Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,31 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Sigorta Poliçesi Genel Şartları ve Tüketicinin Korunması

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
  • Sayfa Sayısı: 43
  • Yayın Tarihi: 07.09.2020
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 808 kez incelendi; 231 adet satıldı.

Türkiye’de, henüz arzu edilen oranda olmamakla birlikte sigorta sözleşmelerinin sayısı sürekli artış göstermektedir. Sigortanın önemi ve yararları konusundaki toplumsal bilinç düzeyinin gelişmesi yanında, yeni sigorta türlerine duyulan gereksinim sonucu zorunlu ve ihtiyari sigortaların çeşitlenmesi ve her branşta sigorta ettirenlerin sayıca artması da bu konuda en önemli etkenlerdendir.

İster zorunlu ister ihtiyari nitelikte olsun, tüm sigorta sözleşmelerinde genel şart kullanılması zorunludur. Buna rağmen, sigorta tüketicilerinin, poliçe genel şartlarının önemini ve anlamını kavramak bakımından oldukça bilinçsiz olduğu görülmekte; hatta çoğu zaman bu şartları hiç okumaksızın sözleşme yaptıklarına tanık olunmaktadır. Bu nedenlerle, tebliğ konusu olarak, tüketicinin korunması açısından sigorta poliçesi genel şartlarını seçtik.

Çalışmada, öncelikle sigorta genel şartları ve bu şartlara karşı tüketicinin korunması ihtiyacı ortaya konularak ilgili mevzuata değinilecektir. Sonra, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında haksız şartların ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında genel işlem şartlarının tabi olduğu hükümlerin, sigorta genel şartlarına da uygulanıp uygulanmayacağı sorunu ele alınacaktır. Daha sonra, genel şartların yönetsel ve yargısal denetimi ile denetim ölçütlerine değinilecek, nihayet son kısımda, bu şartların yorumlanması ve şartlarda yapılacak değişikliklerin sigorta sözleşmesine etkisi açıklanmaya çalışılacaktır.  


27.06.1963 Andırın/K. Maraş doğumlu, Adana Erkek Lisesi 1981 mezunudur. 1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimini, 1989 yılında Özel Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU danışmanlığında yazdığı tezi ile Özel Hukukta doktor ünvanını almıştır. 1993 yılında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış, Dicle ve Kocaeli Üniversitelerinde dersler vermiş, 2000'de Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent ünvanını, 2006'da da aynı üniversitede profesör ünvanını elde etmiştir. Prof. Bahtiyar, halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Yeditepe yanında, Kadir Has ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Av. Ayla ÖZEL BAHTİYAR ile evlidir; Eren Kutay adlı bir oğlu vardır.