Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Arş. Gör. İbrahim BEKTAŞ

  • Eğitim Sayısı 15
  • E-Kitap Sayısı 1
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

      2014 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilik derecesiyle mezun oldum. 2015 yılında aynı Fakültede, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2016 yılında "Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Artırımı ile Bağlantılı Yetkileri" başlıklı yüksek lisans tezimi savundum. Şuan, Prof. Dr. Asuman Turanboy danışmanlığında, "Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri" başlıklı doktora tezi üzerinde çalışmaktayım. 2019 Eylül-2020 Eylül tarihleri arasında Almanya'da Albert-Ludwigs Freiburg Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştım.

 

I. EĞİTİM

Doktora

(2016 - … ): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD.

(2019 - 2020): Albert-Ludwigs Universität Freiburg -  Institute für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht

Doktora Tez Başlığı: Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri

Yüksek Lisans (2014 - 2016): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Lisans (2010 - 2014): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

II. YAYIN LİSTESİ

Yüksek Lisans Tezi:

Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kuruluna Sermaye Artırım Yetkisi ile Bağlantılı Olarak Tanınabilecek Yetkiler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, XXVI + 280 sayfa, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Bu teze, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden 437319 numarası ile elektronik olarak ulaşılabilmektedir. Siteye gitmek için tıklayınız.

 

Hakemli Makaleler:

1) Bektaş, İbrahim: “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 749-828. Makaleye Academia üzerinden erişmek için lütfen tıklayınız.

2) Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı (TTK m. 54) ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2018, C. 34, S. 3 (Eylül), s. 277-310. HeinOnline veri tabanına erişimi bulunan bir ağ üzerinden bu makaleye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayınız. Makaleye ayrıca Jurix ve Lexpera veri tabanlarından da ulaşılabilmektedir.

3) Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali - AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2018, C. 17, S. 2, s.  219-258. Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız. (DOI: 10.32450/aacd.511271)

4) Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme-, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2019, S. 1 (Dr. İfakat  BALIK ile birlikte). Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız

5) Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkının Şirket Sözleşmesiyle Kısıtlanması Sorunu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2021, C. XXXVII, S. 2, s. 147-176. HeinOnline, Jurix veya Lexpera veri tabanlarından bu makaleye ulaşılabilmektedir.

 

Kitap Bölümü:

1) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans, Değişiklikler ve Eksiklikler, “Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, s. 277-316. Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğler:

1) "Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü", 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, 4-7 April 2018, Antalya.

2) "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans Kurumu", 4th International Symposium on Law, 3-5 May 2018, Antalya.

3) "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Markanın Kullanmama Nedeni ile İptali", II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, 10 Mayıs 2018, Ankara.

4) “Tanınmış Markanın Koruma Kapsamı Zayıf Unsurları İçerir mi?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu (5-6 Haziran 2018), Ankara.

5) “Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkının Esas Sözleşmeyle Kısıtlanması Sorunu”, Maltepe Üniversitesi Ticaret Hukuku Kongresi I (18-19-20 Şubat 2021), Online Kongre.

Derlemeler:

Yargıtay Kararları, Batider 2015, Cilt: XXXI, Sayı 1 ve 2.

Yargıtay Kararları, Batider 2016-2018 yılları arasındaki 12 sıralı sayı.

Yargıtay Kararları, Batider 2019, Cilt XXXV, Sayı 1 ve 2.

İşleme Eserler:

1) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Bası (TMK, TBK, HMK ve TTK’ya göre güncellenmiş), Ankara 2017.

2) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Basıdan Tıpkı Bası, Ankara 2018.

3) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Basıdan Tıpkı Bası, Ankara 2021.

 

III. EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN ARMAĞAN VE SEMPOZYUMLAR

1) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı Yayın Kurulu Üyeliği.

2) Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı Editörler Kurulu Üyeliği.

3) Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Armağanı Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği.

4) Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu'nun 2016-2019 yılları arasında düzenlenen ve basılan XXVIII, XXIX, XXX, XXXI ve XXXII'nci sayılarında editör.

9) Prof. Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, Editörler Kurulu Üyeliği, İstanbul 2019.

 

IV. YABANCI DİL VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

İngilizce: YÖKDİL: 98 (2019) - Almanca: Goethe C1 Zertifikat (2020)

1) 24. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı, BTHAE, (2012-2013).

2) Problems of Legal Philosophy in the Application of Law, International Summer Program, Koç University, (17-28 June 2013).

3) Hukuk Almancası Çeviri Kursu Sertifikası, Ankara Üniversitesi TÖMER (2015-2016).

