Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR: Üç Ebeveynli Çocuklar ve Soybağı İlişkisinin Kurulması 


Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL: Türk Medeni Kanunu Bağlamında Çok Eşlilik


Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN: Biyolojik Baba ve Soybağının Reddi Davaları 


11.15–11.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


11.45–12.00: Çay Kahve Molası
 

II. OTURUM

12.00 – 13.15: MAL REJİMLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ


Prof. Dr. Faruk ACAR: Katılma Alacağı ve Faiz


Av. Ayça ÖZDOĞAN: Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eklenecek Değer ve Eksik Katılma Alacağı


13.15–13.35: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


13.35–14.15: ÖĞLE ARASI
 

III. OTURUM

14.15 – 15.30: VAKIFLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY


Doç. Dr. Ömer ÇINAR: 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 12. maddesi Kapsamında Dağılan veya Dağıtılmasına Karar Verilen Vakıfların Yeniden Kurulması


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI: Vakıf  Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Hukuki Sonuçları


15.30–15.50: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


15.50–16.00: Çay Kahve Molası


 

IV. OTURUM

16.00 – 18.15: ÇOCUK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fulya ERLÜLE


Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Çocuğun Tıbbi Müdahalelere Karşı Korunması


Doç. Dr. Canan YILMAZ: Yargıtay Kararları Işığında Çocukla Kişisel İlişki Kurulması


Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK: Çocuğun Bebeklik Dönemi Aşılarına Karşı Korunması


Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER: Boşanmış Anne ve Babanın Çocuğunun Soyadı İle İlgili Değerlendirmeler


18.15–19.00: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


19.00–19.15: Çay Kahve Molası
 

V. OTURUM

19.15 – 20.30: NAFAKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezer ÇABRİ


Doç. Dr. Murat TOPUZ: Yoksulluk Nafakasına Alternatif  Bir Düşünce Olarak Aile Müşterek Hesabı


Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL: Güncel Tartışmalar Işığında Türk Medeni Kanunu’nda Yoksulluk Nafakası ve İngiltere Örneği


20.30–21.00: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
 

II. GÜN: 18 ARALIK CUMA

VI. OTURUM

10.00 – 11.15: TAŞINMAZLARLA İLGİLİ SÖZLEŞMELER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL


Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER: Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakların 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi


Öğr. Gör. Dr. Pınar AVCI: Paylı Mülkiyette Yönetim Sözleşmesi


11.15–11.35: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


11.35–11.45: Çay Kahve Molası
 

VII. OTURUM

11.45 – 13.00: SINIRLI AYNİ HAKLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ

 

Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR: Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları


Prof. Dr. Burak ÖZEN: Motorlu Araç Üzerinde Önceden Tescil Yoluyla Kazanılmış Rehnin Sonradan Kazanılan Hapis Hakkıyla İlişkisi


13.00 –13.20: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


13.20–14.15: ÖĞLE ARASI
 

VIII. OTURUM

14.15 – 16.30: KAT MÜLKİYETİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYAR: Kat Mülkiyetinde Kat Malikleri Birliğine İlişkin Özellikler


Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN: Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar


Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TUZCUOĞLU: Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere Katılım Borcuna Dayalı Yanılgılar


Av. Serkan ÇAKMAKLI: Riskli Yapılarda Karar Alma Süreci 

16.30–17.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


17.15–17.30: Çay Kahve Molası
 

IX. OTURUM

17.30 – 19.45: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU


Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Tapu kanununda yapılması önerilen değişiklik ile taşınmazlara ilişkin borçlandırıcı işlemlerin Noterde yapılması zorunluluğuna ilişkin düşünceler


Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE: Uygulamada Tapu İptal Davası Kavramı ve Teorik Boyutları


Dr. Hülya Atlan GÜRER: Taşınmaz Mülkiyetinin İnançlı İşlemle Devrine İlişkin Sorunlar


Hâkim Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ: Sicildışı Kazanılan Taşınmaz Mülkiyetinin Cebri İcradan Masun Olması Üzerine Tahlil ve Düşünceler


19.45–20.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
 

III. GÜN: 19 ARALIK CUMARTESİ

X. OTURUM

11.00 – 13.45: MİRAS HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP


Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL: Miras Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Uygunluğunun Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi


Prof. Dr. Sezer ÇABRİ: Mirasa Konu Tarımsal Arazilerin Paylaştırılması


Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ: Terekedeki Tarımsal Arazilerin Tür ve Büyüklük Bakımından Sınıflandırılması ile Devri


Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ: Yasal Mirasçılığa Etkisine İlişkin Tartışmalar Ekseninde Post-Mortal Döllenme


Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ: Mirasın Reddinin Sonuçları


13.45 –14.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)


14.45–15.30: ÖĞLE ARASI
 

XI. OTURUM

15.30 – 18.15: MEDENİ USUL HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK


Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK: TBK Hükümleri İle HMK Hükümleri Arasındaki İlişki


Prof. Dr. Serdar KALE: TMK’nın Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukukuna İlişkin Hükümleri İle HMK Hükümleri Arasındaki İlişki


Prof. Dr. Müjgan Tunç YÜCEL: TMK’nın  Eşya Hukukuna İlişkin Hükümleri İle HMK Hükümleri Arasındaki İlişki


Doç. Dr. Tolga AKKAYA: TMK’nın Aile Hukukuna İlişkin Hükümleri İle HMK Hükümleri Arasındaki İlişki


Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM: TMK’nın Miras Hukukuna İlişkin Hükümleri İle HMK Hükümleri Arasındaki İlişki 

 

18.15 – 19.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

 

19.30:  KONGRE KAPANIŞ
 

 

 

Prof. Dr. Turgut ÖZ
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Prof. Dr. Sezer ÇABRİ
Prof. Dr. Serdar KALE
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR
Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU
Prof. Dr. Fulya ERLÜLE
Prof. Dr. Fikret EREN
Prof. Dr. Faruk ACAR
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY
Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
Prof. Dr. Burak ÖZEN
Prof. Dr. Atilla ALTOP
Öğr.Gör.Dr. Pınar AVCI
Hakim Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TUZCUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ATLAN GÜRER
Dr. Öğr. Üyesi Hande Deniz ÇAKMAKLI
Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM
Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER
Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYAR
Doç. Dr. Tolga AKKAYA
Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
Doç. Dr. Ömer ÇINAR
Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ
Doç. Dr. Murat TOPUZ
Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE
Doç. Dr. Canan YILMAZ
Doç. Dr. Aslı MAKARACI
Av. Serkan ÇAKMAKLI
Av. Ayça ÖZDOĞAN

KAYITLAR HAKKINDA:

Kongre katılımcılarına kongrede sunulan tebliğler düzenlenip e-kitap olarak hediye edilecektir.

Slaytını paylaşmak isteyen her tebliğcinin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Kongrenin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Tüketici Hukuku Enstitüsü'ne aittir. Enstitü bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Çay-kahve-kurabiye doğal olarak yoktur :) Ancak Enstitümüze gelen misafirlerimize çay ısmarlama sözümüz baki olsun :)

BİLİM KURULU:

***Bilim Kurulu Kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.***

Prof. Dr. Fikret EREN

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER

Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

DÜZENLEME KURULU:

Av. Hakan TOKBAŞ

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE

Doç. Dr. Murat TOPUZ

Doç. Dr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER