Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 2,14 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi - Türkiye’de Neoliberal Otoriter Devletin İnşası Sürecinde Yürütme Organına Verilen Kısmi Yasama Yetkisi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Dr. Murat Fehmi PINAR
 • Sayfa Sayısı: 296
 • Yayın Tarihi: 18.09.2023
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 300,00
300,00 TL
90,00 TL

Bu kitap 785 kez incelendi; 0 adet satıldı.

Kategoriler: Anayasa Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Tez Serisi

Elinizde tutuğunuz bu kitap, 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tamamladığım doktora tez çalışmasının, bilahare vuku bulan uygulama sonuçları ve yargı kararlarıyla zenginleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Devlet iktidarının otoriterleşmesi, yasamanın etkisizleşmesi, yürütmenin güçlendirilmesi döneme özgü ve arızi bir durum değil, yarım asırlık bir geçmişi olan bir süreçtir ve miladı dünya kapitalizminin 1970’lerde yaşadığı büyük krize kadar götürülebilir. Türkiye’de 1971 askeri müdahalesi sonrasında girişilen Anayasa değişiklikleri, yürütmenin güçlendirilmesi sürecinin önemli bir dönüm noktası olmuş, 2017 Anayasa değişiklikleri zincire eklenen son halkayı teşkil etmiştir. Bu son halkayla hükümet sistemi değiştirilmiş, parlamenter sistem terk edilmiş, yürütme organı, halkın seçtiği tek kişiye bırakılmış, bürokratik sistem tek kişi yönetimine uygun şekilde örgütlenmiş, yasama organı zayıflatılmış, yargı yürütmenin güdümü altına alınmıştır. Başkanlık sistemi öğeleriyle yamalanarak iç tutarlılığına ciddi bir darbe vurulan 1982 Anayasası’nın sağlıklı bir hukuksal/siyasal pratik üretmesi zorlaşmıştır.

2017 Anayasa değişiklikleriyle karşımıza çıkan en önemli yenilik, Cumhurbaşkanına belli alanlarda, doğrudan Anayasa’dan aldığı yetkiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma imkânı getirilmiş olmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesini sadece hukuksal olarak değil siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplininin imkanlarıyla da açıklama çabasındaki bu çalışmanın son tahlilde amacı, Türkiye’deki demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlük mücadelesine bir nebzecik de olsa katkıda bulunmaktır. Bu zor görevi ne derece başarabildiğimin takdiri elbette kıymetli okuyucuya ait olacaktır.

Avukat

Av. Dr. Murat Fehmi PINAR

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Adı ve Soyadı          : Murat Fehmi PINAR

Doğum Tarihi          : 10 Şubat 1975                       

Doğum Yeri             : Fransa

Eğitim Durumu        : 2017-2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Programı Doktorası

2009-2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Programı Yüksek Lisansı

2016-2019 Anadolu Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler Lisansı

2013-2016 Anadolu Üniversitesi - Sosyoloji Lisansı

2010-2013 Anadolu Üniversitesi - Felsefe Lisansı

2004-2008 Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi Lisansı

1991-1996 Marmara Üniversitesi - Hukuk Lisansı

1985-1991 Sarıkaya Ortaokulu ve Lisesi

1980-1985 Namık Kemal İlkokulu

Bildiği Diller          : İngilizce, Osmanlıca

Deneyimler           : 1997 yılında avukatlık stajını bitirerek avukatlık ruhsatını aldı. 1998-1999 yıllarında Tirebolu Askerlik Şubesi Başkanı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 2000 yılında merkezi sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine avukat olarak atandı. 2006 yılından bugüne aynı üniversitede merkezi sınavla atandığı Hukuk Müşavirliği görevini yürütmektedir. 2005-2021 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Çevre Hukuku, Sağlık Hukuku dersleri vermiştir.

Sosyal Medya


Adı ve Soyadı          : Murat Fehmi PINAR

Doğum Tarihi          : 10 Şubat 1975                       

Doğum Yeri             : Fransa

Eğitim Durumu        : 2017-2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Programı Doktorası

2009-2010 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Programı Yüksek Lisansı

2016-2019 Anadolu Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler Lisansı

2013-2016 Anadolu Üniversitesi - Sosyoloji Lisansı

2010-2013 Anadolu Üniversitesi - Felsefe Lisansı

2004-2008 Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi Lisansı

1991-1996 Marmara Üniversitesi - Hukuk Lisansı

1985-1991 Sarıkaya Ortaokulu ve Lisesi

1980-1985 Namık Kemal İlkokulu

Bildiği Diller          : İngilizce, Osmanlıca

Deneyimler           : 1997 yılında avukatlık stajını bitirerek avukatlık ruhsatını aldı. 1998-1999 yıllarında Tirebolu Askerlik Şubesi Başkanı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 2000 yılında merkezi sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine avukat olarak atandı. 2006 yılından bugüne aynı üniversitede merkezi sınavla atandığı Hukuk Müşavirliği görevini yürütmektedir. 2005-2021 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Çevre Hukuku, Sağlık Hukuku dersleri vermiştir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…