Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN.


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,62 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

İşverenin İş Güvenliği Hizmetlerini Sağlama Yükümlülüğü

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
  • Sayfa Sayısı: 86
  • Yayın Tarihi: 23.06.2022
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1252 kez incelendi; 41 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kongreler / Sempozyumlar

İşveren; çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’ni sağlama yükümlülüğü altındadır. İşverenin İSG’ni sağlama yükümlülüğü, işverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamında yer alır. İşyerinde işçinin yaşam, sağlık ve vücut bütünlüğünün korunması için alınması gereken önlemler, işverenin işçiyi gözetme borcunun gereğidir.

Kanuni düzenlemelerde işverenin her türlü önlemi alma ve gerekli araç ve gereçleri sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiş ve alınacak önlemler açısından bir sınır getirilmemiştir. İşveren sadece İSG mevzuatında yer alan önlemleri almakla, İSG’ni sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiş olmayacaktır. İşveren, düzenlemelerde sayılanlar dışında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı başkaca önlemler varsa, bunları da almakla yükümlüdür.

İşçilerin yaptıkları iş nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korunması, zarar görmemesi için uluslararası ve ulusal mevzuatta işverenlere önleyici İSG hizmetlerini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. İSG’nde önleyici yaklaşım çerçevesinde, işverenlerin bu hizmeti sağlarken uzmanlık hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…