Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

  • Eğitim Sayısı 17
  • E-Kitap Sayısı 3
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Fransız Hükümetinin sağladığı “excellence” bursu ile Fransa’nın Dağıtım Hukuku’nda tanınmış üniversitesi olan Montpellier 1 Üniversitesi'nde başladığı "Ticari Sözleşmeler Hukuku" alanındaki yüksek lisans eğitimini “Le savoir-faire dans la franchise au regard du droit communautaire et du droit turc” (AB Hukuku ve Türk Hukuku bakımından franchise sözleşmesinde know-how) başlıklı tez ile tamamlamıştır. Aynı yıl yine Montpellier 1 Üniversitesi'nde başladığı doktora eğitimini 2010 yılında "Les effets des réseaux de distribution" (Dağıtım ağlarının etkileri) başlıklı tezle tamamlayarak “doktor” unvanını almıştır. Franchise sözleşmeleri konusunda Avrupa’nın en ünlü akademisyenlerinden birisi olan Prof. Dr. Didier FERRIER yönetiminde yürütülen doktora tezi çalışmaları sonucunda Mehmet ŞUA doktor unvanını, en yüksek derece olan “Mention très honorable avec félicitations du jury” (Jüri tebrikleriyle yüksek onur) derecesiyle almıştır. Öte yandan, 2005-2010 seneleri arasında Yeditepe Üniversitesi kara ticareti hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmış olan Mehmet ŞUA, 2011 yılından itibaren kariyerine aynı kürsüde “Doktor Öğretim Üyesi” olarak devam etmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Dağıtım Ağları Hukuku”, “Marka ve Tasarım Hukuku” ve “Anonim Ortaklıklarda Pay Senedi Türünün Dönüştürülmesi” konularında doktora dersleri vermektedir. Hukuk Fakültesinde ise “Ticari İşletme Hukuku”, “Kıymetli Evrak Hukuku”, “Şirketler Hukuku” ve “Marka ve Tasarım Hukuku” dersleri yanında; Bilişim Hukuku Yan Dal Programı kapsamında “Elektronik Ticaret Hukuku” dersini de vermektedir. Ayrıca uzun yıllar “Le Français Juridique” dersini de düzenli olarak vermiştir. Yine, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde aralıksız olarak 11 sene boyunca “Marka ve Tasarım Hukuku” derslerini; Ticari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku, Taşıma Hukuku ve Mühendislik Fakültesi’nde de Sınai Mülkiyet Hukuku’na dair dersler vermiş bulunmaktadır.

 

6102 sayılı TTK’nın Acentelik Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Bayilerin Denkleştirme İsteminde (portföy tazminatı) Bulunabilip Bulunamayacaklarının Değerlendirilmesi, Rekabet Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları, 6502 sayılı TKHK ve Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Ticari Reklamlar, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile Getirilen Düzenlemeler, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tasarım Taklidinin ve Taklitten Kaynaklanan Sorumluluğun Tespitinde Yeni Kriter: “Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik”, Borca Batık Olmayan Bir Sermaye Şirketinin Konkordato Talebinin Başarıya Ulaşamayacağı Kesin Mühlet İçinde Anlaşıldığında Mahkemece Resen ve Başka Bir İnceleme Yapmaksızın İflasa Karar Verilip Verilmeyeceği konularında çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua ayrıca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını da sürdürmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi”nde Yeditepe Üniversitesinin temsilciliğini yürütmektedir. 2012 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜFARUM= PEPIRC “Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology Research Center”) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yerine getirmektedir. Ayrıca, hem Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü hem de Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından seçildiği Kalite Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA 2013-2016 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış bulunmasının yanında halen Enstitü’nün karar organlarında Hukuk Fakültesi temsilciliğini sürdürmektedir. Çok sayıda uluslararası konferansın Yeditepe Üniversitesi’nde yapılmasında organizasyon görevini üstlenmiştir. Hukuk Fakültesi’ni Paris’te ve Sevilla’da yapılan Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği toplantılarında temsil etmiştir. 2006 ve 2014 senelerinde American University, Washington College of Law’da düzenlenen yaz okullarının koordinatörlüğü görevlerini de yerine getirmiş bulunmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 akademik yıllarında dereceye girerek TC. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Değerlendirme Ödülü’nün de sahibi olmuştur.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.