Menu

Arama Yapın

Sevgililer Günü Kampanyası: Bütün E-kitap ve Video Eğitimlerde %80 İndirim

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,29 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine Bildirilmesi Ve Kaydedilmesi

30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1320 kez incelendi; 32 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Kamusal otoritelerin, tüzel kişilerin paylarına sahip olan ve/veya kontrol eden gerçek pay sahiplerinin kimliği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için, TTK’da bazı değişiklikler yapılarak, hamiline yazılı pay senetleri için bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Türk hukukunda bu kuruluş, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Büyük mali kaynaklara ihtiyacı bulunan terör örgütleri ile mücadele edebilmek için, bu örgütlere sağlanan finansal desteğin tespit edilmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu çerçevede OECD bünyesinde kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla oluşturulan ve Türkiye’nin de üye olduğu ‘Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF1)’ tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, bağlayıcı olmayan bir takım tavsiye niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

Mali Eylem Görev Gücü tarafından hazırlanan tavsiyelerde üzerinde durulan önemli konulardan biri de tüzel kişilerdir. Tüzel kişilik perdesinin arkasına saklanarak ve paravan şirketler kullanılarak gerçekleştirilen kara para aklama eylemlerinin ve terör örgütlerine finansman sağlanmasının önüne geçilmek istenmesi, tüzel kişilerin arkasındaki gerçek kişilerin kim olduğunun bilinmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 3
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 32

Eğitmen Hakkında

P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Temmuz 2003’de “Türk Banka Hukukunda Mevduat Sahiplerinin Korunması” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. Ocak 2003 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku dalında akademik faaliyetini devam ettirmektedir. 2010 Aralık ayında "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanı alan Cuylan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi ve Aralık 2011 tarihinden itibaren Dekan Yardımcısı olarak g

Sosyal Medya


P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Temmuz 2003’de “Türk Banka Hukukunda Mevduat Sahiplerinin Korunması” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. Ocak 2003 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku dalında akademik faaliyetini devam ettirmektedir. 2010 Aralık ayında "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanı alan Cuylan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi ve Aralık 2011 tarihinden itibaren Dekan Yardımcısı olarak g


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…