Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜZECİ

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Elif Küzeci
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Başkent Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2004
Doktora Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2010

Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
• “The new Data Protection Act in Turkey and its potential implication for E-commerce” (with Beril Boz), International Data Privacy Journal of Oxford University, ipx007. doi:
10.1093/idpl/ipx007, June 2017.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
• “The evolution of the right to privacy in the age of technology: from ‘right to be let
alone’ to ‘privacy by-design’”, XXVII World Congress of the International Association
for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Georgetown University, Washington
D.C., July 26-31, 2015(Abstract).
• “The new Data Protection Act in Turkey and its potential implication for E-commerce”
(with Beril Boz), International Data Privacy Journal of Oxford University, ipx007. doi:
10.1093/idpl/ipx007.
• “On the Outskirts of Europe: Privacy in the Surging Economies of Turkey and Israel”,
IAPP Europe Data Protection Intensive 2015, Apr.16, 2015, London-UK.
• “Protecting Medical Data:Rules, Decisions and Suggestions”, Current Issues of German
and Turkish Criminal Law -Aktuelle Probleme im deutschen und türkischen Strafrecht,
Nov.22, 2014 (İstanbul, Çağlayan Courthouse) Ankara- İstanbul, Nov. 20-22, 2014(in
Turkish).
• “Turkey’s long and winding road towards a data protection law based on its constitution,
civil and criminal codes, sectoral regulations and the EU”, XXVII. Annual International
Conference on Privacy Law & Business, Queens’ College Cambridge UK, June 30-July, 2014.
• Digitally Connected, Towards a Global Communiy of Knowledge and Practice Around
Children, Youth, and Digital Media, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28-30 Nisan, 2014.
• “Dijital Çağda İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek: Genetik Bilgilerin Korunması”, Genetics, Robotics and Criminal Law Symposium, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 18 Nisan 2014
International Conference on Information Law and Ethics 2012, June, 29-30 2012, Ionian Academy, Corfu, Greece.
• “Digitized Personality: The Rise of the Surveillance, the Fall of the Personal Integrity”, Internet I, 25th IVR World Congressof Philosophy of Law and Social Philosophy (Law, Science, Technology), 15-20 Ağustos 2011, Goethe Universität, Frankfurt Almanya.

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Education, Children, and (Lack of) Privacy: The Story of the Fatih Project in Turkey(2015),
in S. Cortesi & U. Gasser (Eds.), Digitally connected: Global perspectives on youth and digital
media, Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, (p. 40-43).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• İstatistiki Birimler ve Bilgilerin Geleceğini Belirleme Hakkı, TODAIE İnsan Hakları Yıllığı, C.32, Y. 2014, s. 53-75.
• “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı”, Güncel Hukuk, Ocak 2014/1-121, s. 54-57.
• “Turkey's Data Protection Bill Now Being Studied by Ministers”, Privacy
Laws&Business Data Protection & Privacy Information Worldwide, Ağustos 2013, Y.26, S.124, s. 12-15.
• “Devlet Gözetimine Karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kalkanı”, Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Y.2011, C.7, S.81-82; s. 7-61.
• “Beyaz Perdede Kara Bir Dönemin Gölgesi: Modernite ve Holokostu Sinema Aracılığıyla Anlamak”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010 yılı Temmuz-Ağustos Sayısı.
• “Gender Equality in the Constitution of the Republic of Turkey”, Ankara Bar Review,
V. 1, I. 2 June 2008, s. 18-27.
• “AİHS’nin 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları”,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 20, S. 71, s. 174-200.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
• “Sağlık Verilerinin Korunması: Kurallar, Kararlar ve Öneriler”, Aktuelle Probleme im deutschen und türkischen Strafrecht, Series of the Max-Planck-Institute for Foreign and
International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group Volume T3, Haz. Ayşe Nuhoğlu, Ulrich Sieber, Silvia Tellenbach, 2016, s. 235-258.
• “Sağlık Verilerinin Korunması”, Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı, 27 Ekim 2013, Türk Tabipler Birliği, İstanbul.
• “AB’de Kişisel Verilerin Korunması ve Türkiye”, III. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 26-28 Haziran 2013, İzmir.
• “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukuk Açısından İncelenmesi” Anayasa Mahkemesi Yuvarlak Masa Toplantıları, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2014.
• “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı-I”, Kamu Hukuku Toplantıları-III, 9 Aralık 2011, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2011.
• “İnternet’in Gözetim Aracı Haline Getirilmesi Karşısında Bireysel Haklar ve Kişisel Verilerin Korunması”, (Çağa Uyan Yeni İnternet Düzenlemeleri başlıklı oturum), XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı (30 Kasım-2 Aralık 2011), Ege Üniversitesi, 1 Aralık
2011 İzmir.
• “Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasağı”, Elektronik Haberleşme Hukuku Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 31 Mart-1 Nisan 2011.
• “Atatürk Devrimi ve Türk Kadınının Siyasal ve Sosyal Yaşama Katılımı”, XXI. Yüzyılda Atatürk’ü Düşünmek, TBB Uluslararası Atatürk’ü Çağdaş Yorumlama ve Anma
Programı-I, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 10 Kasım 2009 (Konuşma bildiriler kitabında yayınlanmıştır).
• “Radyo Frekanslı Tanımlama: Yaşamlarımızı Kolaylaştıran Yeni Bir Olanak mı, Kişisel Verilerimize Yönelen Yeni Bir Tehdit mi?”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim 2008, 21 Kasım 2008, Ankara (Konuşma bildiriler kitabında yayınlanmıştır).

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.