Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Arş. Gör. Aktan ÖZKAN

  • Eğitim Sayısı 11
  • E-Kitap Sayısı 2
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 58

Eğitmen Hakkında

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aktan Özkan, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2015-2016 döneminde avukatlık stajını tamamladı ve bu sürede İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Temsilcisi olarak görev yaptı. Kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra Nisan 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Temmuz 2018’de “Kasko Sigortası Sözleşmesi” başlıklı tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayıp, Eylül 2018’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Programı’na başladı. Doktora ders aşamasını tamamladıktan sonra, Mart 2021’de doktora yeterlilik sınavında oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Halihazırda doktora tezi çalışmalarını yürütmektedir.

 

Temel Çalışma Alanları; Sigorta Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku’dur.

 

Başlıca Çalışmaları

 

A. Kitaplar /Tezler

  • “Kasko Sigortası Sözleşmesi”  (Yayınlanmamış YL Tezi)

B. Tebliğler

  • Kasko Sigortası Sözleşmelerinde Yer Alan Anlaşmalı Servis Kaydının Hukuki Sonuçları, 9.Tüketici Hukuku Kongresi, Kasım 2020.
  • Rizikonun Genelliği/Özelliği Perspektifinden Covid-19’un Sigorta Sözleşmelerine Etkisi, Yaşar Hukuk Dergisi, C.II, S.2 Özel Sayı, Ekim 2020.
  • Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Hakem-Bilirkişilik, Hukukta Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansları, Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi, 30.04.2021.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.