Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,42 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kambi̇yo Senetleri̇nde Hayatın Olağan Akışına Aykırılık

30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1137 kez incelendi; 20 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Hayatın olağan akışına aykırılık kavramı kanunda tanımlanmadığı gibi senetle ispat kuralının istisnaları arasında da böyle bir ayrım söz konusu değildir. Bilindiği üzere kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarını haiz, tedavül kabiliyeti yüksek, kamu güvenine mazhar olmuş ticari senetlerdendir. Bu senetlerin hükümden düşürülmesi, özellikle senet tarafları olan keşideci ile lehtar arasındaki ilişkilerde hükümden düşürülmesi, ancak yazılı delillerle mümkündür. Ancak, son yıllarda özellikle irade fesadı ve dolandırıcılık gibi haksız fiil niteliğindeki hallerde ispatın zor ya da imkânsız olmasından bahisle bu kavram kullanılarak senede karşı senetle ispat kuralının yumuşatılmasının gerektiği yönünde fikirler ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayatın Olağan Akışına Aykırılık, Genel Hayat Deneyimi, Tecrübe, Yorum, Hâkimin Takdir Yetkisi, Senetle İspat, Kambiyo Senetleri, Çek, Bono, Poliçe, Kıymetli Evrak, Senet, İspat, Tanık, Soyutluk, Mücerretlik, Fiili Karine, Ticaret, Borç


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…