Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

  • Eğitim Sayısı 39
  • E-Kitap Sayısı 7
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 245

Eğitmen Hakkında

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 17.07.1955’de Adapazarı’nda doğmuş; 1972’de orta öğrenimini müteakip Kasım 1972’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisansı öğrenimine başlamış ve bu öğrenimini 1976 yılında tamamlamıştır. Aynı kurumda, 1976 Aralık-1984 Eylül arası Medeni Hukuk Asistanı ve sonra da Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde hukuk doktorası eğitimini (Kasım 1976-Şubat 1982) tamamlamış; “Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil” isimli çalışmasıyla hukuk doktoru ünvanını kazanmıştır. Yine bu dönemde, Fransa ve İsviçre’de, doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 2 yıl kadar kalmıştır ve Milli Savunma Bakanlığı’nda da yedek subay olarak mecburi askerlik hizmetini ifa etmiştir.

 

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 1984/Eylül tarihinde, bu defa M.Ü.Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atanmıştır. 1987 Kasım tarihinde, “Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu” çalışması ve diğer makale ve yayınları ile medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Yine aynı kurumda, 14.7.1993 tarihinde, “Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, c.II” çalışması ve diğer yayın ve araştırmaları ile Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesörlüğüne yükseltilerek atanmıştır. Bu görevini, 1998/Nisan ayına kadar, tam gün statüsünda ve Nisan 1998-Ocak 2011 arasında ise, kısmi statüde olarak sürdürmüştür. Ayrıca, aynı kurumda, geçen zaman içinde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile dekan yardımcılığı görevleri de ifa etmiştir. Üniversitemizin yönetim kurulu üyeliği ve senato üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Yine, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ensitüsü gibi kurumlarında müdür yardımcılığı, enstitü kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve program danışmanlığı, Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uyguklama Merkezi Müdürlüğü gibi çok sayıda idari ve akademik görevler de üstlenmiştir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Hukuk lisansı öğreniminde ve lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programlarında, Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler ve Aile Hukuku), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre Hukuku, İsimsiz Sözleşmeler, İşgörme Sözleşmeleri, Türk Satım Hukuku, Teminat Sözleşmeleri gibi çok sayıda dersi üstlenmiştir.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.