Menu

Arama Yapın

Menu

>
Ekli Dosya

Video Eğitimler

III. Kamu İhale Hukuku Kongresi Tüm Oturumlar Video Kaydı (4 Oturum)

Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

III. Kamu İhale Hukuku Kongresi oturumlarının video kaydıdır. Eğitim süresi 7 saat 25 dakikadır.

900,00 TL
270,00 TL

482 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, İdare Hukuku, Kongreler

I.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müslüm AKINCI)

10:15 – 10:40 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçlarıyla İlgili Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Av. Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:40 – 11:05 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasındaki Öncelik Sıralaması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar / Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL (Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı)

11:05 – 11:30 Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Muammer ÖZTÜRK (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. Başkanı)

11:30 – 12:00 Oturum Değerlendirme

12:00 – 13:00 Öğle Arası

II.Oturum (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeref İBA)

13:00 – 13:25 Tıbbi Tedarik Sektöründe Yapılan İhalelerde Yaşanan Sorunlar / Mehmet ATASEVER  (Kamu İhale Kurumu E. Üyesi)

13:25 – 13:50 Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu Bedeline İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadına Bir Bakış / Kadir Can ÖZEL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi)

13:50 – 14:15 Anayasa Mahkemesi’nin Kamu İhale Mevzuatına İlişkin 2020 Yılında Verdiği Norm Denetimi Kararlarının Değerlendirilmesi / M. Serhat MAHMUTOĞLU (Cumhuriyet Savcısı/Anayasa Mahkemesi E. Raportörü)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme

III.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin ARSLAN)

10:00 – 10:25 Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Yaptırımıyla İlgili Güncel Danıştay İçtihadının Değerlendirilmesi / Dr. Eren TOPRAK (Kamu İhale Uzmanı)

10:25 – 10:50 Kamu İhale Sözleşmelerinde Sözleşme Görüşmelerinden Doğan (Culpa In Contrehendo) Sorumluluk / Av. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:50 – 11:15 Kamu İhale Sözleşmelerinin İmzalanmasında İdarenin Öteleyici Direngenliği / Prof. Dr. Müslüm AKINCI (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) - Danıştay Kararları Işığında 4734 Sayılı Kanuna Göre Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi / Kasım OCAK

11:15 – 11:40 Kamu İmtiyazları ve Tahkim / Doç. Dr. Burak HUYSAL (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

11:40 – 12:10 Oturum Değerlendirme

12:10 – 13:00 Öğle Arası

IV.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müslüm AKINCI)

13:00 – 13:25 Kamu İhalelerine İlişkin 2020 Yılı İdari Yargı Kararlarının İncelenmesi / Bülent KÜFÜDÜR (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı)

13:25 – 13:50 İdari Yargı Kararlarının Sözleşme Sürecine Etkisinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.4. Maddesine İlişkin Yargı Kararları Işığında İncelenmesi / Nihal ÖZMEN AKÇAM (Danıştay İDDK Tetkik Hakimi)

13:50 – 14:15 Kamu İhale Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezaların ve Kesintilerin Hukuki Değerlendirmesi / Salim KÜÇÜK (Yargıtay Üyesi)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme ve Kapanış