Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 4,01 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Tazminat Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021

300,00 TL
120,00 TL

Bu kitap 1706 kez incelendi; 124 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Tazminat Hukuku

Yargıtay uygulaması, özellikle Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlar, pek çok hukukçu için hem yol gösterici hem de yönlendirici bir niteliği haizdir. Bu nedenle tüm hukukçular, mesleki gelişimlerini sağlarken çalıştıkları alanlara yönelik akademik okumalar yaparken bir yandan da uygulamayı takip etmek durumundadırlar. İşte bu nedenle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2021 yılı içinde verilmiş güncel kararların tamamını derlemeye karar verdik.

Bu karar doğrultusunda; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2021 yılı içerisinde verilmiş toplam 1000’den fazla karar incelenerek bu kararlar, öncelikle hukuk alanlarına göre kategorize edildi. İşbu kitap, incelenen 1000’den fazla karar içinde Tazminat Talepleri içeren toplam 296 karar tespit edilerek oluşturuldu. Ancak bir kısım kararların içerikleri ve konuya ilişkin olarak yapılan hukuki açıklamaların benzerlikleri/aynılığı dikkate alınarak, bu tür kararlardan sadece bir tanesinin tam metni kitaba alınıp, benzer içerikteki diğer karar künyelerine dipnot olarak yer verildi; bir kısım kararlar ise HGK 2021 Serisi’nin diğer kitaplarının konusu olduğundan bu kitaba alınmadı.  

Karar metinleri kitaba yerleştirilirken şöyle bir şematize yöntemi
uygulandı:

 

UYUŞMAZLIK:

ÖN SORUN:

NİHAİ KARAR: …

KARAR METNİ

 

 

  • Öncelikle kararın künye bilgilerine yer verildi ve kararın içeriği dikkate alınarak anahtar kelimeler belirlendi. Her karar metninin başında yer alan gri tablo bu bilgileri içermektedir.
  • Daha sonra, kararın ilişkin olduğu hukuki sorun UYUŞMAZLIK başlığı altında açıklandı.
  • Hukuk Genel Kurulu tarafından uyuşmazlığın incelenmesinden önce tespit edilmiş bir ön sorun mevcut ise, bu bilgiye de yine aynı bölümde ÖN SORUN başlığı altında yer verildi.
  • Son olarak, tam metnine yer verilen kararda uyuşmazlık konusu ile ilgili verilmiş kararın ana sonucu NİHAİ KARAR başlığı altında belirtildi.

Bu sistematik ile karar metninin tamamının okunmasına gerek kalmadan kararın içeriği hakkında asgari/yeterli bilgi sahibi olunması hedeflendi. Ancak yine de Hukuk Genel Kurulu tarafından ilgili uyuşmazlıkla ilgili yapılan hukuki tartışmanın ayrıntılı metni de kararın tamamını incelemek isteyen okurlar için muhafaza edildi.

Son olarak derlemenin başına, bir sıra numarası verilmiş halde derlemede yer alan tüm kararların nihai sonucunu belirten bir “ÖZETLİ İNDEKS” eklenerek hangi numaralı kararın neye ilişkin olduğu bilgisine hızlıca ulaşma imkanı yaratıldı.

Derlemenin tüm hukukçulara faydalı olmasını diliyoruz.

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA                            Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Akademisyen

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

  • Eğitim Sayısı 39
  • E-Kitap Sayısı 7
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 245

Eğitmen Hakkında

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 17.07.1955’de Adapazarı’nda doğmuş; 1972’de orta öğrenimini müteakip Kasım 1972’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisansı öğrenimine başlamış ve bu öğrenimini 1976 yılında tamamlamıştır. Aynı kurumda, 1976 Aralık-1984 Eylül arası Medeni Hukuk Asistanı ve sonra da Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde hukuk doktorası eğitimini (Kasım 1976-Şubat 1982) tamamlamış; “Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil” isimli çalışmasıyla hukuk doktoru ünvanını kazanmıştır. Yine bu dönemde, Fransa ve İsviçre’de, doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 2 yıl kadar kalmıştır ve Milli Savunma Bakanlığı’nda da yedek subay olarak mecburi askerlik hizmetini ifa etmiştir.

 

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 1984/Eylül tarihinde, bu defa M.Ü.Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atanmıştır. 1987 Kasım tarihinde, “Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu” çalışması ve diğer makale ve yayınları ile medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Yine aynı kurumda, 14.7.1993 tarihinde, “Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, c.II” çalışması ve diğer yayın ve araştırmaları ile Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesörlüğüne yükseltilerek atanmıştır. Bu görevini, 1998/Nisan ayına kadar, tam gün statüsünda ve Nisan 1998-Ocak 2011 arasında ise, kısmi statüde olarak sürdürmüştür. Ayrıca, aynı kurumda, geçen zaman içinde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile dekan yardımcılığı görevleri de ifa etmiştir. Üniversitemizin yönetim kurulu üyeliği ve senato üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Yine, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ensitüsü gibi kurumlarında müdür yardımcılığı, enstitü kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve program danışmanlığı, Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uyguklama Merkezi Müdürlüğü gibi çok sayıda idari ve akademik görevler de üstlenmiştir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Hukuk lisansı öğreniminde ve lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programlarında, Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler ve Aile Hukuku), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre Hukuku, İsimsiz Sözleşmeler, İşgörme Sözleşmeleri, Türk Satım Hukuku, Teminat Sözleşmeleri gibi çok sayıda dersi üstlenmiştir.

Sosyal Medya


Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 17.07.1955’de Adapazarı’nda doğmuş; 1972’de orta öğrenimini müteakip Kasım 1972’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisansı öğrenimine başlamış ve bu öğrenimini 1976 yılında tamamlamıştır. Aynı kurumda, 1976 Aralık-1984 Eylül arası Medeni Hukuk Asistanı ve sonra da Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde hukuk doktorası eğitimini (Kasım 1976-Şubat 1982) tamamlamış; “Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil” isimli çalışmasıyla hukuk doktoru ünvanını kazanmıştır. Yine bu dönemde, Fransa ve İsviçre’de, doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 2 yıl kadar kalmıştır ve Milli Savunma Bakanlığı’nda da yedek subay olarak mecburi askerlik hizmetini ifa etmiştir.

 

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 1984/Eylül tarihinde, bu defa M.Ü.Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atanmıştır. 1987 Kasım tarihinde, “Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu” çalışması ve diğer makale ve yayınları ile medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Yine aynı kurumda, 14.7.1993 tarihinde, “Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, c.II” çalışması ve diğer yayın ve araştırmaları ile Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesörlüğüne yükseltilerek atanmıştır. Bu görevini, 1998/Nisan ayına kadar, tam gün statüsünda ve Nisan 1998-Ocak 2011 arasında ise, kısmi statüde olarak sürdürmüştür. Ayrıca, aynı kurumda, geçen zaman içinde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile dekan yardımcılığı görevleri de ifa etmiştir. Üniversitemizin yönetim kurulu üyeliği ve senato üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Yine, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ensitüsü gibi kurumlarında müdür yardımcılığı, enstitü kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve program danışmanlığı, Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uyguklama Merkezi Müdürlüğü gibi çok sayıda idari ve akademik görevler de üstlenmiştir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Hukuk lisansı öğreniminde ve lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programlarında, Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler ve Aile Hukuku), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre Hukuku, İsimsiz Sözleşmeler, İşgörme Sözleşmeleri, Türk Satım Hukuku, Teminat Sözleşmeleri gibi çok sayıda dersi üstlenmiştir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…