Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Oğuz ATALAY

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

1983’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Oğuz Atalay, 1984 yılında aynı Fakülte’de Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Prof. Dr. Atalay, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda 1984 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Medeni Usûl Hukukunda Adli Yardım” konulu tezle 1986 yılında tamamlamıştır. Prof. Dr. Atalay, bir yıl sonra yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamış, bu sırada Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) tarafından sağlanan burs ile Almanya’da Freiburg-Albert Ludwig Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmuş ve “Anonim Şirketlerin İflâsı” konulu tezi ile doktorasını 1994’te tamamlamıştır. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olan Prof. Dr. Atalay, 1999 yılında “Medeni Usûl Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı” konulu tezi ile doçent olmuştur. Bir süre Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de görev yapan Prof. Dr. Atalay, 2006 yılında “Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi” konulu takdim tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ne profesör olarak atanmıştır. 2000-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Atalay, 2008 yılında İzmir Üniversitesi Rektörü olarak da görev yaptıktan sonra, tekrar Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılı Mayıs ayında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nden emekli olan Prof. Dr. Atalay, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

 

 

Prof. Dr. Atalay, İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyon Üyeliği, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Komisyon Üyeliği gibi kanun komisyonlarında üyelikleri yanında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk fakültesinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de lisans ve lisanüstü dersler vermiştir. Kendisi temel çalışma alanı medeni usûl ve icra-iflâs hukuku yanında, tahkim, banka hukuku, iflas ve iflâsın ertelenmesi, konkordato, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve ispat hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurul Başkanı olarak da görev yapmıştır. Prof. Dr. Oğuz Atalay’ın birçok kitap, makale, tebliğ ve çalışması bulunmaktadır.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.