Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,27 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Haksız Fiillerde Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Fikret EREN
 • Sayfa Sayısı: 37
 • Yayın Tarihi: 07.06.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 973 kez incelendi; 42 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Haksız fiillerde adam çalıştıranın sorumluluğu TBK m. 66’da düzenlenmiştir. TBK m. 66/I’e göre,

“Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.”

Bir işin görülmesine katkıda bulunan kişiler, çeşitli hukukî ilişki içinde çalıştırılabilirler. Adam çalıştıran ile çalışan kişi arasındaki hukuki ilişki, bir kamu hukuku ilişkisi olabileceği gibi, bir özel hukuk ilişkisi de olabilir. Keza, özel hukuk ilişkisi içinde bir işin görülmesine katkıda bulunan kişiler, adam çalıştırana bağımlı ya da bağımsız olarak çalışabilirler. TBK m. 66’ya göre bir işin görülmesine katkıda bulunan kişilerle bunları çalıştıranlar arasındaki ilişki, önce bir özel hukuk, sonra da bağımlılık (tâbiiyet) ilişkisidir.

Adam çalıştıranın sorumluluğu başkasının davranışından doğan bir sorumluluktur. Bu açıdan herhangi bir kanunda aksine açık bir hüküm olmadıkça, TBK m. 66, özel hukukta adam çalıştırana bağımlılık ilişkisi içinde çalışan kişinin davranışlarından doğan tüm sorumluluk hallerine uygulanacak genel bir kural niteliğindedir.

Akademisyen

Prof. Dr. Fikret EREN

 • Eğitim Sayısı 15
 • E-Kitap Sayısı 4
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 42

Eğitmen Hakkında

5 Mayıs 1935’te Kahramanmaraş’da doğdu. Fikret Eren 1958 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden pekiyi dereceyle mezun olmuştur. Aynı yıl Fakülteye asistan olarak girmiş, 1962'de hukuk doktoru, 1967'de doçent, 1975'te de profesör olmuştur.

 

1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi rektör yardımcılığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Üyeliği yapmıştır. Üniversitelerarası Kurul kontenjanından Temmuz 1994- Temmuz 1998 arasında YÖK üyeliği görevinde bulunmuştur.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaktayken 2002 yılında yaş haddinden emekli olmuş, Ocak 2003'te Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 8 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı, 6 yıl da Özel Hukuk Bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

1991-2001 yılları arasında Şekerbank'ta yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

 

Eren; Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.[1]

Sosyal Medya


5 Mayıs 1935’te Kahramanmaraş’da doğdu. Fikret Eren 1958 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden pekiyi dereceyle mezun olmuştur. Aynı yıl Fakülteye asistan olarak girmiş, 1962'de hukuk doktoru, 1967'de doçent, 1975'te de profesör olmuştur.

 

1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi rektör yardımcılığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Üyeliği yapmıştır. Üniversitelerarası Kurul kontenjanından Temmuz 1994- Temmuz 1998 arasında YÖK üyeliği görevinde bulunmuştur.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaktayken 2002 yılında yaş haddinden emekli olmuş, Ocak 2003'te Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 8 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı, 6 yıl da Özel Hukuk Bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

1991-2001 yılları arasında Şekerbank'ta yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

 

Eren; Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.[1]


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…