Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Doç. Dr. Hatice Tolunay OZANEMRE YAYLA

  • Eğitim Sayısı 3
  • E-Kitap Sayısı 8
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 417

Eğitmen Hakkında

Kısa Özgeçmiş:

1977 yılında Tarsus’ta doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Adana’da tamamladım. Ankara Hukuk Fakültesi’nde aldığım hukuk lisans eğitimi sonrası Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Medenî Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksunların Haksız Fiil Sorumluluğu” konulu tezle bitirdim. Daha sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mirasın Paylaşılması” konulu tezle doktoramı tamamlayarak hukuk doktorasını aldım. Ekim 2019 itibariyle de diğer yayınlarla birlikte “Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği)” konulu monografi ile doçentlik unvanına lâyık görüldüm.

Başlıca çalışma alanlarımı Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, Miras Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku oluşturmaktadır. Halen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yabancı Diller: İngilizce (çok iyi), Almanca (çok iyi).

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Mirasın Paylaşılması, Turhan Kitabevi, Ankara 2011.

Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği), Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Themis Serisi, Oniki Levha Yayınları, Ankara 2019.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı, Themis Serisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2020.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, C. 5, S. 1/3, s. 3601-3632.

(Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’la ortak makale) “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(3), s. 197-225.

Ön Vasiyet (Mirasçı Lehine Vasiyet) Kavramı, Ön Vasiyetin Unsurları ve Özellikleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, 75(2), s. 99-144.

Borcun Naklinin Borca İlişkin Benzer Etkili Diğer Hukukî Kurumlar Karsısında Teorik Sınırları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, 22(3), s. 2927-2948.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 17.2.2015 Tarih ve E. 2014/9412, K. 2015/2427 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, 1(2), s. 337-363.

Mirasçıların Paylaşma Konusu Mallara İlişkin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumlulukları”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 2016, s. 13-33.

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açması”, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2012, s. 839-850.

Gabinin Şartları”, Çankaya University Journal of Law, 2011, 7(2), s. 195-217.

Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimi Sözleşmesi”, (Ar. Gör. Gamze TURAN (BAŞARA) ile ortak makale), Bilge ÖZTAN’a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2008, s. 1079-1093.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Kapsamı”, İzmir Medeni Hukuk Günleri - I, 26-29.

Eşlerden Birinin Evlilik Birliğinin Giderlerine Olağanın Üstünde Katkısı”, II. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu, 3-3.

Alacağın Devrinde Devredenin Devralana Sorumluluğu, Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu”, s. 345-357.

Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararları Işığında Türk Hukukunda Kadının Soyadı” 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALISMALARI KONGRESI, s. 276-281.

Türk Borçlar Kanununda Borçların İfasına ve İfa Engellerine İlişkin Değişiklik ve Yenilikler”, Adana Barosu ve Çukurova Üniversitesi İşbirliğinde Çukurova Hukuk'la Hukuk Seminerleri, Adana 2014.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.