Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,54 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Haciz ve Hacze İştirak

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Atilla GÜNDOĞAN
 • Sayfa Sayısı: 213
 • Yayın Tarihi: 31.08.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 85,00
85,00 TL
25,50 TL

Bu kitap 2856 kez incelendi; 10 adet satıldı.

KİTABIN UYGULAYICIYA KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ HUSUSLAR

1) Haciz, hacze iştirak, kamu alacağının iştiraki, ihtiyati haczin iştiraki, sıra cetveline ilişkin mevzuat hükümlerinin bilinmesi.

2) Hacze iştirak ve sıra cetvelinin hukuki niteliği ile hüküm ve sonuçlarının bilinmesi.

3) Uygulayıcının ve tarafların haciz, hacze iştirak, sıra cetvelinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasının cebri icra sürecindeki önemi konusunda farkındalık sahibi olunmasına imkân sağlanması.

4) İcra müdürünün sıra cetvelinin düzenlenmesine ilişkin yetki, görev ve sorumluluklarının neler olduğunun bilinmesi.

5) Sıra cetvelini düzenlemenin hangi icra dairesinin görev ve sorumluluğu olduğunun öğrenilmesi.

6) Hacze iştirak ile sıra cetveline esas olan hak ve alacakların niteliğinin ve öncelik sıralamasının bilinmesi.

7) Hacze iştirak neticesinde, sıra cetvelinin hazırlanması için gerekli iş ve işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanması.

8) Satışı yapılan mal üzerinde birden fazla haciz olması halinde hacze iştirak usulünün nasıl gözetileceği ile sıra cetvelinin nasıl hazırlanacağının bilinmesi.

9) Satışı yapılan mal üzerinde birden fazla haciz, rehin ve kamu alacağı olması halinde hacze iştirakin nasıl olacağı ile sıra cetvelinin nasıl hazırlanacağının bilinmesi.

10) Üçüncü şahıslardan haciz yoluyla gelen paralar üzerinde birden fazla haciz olması halinde hacze iştirakinin nasıl olacağı ile sıra cetvelinin nasıl hazırlanacağının bilinmesi.

11) Üçüncü şahıslardan haciz yoluyla gelen paralar üzerinde birden fazla haciz, rehin ve kamu alacağı olması halinde hacze iştirak, rüçhan hakkının incelenmesi ve sıra cetvelinin nasıl hazırlanacağının bilinmesi.

12) Hacze iştirak ve sıra cetveline ilişkin Yargıtay’ın genel uygulaması hakkında bilgi sahibi olunması.

İcra Müdürü

Atilla GÜNDOĞAN

 • Eğitim Sayısı 6
 • E-Kitap Sayısı 9
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 655
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1208
Atilla GÜNDOĞAN
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

İcra Takibinde Tebligat İşlemleri ve Usulsüz Tebligat

 • 4 Ekim 2021 Eğitim Tarihi
 • 19:00 - 20:30 Eğitim Saati
 • 90 Dakika

Eğitmen Hakkında

1983 Yılında Osmaniye (Merkez) doğumlu olan Atilla GÜNDOĞAN ilk ve orta öğretimini Aydın /Söke de tamamlamış olup, öncelikle bankacılık ve sigortacılık bölümünde eğitim almış akabinde ,adalet yüksek okulunu derece ile bitirmiş ,sırasıyla lisans olarak kamu yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Hâleneğitim ve öğretim hayatında devam eden yazar Hukuk Fakültesi öğrenimi ile birlikte aynı zamanda tarih bölümünde lisans eğitimi almaktadır.

Türkiye'nin bir çok yerinde aktif olarak İcra Müdürü ve Yardımcılığı görevi üstelen yazar aynı zamanda ,Konkordato Komiserliği Sertifikasına sahiptir. Hesap Bilirkişi olarak da uzun dönem bilirkişilik yapan yazarımız ,Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığına Bağlı olarak Rize Eğitim Merkezi ile Ankara Personel Eğitim Merkezinde İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak verilen İcra İflas Hukukunda Satış İşlemleri , Sıra Cetveli, İflas Hukuku Uygulamaları konularında eğitim vermiş olup ayrıca ,Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri kapsamında Adli Tebligat Sistemin İyileştirilmesi Projesine katılım sağlamış ve bu alanda da sertifikaya sahip olmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Adalet Meslek Eğitimi Veren Öğretmenlere verilen seminerlerde ise sunumlar yapmıştır.

İcra iflas hukuku alanında bir çok kitap ve makale ve inceleme yazısı bulunan yazarımız ,İstanbul İcra Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İflas Hukuku Uygulamaları ve Taşınmaz Satışı Uygulamaları ,Sıra cetveli ,Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Harç ve Vergiler Konusunda bir çok seminer ve söyleşi ,uzaktan eğitim programları ile sunumlar yapan ve yazarımız özellikle uygulamaya yönelik olarak teorik İcra iflas hukukunu ,pratikolarak uygulama ile bütünleştirici sunumlar gerçekleştirmektedir.

Sosyal Medya


1983 Yılında Osmaniye (Merkez) doğumlu olan Atilla GÜNDOĞAN ilk ve orta öğretimini Aydın /Söke de tamamlamış olup, öncelikle bankacılık ve sigortacılık bölümünde eğitim almış akabinde ,adalet yüksek okulunu derece ile bitirmiş ,sırasıyla lisans olarak kamu yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Hâleneğitim ve öğretim hayatında devam eden yazar Hukuk Fakültesi öğrenimi ile birlikte aynı zamanda tarih bölümünde lisans eğitimi almaktadır.

Türkiye'nin bir çok yerinde aktif olarak İcra Müdürü ve Yardımcılığı görevi üstelen yazar aynı zamanda ,Konkordato Komiserliği Sertifikasına sahiptir. Hesap Bilirkişi olarak da uzun dönem bilirkişilik yapan yazarımız ,Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığına Bağlı olarak Rize Eğitim Merkezi ile Ankara Personel Eğitim Merkezinde İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak verilen İcra İflas Hukukunda Satış İşlemleri , Sıra Cetveli, İflas Hukuku Uygulamaları konularında eğitim vermiş olup ayrıca ,Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri kapsamında Adli Tebligat Sistemin İyileştirilmesi Projesine katılım sağlamış ve bu alanda da sertifikaya sahip olmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Adalet Meslek Eğitimi Veren Öğretmenlere verilen seminerlerde ise sunumlar yapmıştır.

İcra iflas hukuku alanında bir çok kitap ve makale ve inceleme yazısı bulunan yazarımız ,İstanbul İcra Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İflas Hukuku Uygulamaları ve Taşınmaz Satışı Uygulamaları ,Sıra cetveli ,Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Harç ve Vergiler Konusunda bir çok seminer ve söyleşi ,uzaktan eğitim programları ile sunumlar yapan ve yazarımız özellikle uygulamaya yönelik olarak teorik İcra iflas hukukunu ,pratikolarak uygulama ile bütünleştirici sunumlar gerçekleştirmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…