Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,22 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna İlişkin Davalarda Yabancı Uyruklu Üyenin İkamet Veya Çalışma İzninin Bulunmasının Anlamı Ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu M. 557 Yönünden Önemi

30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 881 kez incelendi; 10 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kongreler / Sempozyumlar

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (DYYK) hükümleriyle somutlaştırıldığı üzere, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir (m. 3(a)(1)). DYYK sisteminde “yabancı yatırımcı” olarak tanımlanan kişiler ise yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişiler, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı ülkelerde kurulmuş tüzel kişi ve kuruluşlardır. Bu anlamda “yabancı yatırımcı”, içerisine “yabancı uyruklu” kişileri de alan bir üst kavram olarak düzenlenmiştir. Yabancı yatırımcıların ve bu arada yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenen şirketler ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirketler olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, yabancı uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de bir anonim şirket kurabilecek ve onu yönetebileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can PEHLİVANOĞLU

  • Eğitim Sayısı 16
  • E-Kitap Sayısı 4
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 22

Eğitmen Hakkında

UZMANLIK ALANLARI: Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İnternet Hukuku.

 

EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL):

• San Francisco Golden Gate University, Doktora (S.J.D.) (Özel Hukuk- Ticaret Hukuku)

• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yüksek Lisans (LL.M.) (Özel Hukuk- Ekonomi Hukuku)

 

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

• “Tarım Sektörü, Haksız Rekabet ve Son Dakika Sipariş İptalleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15 S. 195- 196 Y. 2020, s. 1545- 1572.

• “Paya (Ortaklığa) Dayalı Kitle Fonlaması ve Limited Şirketler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 18 S. 2 Y. 2020, s. 1321- 1344.

• “Çay Hukukunda Ruhsatlandırma ve Haksız Rekabet”, Yargıtay Dergisi C. 46 S. 4 Y. 2020, s. 1063- 1086.

• “Paya Dayalı Kitle Fonlamasında Fon Kullanımın Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 7 S. 1 Y. 2020, s. 273- 296.

• “Karşılaştırmalı Hukukta Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Gösterilecek Teminat Kapsamında ‘Şirketin Muhtemel Zararları’ Kavramı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi C. 32 S. 146 Y. 2020, s. 219- 247.

Sosyal Medya


UZMANLIK ALANLARI: Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İnternet Hukuku.

 

EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL):

• San Francisco Golden Gate University, Doktora (S.J.D.) (Özel Hukuk- Ticaret Hukuku)

• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yüksek Lisans (LL.M.) (Özel Hukuk- Ekonomi Hukuku)

 

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

• “Tarım Sektörü, Haksız Rekabet ve Son Dakika Sipariş İptalleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15 S. 195- 196 Y. 2020, s. 1545- 1572.

• “Paya (Ortaklığa) Dayalı Kitle Fonlaması ve Limited Şirketler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 18 S. 2 Y. 2020, s. 1321- 1344.

• “Çay Hukukunda Ruhsatlandırma ve Haksız Rekabet”, Yargıtay Dergisi C. 46 S. 4 Y. 2020, s. 1063- 1086.

• “Paya Dayalı Kitle Fonlamasında Fon Kullanımın Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 7 S. 1 Y. 2020, s. 273- 296.

• “Karşılaştırmalı Hukukta Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Gösterilecek Teminat Kapsamında ‘Şirketin Muhtemel Zararları’ Kavramı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi C. 32 S. 146 Y. 2020, s. 219- 247.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…