Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,2 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

21. Yüzyılda Elektroni̇k Ti̇careti̇n Önemi̇ ve Elektroni̇k Ti̇caret Aracı Hi̇zmet Sağlayıcının Kanuni̇ Yükümlülükleri̇

30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 836 kez incelendi; 1 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Tarih boyunca dilleri, dinleri, renkleri farklı insanların birbirleriyle güvenli olarak alışveriş yaptıkları tarafsız yerler olagelmiştir. Ticaretin ilk çağlardan günümüze artan önemi; mesafeleri, dil ve etnik köken farklılıklarını engel olarak tanımamıştır. Bu bağlamda ticareti kolaylaştıran pazar yerleri, tarihsel süreç içerisinde elektronik ortamda da vazgeçilmez ticari kurumlar olmuşlardır. İlk ortaya çıktıkları Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez hukuki anlamda düzenlenen elektronik ticaret, tüm dünyada ticari faaliyetlere büyük ivme kazandırmıştır. Çalışmada öncelikle geçmişten günümüze ticaret yerleri ve günümüzde elektronik ticaret ortamlarının işlevinden bahsedilecek, akabinde elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Aracı Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı

Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet HELVACI

  • Eğitim Sayısı 18
  • E-Kitap Sayısı 7
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 104

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…