Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİ İNCELE!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,35 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Beledi̇ye Şi̇rketleri̇ne Ai̇t İşyerleri̇ni̇n İşkolunun Tespi̇ti̇

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Prof. Dr. Mahmut KABAKCI
  • Sayfa Sayısı: 48
  • Yayın Tarihi: 09.09.2023
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1035 kez incelendi; 19 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kongreler / Sempozyumlar

Daha önceden sınırlı sayıda örneğe karşın son yirmi yılda belediyelerin kurdukları şirketler üzerinden hizmet vermeleri adeta genel uygulama halini almıştır. Belediyelerin başta personel rejimi gelmek üzere idare hukukunun katı kurallarından kaçış ile özel sektör işletmesi anlayışı ile hizmet verebilmeleri, belediye şirketleriyle mümkün olabilmektedir. Çünkü artan nüfusun ihtiyaçlarının hızlı ve etkili biçimde görülmesi, en basitinden yeteri sayıda personel işe alımı dahi tabi oldukları mevzuat nedeniyle belediyeler açısından mümkün olmamaktadır. 

Başta büyükşehir belediyeleri gelmek üzere bazı belediyelerin artık holding benzeri organizasyonlara sahip oldukları gözlenmektedir. Bu şirketler şehir içi toplu ulaşım, temiz-atık su, çöp toplama gibi klasik belediye hizmetleri dışında, yeme-içme, spor, eğitim, toplu konut gibi belediyelere münhasır olmayan alanlarda da hizmet vermektedir. 2018 öncesinde istisna olup, 375 sayılı KHK’ya 696 sayılı KHK ile eklenen ek 20. madde ile yasal dayanağa kavuşan, bizzat belediye eli ile yürütülen hizmetlerde görevlendirilen personelin belediye şirketi üzerinden temini, bu şirketlerin diğer bir işlevidir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…