5) wissenschaftliches Sprechen (Jura & wİRTSCHAFT) - Universität Freiburg (2019 Winter)

6) wissenschaftliches Screiben - Universität Freiburg (2020 Sommer)

 

V. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

Ocak 2016 - Haziran 2019:  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) Editör Yardımcısı

2014 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilik derecesiyle mezun oldum. 2015 yılında aynı Fakültede, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2016 yılında "Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Artırımı ile Bağlantılı Yetkileri" başlıklı yüksek lisans tezimi savundum. Şuan, Prof. Dr. Asuman Turanboy danışmanlığında, "Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri" başlıklı doktora tezi üzerinde çalışmaktayım. 2019 Eylül-2020 Eylül tarihleri arasında Almanya'da Albert-Ludwigs Freiburg Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştım.

I. EĞİTİM

Doktora

(2016 - … ): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD.

(2019 - 2020): Albert-Ludwigs Universität Freiburg -  Institute für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht

Doktora Tez Başlığı: Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri

Yüksek Lisans (2014 - 2016): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Lisans (2010 - 2014): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

II. YAYIN LİSTESİ

Yüksek Lisans Tezi:

Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kuruluna Sermaye Artırım Yetkisi ile Bağlantılı Olarak Tanınabilecek Yetkiler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, XXVI + 280 sayfa, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Bu teze, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden 437319 numarası ile elektronik olarak ulaşılabilmektedir. Siteye gitmek için tıklayınız.

Hakemli Makaleler:

1) Bektaş, İbrahim: “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 749-828. Makaleye Academia üzerinden erişmek için lütfen tıklayınız.

2) Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı (TTK m. 54) ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2018, C. 34, S. 3 (Eylül), s. 277-310. HeinOnline veri tabanına erişimi bulunan bir ağ üzerinden bu makaleye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayınız. Makaleye ayrıca Jurix ve Lexpera veri tabanlarından da ulaşılabilmektedir.

3) Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali - AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2018, C. 17, S. 2, s.  219-258. Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız. (DOI: 10.32450/aacd.511271)

4) Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme-, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2019, S. 1 (Dr. İfakat  BALIK ile birlikte). Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız

5) Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkının Şirket Sözleşmesiyle Kısıtlanması Sorunu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2021, C. XXXVII, S. 2, s. 147-176. HeinOnline, Jurix veya Lexpera veri tabanlarından bu makaleye ulaşılabilmektedir.

Kitap Bölümü:

1) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans, Değişiklikler ve Eksiklikler, “Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, s. 277-316. Bu makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğler:

1) "Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü", 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, 4-7 April 2018, Antalya.

2) "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans Kurumu", 4th International Symposium on Law, 3-5 May 2018, Antalya.

3) "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Markanın Kullanmama Nedeni ile İptali", II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, 10 Mayıs 2018, Ankara.

4) “Tanınmış Markanın Koruma Kapsamı Zayıf Unsurları İçerir mi?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu (5-6 Haziran 2018), Ankara.

5) “Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkının Esas Sözleşmeyle Kısıtlanması Sorunu”, Maltepe Üniversitesi Ticaret Hukuku Kongresi I (18-19-20 Şubat 2021), Online Kongre.

Derlemeler:

Yargıtay Kararları, Batider 2015, Cilt: XXXI, Sayı 1 ve 2.

Yargıtay Kararları, Batider 2016-2018 yılları arasındaki 12 sıralı sayı.

Yargıtay Kararları, Batider 2019, Cilt XXXV, Sayı 1 ve 2.

İşleme Eserler:

1) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Bası (TMK, TBK, HMK ve TTK’ya göre güncellenmiş), Ankara 2017.

2) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Basıdan Tıpkı Bası, Ankara 2018.

3) Prof. Dr. Ernst, E. Hirş: Pratik Hukukta Metod, 8. Basıdan Tıpkı Bası, Ankara 2021.

 

III. EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN ARMAĞAN VE SEMPOZYUMLAR

1) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı Yayın Kurulu Üyeliği.

2) Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı Editörler Kurulu Üyeliği.

3) Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Armağanı Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği.

4) Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu'nun 2016-2019 yılları arasında düzenlenen ve basılan XXVIII, XXIX, XXX, XXXI ve XXXII'nci sayılarında editör.

9) Prof. Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, Editörler Kurulu Üyeliği, İstanbul 2019.

 

IV. YABANCI DİL VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

İngilizce: YÖKDİL: 98 (2019) - Almanca: Goethe C1 Zertifikat (2020)

1) 24. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı, BTHAE, (2012-2013).

2) Problems of Legal Philosophy in the Application of Law, International Summer Program, Koç University, (17-28 June 2013).

3) Hukuk Almancası Çeviri Kursu Sertifikası, Ankara Üniversitesi TÖMER (2015-2016).

5) wissenschaftliches Sprechen (Jura & wİRTSCHAFT) - Universität Freiburg (2019 Winter)

6) wissenschaftliches Screiben - Universität Freiburg (2020 Sommer)

 

V. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

Ocak 2016 - Haziran 2019:  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) Editör Yardımcısı

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.