Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,61 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kesişen Yönetimler (Interlockıng Dırectorates) Özelinde Yönetim Kurulu Yapısının Neden Olduğu Rekabet Hukuku Sorunları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Emine DEVELİ AYVERDİ
 • Sayfa Sayısı: 84
 • Yayın Tarihi: 11.05.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 930 kez incelendi; 5 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Piyasadaki aktörlerden olan şirketler, birbirlerine farklı usullerde bağlanmaktadır. Bu bağların bir kısmı hukuken meşru görülürken; bir kısmı, özellikle rekabet hukuku açısından sorunlara yol açma potansiyeline sahiptir. Türkiye gibi aile şirketlerinin çoğunlukta olduğu bir ülkede, şirketler arasında en sık rastlanan bağlardan birinin akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri olması kaçınılmazdır. Bunun dışında, şirketler daha kurumsal bir yapılanma olan ortak girişim ile bağlanabilir. Bu yapıya izin verme yetkisi Rekabet Kurumu’nda olup, bağın hukuken meşru olup olmadığına Kurum karar verir. Skalanın meşruiyet sınırları dışındaki kısmına ilerlediğimizde ise karteller, centilmenlik anlaşmaları ve kota düzenlemeleri ile karşılaşırız.

Bu çalışmanın konusunu oluşturan kesişen yönetimin, şirketler arasındaki bağların hukuka uygunluğuna dair değerlendirmenin neresinde yer aldığı hususunda, Türk hukukunda açık bir düzenleme olmadığı gibi literatürde de oldukça az sayıda eser bulunmaktadır. Halbuki şirketler arasında oldukça güçlü bir bağ kuran kesişen yönetim, uluslararası literatürde çok sayıda eser verilen bir alan olmuştur. Çalışma, Türk literatürüne bu konuyu tanıtmak amacının yanında; Türk pozitif hukukunun, bu ilişkinin doğurabileceği olumsuz sonuçları önlemekteki yetersizliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Akademisyen

Dr. Emine DEVELİ AYVERDİ

 • Eğitim Sayısı 1
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 5

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…