Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Doç. Dr. Şeref İBA

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Şeref İBA

Osmaniye’de 1970 yılında doğdu. Adana (Osmaniye)-Düziçi Öğretmen lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku programında yüksek lisans yaptı. Aynı Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, (Prof. Dr. Erdal Onar’ın danışmanlığında) hazırladığı “Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı” başlıklı teziyle kamu yönetimi ve siyaset biliminde doktora derecesi aldı. Yüksek lisans tezi,”Parlamenter Denetim Yolları ve Susurluk Örneği”, doktora tezi ise, “(Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı)- Hukuki ve Siyasi Konumu” adıyla yayımlandı.

 

YÖK-Üniversiteler arası Kurulunca yapılan yayın değerlendirme ve sözlü aşamayı üstün başarı derecesiyle tamamlayarak 31.12. 2004 tarihinde (sosyal alanlarda en genç yaşta) (siyasal hayat ve siyasal kurumlar ‘Anayasa ve siyasal kurumlar’) “üniversite doçenti” unvanı aldı.Anayasa ve Parlamento hukuku, siyasi partiler ve seçim hukuku, Anayasa yargısı, Hükümet sistemleri, Devlet kuramları alanlarında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferans, seminer ve dersler verdi, akademik jüri, komite ve kurullarda yer aldı.

 

Çalışma alanlarıyla ilgili olarak çeşitli tarihlerde düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlere katıldı, tebliğler sundu. Uluslararası ve ulusal dergilerde telif makaleleri yayımlandı. Akademik kitap ve dergilerde, hakemlik, editörlük, bölüm yazarlığı, yayın kurulu ve danışma kurulu üyelikleri yaptı.

 

Ülkemizin temsilcisi (delegasyon) olarak Avrupa Birliği müktesebatı ve kriterlerine ilişkin (çoğunluğu Strazburg ve Brüksel’de) çeşitli toplantı ve çalışmalarda diplomatik görevlerde bulundu. Yasama sistemi ve çift meclisli parlamento (Kongre) yapısı ile Senato ve Temsilciler Meclisinin çalışma düzeni konularında, uluslararası liderlik programına seçilerek ABD Arkansas’da Clinton Vakfı Başkanlık Merkezine çalışma ziyareti ile California, Virginia ve Nebraska’da incelemelerde bulundu.  ABD Washington’da federal hükümet sisteminin işleyişine ve seçim tekniklerine ilişkin Meridian International Center’da ve New York Belediyesinde staj ve eğitim gördü.

 

Kırgızistan’da yeni anayasa yapımı ve Meclis (Jogorku Keneş) İçtüzüğü hazırlanması çalışmalarına yardımda resmi heyette görev aldı.  KKTC Cumhuriyet Meclisi idari teşkilatına kanun tekniği eğitimi verdi, danışmanlık yaptı.

 

İngiltere’de Anglo-Continental’ da genel ve profesyonel hukuk İngilizcesi eğitimi aldı. Londra-Bournemouth Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak karşılaştırmalı hukuk ve politika üzerine lisans üstü seminer ve dersler verdi.

 

Şili-Santiago, İsviçre-Zürih’te düzenlenen Dünya anayasacılar ve siyaset bilimi kongrelerine katıldı ve akademik sunumlar yaptı.  İspanya parlamentosunun Madrid’de düzenlediği uluslararası çalıştaya katıldı. ABD-(Virginia)’de 2007 Yılında düzenlen “Demokrasinin Geleceği Dünya Forumu” nda konuşmalar yaptı.  Birleşmiş Milletler-UNDP Temsilciliğinin, uluslararası saydamlık ve yolsuzlukla mücadele programında bilim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Diğer bazı bilimsel kongrelerde, panel başkanlığı ve moderatörlüğü görevlerini üstlendi. Uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli projelerde danışman ve yürütme kurulu üyesi olarak görev aldı.

 

Adana BB, Yeni Adana İmar A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda Kamu Denetçiliği Kurumu üyeliğine aday gösterildi. Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu’nda, Yasa İzleme Enstitüsü daire başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği ile Yapay Zeka Hukuku Merkezi Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Diğer bazı gönüllü hizmet, sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları ile spor federasyonunda, yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, as başkanlığı, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve danışma kurulu üyeliği ve sözcülük görevlerinde bulundu. Kung-fu milli takımlarımızın Çin-Pekin, Fransa-Paris ve Malezya-Kuala Lumpur’da, düzenlenen dünya şampiyonalarında idari sorumlu veya kafile başkanı olarak katıldı.

 

TBMM Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) ve “Anayasalarımız” web sayfaları kuruluş çalışmalarını koordine etti. Parlamento tarihimizdeki tüm yasama organı içtüzük metinlerini bir araya getiren ‘Osmanlı’dan Günümüze Meclis İçtüzük Metinleri’, adlı derlemesi, İş Bankası Kültür Yayınları ile TBMM tarafından yayınlandı. Ayrıca, TBMM yayınları arasında çıkan “Osmanlı’dan Günümüze Türk Anayasa Metinleri” eserinin editörlüğünü yaptı.  Hukuk ve Avukatlık Mesleklerine Giriş Sınavı Kitabı’nın Anayasa bölümünü kaleme aldı. Ayrıca, Açık öğretim Anayasa II temel ders kitabının yazarlarındandır.  Parlamento Hukuku, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, Anayasa Hukuku Dersleri, Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı ile Anayasa Yargısı Dersleri ve “Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası” isimli eserleri üniversitelerde kaynak kitap olarak okutulmaktadır.

 

TBMM idari teşkilatı Yasama bölümünde, yasama uzman yardımcısı olarak başladığı mesleki kariyerine, yasama uzmanı, denetim kısım sorumluluğu, Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcısı, başkan yrd., Personel Eğitim ve Yönetim md, ARMER  müşavirliği, başdanışmanlık, Meclis Başkan Müşavirliği gibi bürokratik görevlerde bulundu.

 

 “Yeni İçtüzük Teklifi Taslağı” teknik heyete başkanlığı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu danışmanlığı ile “TBMM 100. Yılını Kutlama Faaliyetleri İcra Heyeti Üyeliği” görevlerini yürüttü.Uluslararası Radyocular Birliği (RADEV)/ 2011-“Negatifi Pozitife Çevirenler”, Büyük Anadolu Birliği (BAB), 2006- “En Aktif ve Genç Bilim Adamı”, 2009 –“40 Altın Adam” ile Ankara-Çukurovalılar Platformu / 2014-“Altın Turaç” ödüllerine layık görülmüştür.  

 

Ankara, Çankaya, Atılım, Hacettepe, KKTC-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, AÜHBV Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.  Halen TBMM Başkan Müşaviri kadrosundadır ve ek görevli öğretim üyesi olarak Anayasa hukuku, Anayasa yargısı, parlamento hukuku dersleri vermektedir. Meclis Haber Dergisinde “Yasama Tarihi” köşe yazarıdır.
 

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.