Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

04.07.1968 Yozgat doğumlu olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1989 yılında Haziran dönem birincisi olarak bitirmiştir.  1993 yılında “Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası” konulu tezle yüksek lisansını bitirmiştir. Prof. Dr. Sait Güran’ın da bulunduğu jüride doktora yeterlilik sınavını başarıyla verdikten sonra, 1998 yılında “Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi” konulu doktora tezini tamamlamıştır. Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya’da öffenliches wirtschaftsrecht Institute başkanı Prof. Dr. Dirk Ehlers’in yanında akademik faaliyetlerde bulunmuştur. Ekim 1999-Temmuz 2000 yılında, Alman Akademik Değişim Kurumu’nun (DAAD) bursunu kazanarak, Almanya’da “Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesi” ve “Kamusal Sular” konusunda akademik çalışmalar yapmıştır.

 

İdare Hukuku, İdari Yargı, İmar Hukuku, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, İdari Yaptırımlar Hukuku, Sular Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Disiplin Hukuku, Memur Hukuku, Belediye Hukuku, Sağlık Hukuku konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde akademik görevlerde bulunmuştur. Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda misafir öğretim üyeliği yapmış, Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte, “Polisin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı-İnsan Hakları İl Kurulu bünyesinde rapor hazırlamıştır.  Aralık 2002-Aralık 2003 döneminde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, (Ulusal-Uluslararası Askeri İlişkiler) Strateji Şube’de proje subayı olarak vatani görevini tamamlamıştır. Prof.Dr. İl Han ÖZAY, Prof.Dr. Metin GÜNDAY, Prof.Dr. Yıldız Han YAYLA, Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER, Prof.Dr. Yıldırım ULER, Prof.Dr. Turan YILDIRIM ve Prof.Dr. Zehreddin ASLAN’ın yer aldığı Doçentlik Eser ve Kollogyum aşamalarında “oybirliği” ile başarılı olarak 26.05.2005 tarihinde “İdare Hukuku Doçenti” unvanını almıştır. 09.11.2010 tarihinde  oybirliği ile Profesörlüğe yükseltilerek atanmıştır.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.