Menu

Arama Yapın

Sevgililer Günü Kampanyası: Bütün E-kitap ve Video Eğitimlerde %80 İndirim

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

II. Borçlar Hukuku Kongresi Oturumları Video Kaydı (9 Oturum)

Tüketici Hukuku Enstitüsü

II. Borçlar Hukuku Kongresi oturumlarının video kaydıdır.

3600,00 TL
1440,00 TL

1213 kez incelendi.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Video Eğitimler, Kongreler

II.BORÇLAR HUKUKU KONGRESİ DETAYLI PROGRAMI
1.Gün 21 EKİM PERŞEMBE

1. OTURUM
10.00–11.45: KEFALET SÖZLEŞMELERİ

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL: Kefalet Sözleşmesinin Kurulması ve Eş Rızası

Prof. Dr. Cemal OĞUZ: Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Prof. Dr. Ömer ÇINAR: Kefalete İlişkin Güncel Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

11.45–12.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

12.30–13.30: ÖĞLE ARASI

 

2. OTURUM
13.30–15.45: KİRA SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

 

Prof. Dr. Burak ÖZEN: Kiracının Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU: Kira Tespit Davaları ve Özellikle Rayiç Bedelin Belirlenmesinde Kriterler

Doç. Dr. Öz SEÇER: Kira Sözleşmesinde Erken Tahliye

Doç. Dr. Umut YENİOCAK: Cebri İcra Yoluyla Satılan Taşınmazdaki Kiracının Resmî Belge Sunma Zorunluluğu (İİK 135/2)

15.45–16.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.45–17.00: Mola

3. OTURUM
17.00–18.15: CISG


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

 

Prof. Dr. Turgut ÖZ: CISG Hükümlerinin TBK Hükümleri ile Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL: CISG Kapsamında Aluid İfa ve Sonuçları

18.15–18.45:Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

2.Gün 22 EKİM CUMA

4. OTURUM
10.00–11.45: BAZI SÖZLEŞMELERDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

 

Doç. Dr. Mert NAMLI: Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM: Eser Sözleşmelerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU: Taşınır ve Taşınmaz Satışlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

11.45–12.30: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

12.30–13.30: ÖĞLE ARASI

5. OTURUM
13.30–16.15: BORÇLARIN İFASI VE İFA EDİLMEMESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Sözleşmelerde Yer Alan Olumlu ve Olumsuz Zararın Birlikte Tazminine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ: Sözleşmenin Uyarlanmasını Düzenleyen TBK m.138 Hükmünün Uygulama Alanı

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN: Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal

Doç. Dr. Tolunay Ozanemre YAYLA: Müteselsil Borçlarda Borçluların Bir Bölümünün İbrası ve Sonuçları

Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN: Daha Az Vergi ve Harç Ödeme Amacıyla Taşınmaz Satışında Bedelde Muvazaanın Varlığına Bağlanan Sonuçlar

16.15–17.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

17.15–17.30: Mola

6. OTURUM
17.30–19.15: ESER SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE: Yapma Borçlarında Temerrüt Halinde İfanın Üçüncü Kişiye Yaptırılmasına İlişkin Sorunlar

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ: Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Sözleşmeye Uygun Konut Teslim Etmemesinden Dolayı Sorumluluğu

Prof. Dr. Emrehan İNAL: Atipik İnşaat Sözleşmelerinde Satış Vaadi Unsuru

19.15–20.00: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

3.Gün 23 EKİM CUMARTESİ

7. OTURUM
11.00–13.15: TAZMİNAT VE SORUMLULUK


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Çelik Ahmet ÇELİK: Eser Sözleşmelerine İlişkin Davalarda Hizmet Alan İş Sahibinin Kusursuzluğu

Hâkim Umur KARAKAYA: AYM Kararı Işığında Bedeni Zararların Hesaplanması

Doç. Dr. Yıldırım KESER: 2021 Yasal Değişiklikleri ile Desteğin Tam Kusurlu Olması Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ve Özel Olarak Bağımlılık İlişkisi

13.15–14.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

14.15–15.15: ÖĞLE ARASI

8. OTURUM
15.15–16.15: İSİMSİZ SÖZLEŞMELER


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret EREN

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU: Franchise Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulları Denetimi

Doç. Dr. Murat TOPUZ: İsimsiz Sözleşmelerde Zamanaşımı Sorunu ve Yargıtay’ın Yaklaşımı

16.15–16.45: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.45–17.00: Mola

9. OTURUM
17.00–19.15: HİZMET SÖZLEŞMELERİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU: TBK 417 kapsamında İşçinin Psikolojik Taciz (Mobinge) Karşı Korunması

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR: TBK'da Sır Saklama ve Rekabet Yükümlülüğü

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN: Hizmet Sözleşmeleri Bakımından Mobil Yakalılar

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ORHAN: Sporcu Sözleşmelerinde Opsiyon Uygulamaları

19.15 – 20.15: Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

20.15: KONGRE KAPANIŞ

Hukuk Örgütü

Tüketici Hukuku Enstitüsü

  • Eğitim Sayısı 62
  • E-Kitap Sayısı 1
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 141658
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 610

Eğitmen Hakkında

Tüketici Hukuku odaklı çalışan tek hukuk örgütüdür. Türkiye'nin en büyük hukuk organizasyonu olan Tüketici Hukuku Kongreleri'nin yaratıcısıdır. Akademik çalışmalarıyla bilinen derneğin ayrıca tüketici hukuku alanında onlarca kitap projesi bulunmaktadır. 

Tüketici Hukuku Kongreleri her sene Kasım ayının 3. haftasında geleneksel olarak yapılmak olup, bu sene fiziki olarak değil ve fakat online olarak gerçekleştirilecektir.

Sosyal Medya

Tüketici Hukuku odaklı çalışan tek hukuk örgütüdür. Türkiye'nin en büyük hukuk organizasyonu olan Tüketici Hukuku Kongreleri'nin yaratıcısıdır. Akademik çalışmalarıyla bilinen derneğin ayrıca tüketici hukuku alanında onlarca kitap projesi bulunmaktadır. 

Tüketici Hukuku Kongreleri her sene Kasım ayının 3. haftasında geleneksel olarak yapılmak olup, bu sene fiziki olarak değil ve fakat online olarak gerçekleştirilecektir.