Menu

Arama Yapın

Sevgililer Günü Kampanyası: Bütün E-kitap ve Video Eğitimlerde %80 İndirim

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,33 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

31746 Sayılı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesinde Hasta Hakları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Nazan SAĞLAMER
 • Sayfa Sayısı: 184
 • Yayın Tarihi: 16.01.2024
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 230,00
230,00 TL
92,00 TL

Bu kitap 1115 kez incelendi; 4 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Genel Hukuk, Sağlık ve Tıp Hukuku

Teknoloji ve bilim çağının getirmiş olduğu yeniliklerle birçok alanda gelişmeler yaşanmaktadır. Gelişme yaşanan alanlardan biri de sağlık olmuştur. Tıp teknolojilerindeki gelişmeler ile sağlık, değişim ve dönüşüm süreci içerisinde yer almıştır. Bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ile de bilişim teknolojileri uygulamaları sağlık alanına da entegre edilmiştir. Bu çerçevede uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılan uygulamalar “e-sağlık uygulamaları” olarak adlandırılmaktadır. E-sağlık uygulamaları, hastaların sağlık sorunlarına ilişkin çözüm bulma imkânı sağlarken uzak veya kırsal bölgelerde yaşayan ya da yetersiz sağlık hizmeti alan birçok hasta sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan birçok nedenden ötürü yeterli derecede sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu durum insanın sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu değerler bütününü oluşturan insan haklarına aykırılık oluşturmaktadır. Sağlık hakkı, mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma hakkı anlamına gelmekte ve uluslararası hukuk ile korunmaktadır. Bu hak aynı zamanda sağlıklı bireyler ve toplum hedefine ulaşabilmek için gerekli tesislere ve şartlara ulaşma ve bunları kullanma haklarını da içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu hak, ülkelerin sağlık sistemlerinin ve sağlık hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi için etkili bir araçtır. Tele-tıp, tam da bu amacın araca dönüştürülmesi noktasında çözüm olarak tasarlanmıştır. Dünya genelinde birçok e-sağlık uygulamasına yönelik çalışma yer almakta olup ülkemizde de Sağlık Bakanlığınca 2007 yılında Sağlıkta Dönüşüm Projesi başlatılmıştır. 2019 yılına değin yalnızca belirli alanlarda tele-tıp hizmeti sağlanmıştır. Bunun en büyük nedeni ise “uzaktan tedavi yasağı” ve “bizzat muayene yükümlülüğü” ile ilgili görüşler olmuştur. Ancak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede bir pandemi haline gelen Covid-19 hastalığı ile birlikte bu görüşler hızla terk edilmeye başlanmıştır. Birçok ülkede ve Avrupa Birliği (AB) hukukunda uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yasal düzenlemeler bulunmasına karşın Türkiye’de ise bu husustaki yasal düzenleme açığının kapatılabilmesi için Sağlık Bakanlığınca uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında önemli bir adım atılmış ve “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” 10.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışmamız, 31746 Sayılı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunulması Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesinde Hasta Hakları konusuna yönelik olup üç bölüm ve alt başlıklarından oluşmaktadır.

Av.

Av. Nazan SAĞLAMER

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Av. Nazan SAĞLAMER, 2016-2020 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi almıştır. 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olduktan sonra avukatlık resmi stajını yapmak üzere memleketi Gaziantep’e dönmüş ve resmi stajını tamamlayarak Gaziantep Barosundan avukatlık ruhsatını almıştır. Akabinde 2021 yılında lisans öğrenimini gördüğü İstanbul Aydın Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisansa başlamış, 2023 yılında 3.75 genel not ortalaması ile mezun olmuştur.

Nazan SAĞLAMER, 2022 yılında Gaziantep Oluşum Gazetesi’nde hukuk alanında çok sayıda köşe yazısı yazmıştır. Aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli/hakemsiz dergilerde de sağlık hukuku ile ilgili konuların ağırlıklı olduğu makaleleri yayımlanmıştır.

Sağlık hukuku ve tıp hukuku alanları başta olmak üzere kişisel verilerin korunması hukuku, aile hukuku, çocuk hukuku vb. özel hukuk alanlarında çeşitli seviyelerde eğitimler almıştır. Sağlık hukuku alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılmıştır.

Halen serbest avukatlık mesleğini Gaziantep’te icra eden Nazan SAĞLAMER, akademik anlamdaki çalışmalarını yürütmeye de devam etmektedir.

Sosyal Medya


Av. Nazan SAĞLAMER, 2016-2020 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi almıştır. 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olduktan sonra avukatlık resmi stajını yapmak üzere memleketi Gaziantep’e dönmüş ve resmi stajını tamamlayarak Gaziantep Barosundan avukatlık ruhsatını almıştır. Akabinde 2021 yılında lisans öğrenimini gördüğü İstanbul Aydın Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisansa başlamış, 2023 yılında 3.75 genel not ortalaması ile mezun olmuştur.

Nazan SAĞLAMER, 2022 yılında Gaziantep Oluşum Gazetesi’nde hukuk alanında çok sayıda köşe yazısı yazmıştır. Aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli/hakemsiz dergilerde de sağlık hukuku ile ilgili konuların ağırlıklı olduğu makaleleri yayımlanmıştır.

Sağlık hukuku ve tıp hukuku alanları başta olmak üzere kişisel verilerin korunması hukuku, aile hukuku, çocuk hukuku vb. özel hukuk alanlarında çeşitli seviyelerde eğitimler almıştır. Sağlık hukuku alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılmıştır.

Halen serbest avukatlık mesleğini Gaziantep’te icra eden Nazan SAĞLAMER, akademik anlamdaki çalışmalarını yürütmeye de devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…