Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİ İNCELE!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,22 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Alacaklı Tarafından İhtiyari (İradi) veya Zorunlu (Dava Şartı) Arabuluculuk Yoluna Başvurulmasının Borçlunun Temerrüdü Üzerindeki Etkisi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ
 • Sayfa Sayısı: 31
 • Yayın Tarihi: 09.03.2023
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 1435 kez incelendi; 31 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar

“Yargılamaya benzeri bir kurum” olarak nitelemekten kaçınılması gereken bir kurum olarak arabuluculuk kurumuna başvurunun borçlu temerrüdü üzerindeki etkisi ve sonuçlarının tespiti, borçlu temerrüdünün gerçekleşme şartlarından bağımsız değildir. Borçlu temerrüdünün nasıl gerçekleştiği konusunda genel ders kitaplarına veya özel olarak bu konuya odaklanan monografilere bakılmalıdır1 . Kısaca hatırlarsak; vade içermeyen, belirsiz vadeli veya yasal belirli vadeli borçlarda borçlu temerrüdü, alacaklının borçluya yönelttiği borcun içerdiği yükümün konusu oluşturan edimi yerine getirmesini istemeye ilişkin irade açıklamasını ifade eden ve hukuki işlem benzeri olarak nitelenen temerrüt ihtarı ile gerçekleşirken; iradi belirli vadeli ve kesin vadeli borçlarda borçlu temerrüdü, belirlenen vadenin dolmasıyla kendiliğinden (veya muacceliyet ihbarına bağlı borçlarda muacceliyet ihbarının varmasıyla) gerçekleşir.

Akademisyen

Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ

 • Eğitim Sayısı 5
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 31

Eğitmen Hakkında

05.10.1972 tarihinde Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1992 yılında bitirdi. Avukatlık stajını takiben 1994 yılı Ekim ayında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılı eylül ayında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na kadrosunun naklinden sonra; hazırladığı, “Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu” isimli teziyle “Hukuk Doktoru”; 2006 yılı Aralık ayında "Medeni Hukuk Doçenti" ünvanını elde etti. 31.01.2012 tarihine kadar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 09.02.2012 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "medeni hukuk profesörü" olarak atandı. Nisan 2013 itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yine tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Aralık 2019'da buradaki görevinden ayrıldı.2020 yılı Ekim ayında çalışmaya başladığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden 2021 yılı Eylül ayı başında ayrıldı.

Sosyal Medya


05.10.1972 tarihinde Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1992 yılında bitirdi. Avukatlık stajını takiben 1994 yılı Ekim ayında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılı eylül ayında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na kadrosunun naklinden sonra; hazırladığı, “Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu” isimli teziyle “Hukuk Doktoru”; 2006 yılı Aralık ayında "Medeni Hukuk Doçenti" ünvanını elde etti. 31.01.2012 tarihine kadar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 09.02.2012 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "medeni hukuk profesörü" olarak atandı. Nisan 2013 itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yine tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Aralık 2019'da buradaki görevinden ayrıldı.2020 yılı Ekim ayında çalışmaya başladığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden 2021 yılı Eylül ayı başında ayrıldı.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…