Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 3,18 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

İcra Hukukunda Satış İşlemleri ve Özel Satış Türleri

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Atilla GÜNDOĞAN
 • Sayfa Sayısı: 439
 • Yayın Tarihi: 24.02.2022
 • Baskı: 2
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 225,00
225,00 TL
90,00 TL

Bu kitap 3531 kez incelendi; 96 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İcra ve İflas Hukuku

Söz konusu eserdeki tüm kavramların, materyallerin, bilgilerin, uygulamaya ilişkin İcra İflas Hukuku uygulayıcıları için sahada uygulanan, akademik ve etik kurallara önem verilerek kanun muhtevasına uygun bir şekilde elde siz okuyucularımın ve uygulayıcıların bilgilerine sunmayı amaçladım.

Bilindiği üzere İcra ve İflas Hukuku, cebri icra hukuku açısından, alacağına kavuşamayan alacaklıların, devletin cebri icra organları vasıtasıyla alacağını temin etmesini sağlayan hukuk dalına verilen bir isimdir. Alacaklı alacağını tahsil etmek adına devletin cebri icra teşkilatına başvurmakta ve devletin cebri icra teşkilatı ve organları ise icra ve iflas hukuku kapsamında İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili birçok kanun kuralları ile belirli prosedürler çerçevesinde alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya çalışmaktadır. 6352 sayılı ve 02.07.2012 tarihli Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra icra dairesindeki elektronik satış ve artırmalarda elektronik ortamda teklif verme imkânı sağlanmıştır. Aynı zamanda artırma elektronik ilânlarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir.

Uygulamada özellikle icra daireleri tarafından yapılan satış işlemlerinde birçok hatalı uygulama olduğu, satış işlemlerinde bir yeknesaklık olmadığı, mesleğe yeni başlayan icra müdür ve yardımcılarının adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşadıkları, stajyer avukatların meslek içerisinde uygulamada satış işlemlerine uyum sağlaması, adaptasyon sıkıntısı ve uygulamayı bilmekte birtakım zorluklar yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. İcra iflas hukuku diğer hukuk alanlarına göre uygulama açısından birçok farklılıkları barındıran bir alandır. Avukatın, İcra Müdürünün, İcra Hâkiminin ve icra iflas alanındaki tüm uygulayıcılarının kendilerini günlük güncellemeleri gereken bir alan olma yolunda ilerlemektedir.

Bunun yanı sıra, her icra dosyasının kendine özgü durumları olduğu da dikkate alındığında, icra iflas hukukunda satış işlemleri çok ama çok önemli bir yer tutmaktadır. İcra uygulayıcılarının sadece icra iflas hukukunu bilmeleri de yetmez. Bunun yanında Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, satışın türüne göre uygulanacak özel satış türlerine ilişkin ilgili özel kanun konusunda da bilgiye sahip olunması gerekir. Uygulamada satış işlemlerine ne avukatlar tarafından ne icra daireleri ne de uygulayıcılar tarafından gereken önemin verilmemekte olduğunu gözlemlemekteyim.

Taşınmazların paraya çevrilmesi için İcra ve İflas Kanunu kural olarak açık artırma usulünü kabul etmiş, istisnai olarak pazarlıkla satışa dair hükümlerine de ayrıca yer vermiştir. Söz konusu kitapta, satış talebini alan icra dairesinin satış artırma işlemleri için hazırlıklara başlama sürecinden itibaren yapacağı işlemler ana hat ve kısa öz noktalarıyla, Yargıtay daireleri ve istinaf mahkemeleri kararları ile satışa ilişkin hususlar anlatılmaya çalışılmıştır. Bu hazırlıkların kapsamında artırmanın ilanı, artırma şartnamesi ve onun cüzü olan mükellefiyetler listesinin hazırlanması ve taşınmazın kıymet takdiri işlemleri, ihaleye hazırlık işlemleri, ihalenin elektronik ortamda ve gazetede yayımlanma süreci, ihalenin yapılması, ihale sonrası işlemleri, ihale bedelinin ödenip ödenmemesi işlemleri, tamamlayıcı artırma, ihalenin feshi, ihalede farkların tahsili usulü, ihale sonrası tescil ve tahliye işlemleri, ihalenin feshi, ihalenin feshinde görev ve yetki, ihale edilen taşınmazlarda 3.şahısların bulunması, maden satışı, altın satışı, gemi satışı, OSB bölgelerinde, serbest bölgelerde, gümrüklerde satış, marka, patent, hisse satışları, hisse haciz ve satışı ile pazarlıkla satış vb. özel satış türleri tüm detaylarıyla, öz bilgileriyle işbu kitapta ele alınıp inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca, özellikle güncel olarak istinaf mahkemesi kararları ve Yargıtay kararları işbu kitabımızda özet olarak yer almış, özetleri çıkarılmıştır. A’dan Z’ye bir satış dosyası önüne geldiğinde neler yapabileceğini uygulayıcıya göstermek ana hatlarıyla, püf noktalarıyla anlatılmıştır.

Özellikle yeni bir icra iflas kanununa ihtiyaç duyulduğu gözlenmekte ve çalışmalar yapıldığı bilgisi basına sızmaktadır. Fiziki ihale işlemlerinin kaldırılması düzenlemesi yani teklif verme ve pey sürme işlemlerinin sadece elektronik ortamda yapılması, ihalenin feshi davalarına olumlu etki yapacağı gibi, aynı zamanda borçlunun kendisinin de satılan malına müşteri bulacak olmasına yönelik yeni düzenleme yapılacak olması olumlu bir gelişmedir.

İcra dairelerinin etkinliğinin artırılması projesi kapsamında pilot uygulama ve Faz II projesi kapsamında icra dairelerinin yeniden yapılandırılmasıyla GAYRİMENKUL SATIŞ DAİRELERİNİN BÜYÜKŞEHİR MERKEZLERİNDE KURULACAK OLMASI (UZMANLAŞMA ADINA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞMEDİR-ANKARA-ANTALYA-KAYSERİ’DE AKTİF KURULMUŞTUR), aynı zamanda pilot icra dairelerinde satış bürosu kurulması 51 merkezde tamamlanmış olup, bunların kurulması uzmanlaşma adına çok sevindiricidir.

Uygulamaya ilişkin en önemli sorunlarından birisi olan nitelikli personel sayısının azlığı, uzmanlaşmayı engelleyen bir diğer faktördür. Eğer icra iflas hukukuna özgü etkin, verimli, objektif satış işlemleri yapılması isteniliyor ise mutlak suretle kalifiye personel istihdamının, Faz II projesinde gayrimenkul daireleri ile genel icra dairelerinin (iflas dairelerinde) bulunması mecburidir. Aksi halde yapılan tüm yatırım ve uğraşılardan fayda elde edilemez.

Tüm icra iflas hukuku uygulayıcıları açısından “Taşınır, Taşınmaz ve Özel Satış Şekillerine” ilişkin bu eserin tüm meslektaşlarıma, avukatlara, hukukçulara, öğrencilere ve icra müdür ve yardımcılığı sınav ve mülakatına girecek tüm hukuk severlere katkı sağlaması dilek ve temennilerimle…

 

Atilla GÜNDOĞAN
İstanbul İcra Müdürü

İcra Müdürü

Atilla GÜNDOĞAN

 • Eğitim Sayısı 19
 • E-Kitap Sayısı 13
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 4655
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1972

Eğitmen Hakkında

 Atilla GÜNDOĞAN ilk ve orta öğretimini Aydın da  tamamlamış olup, öncelikle bankacılık ve sigortacılık bölümünde eğitim almış akabinde ,adalet yüksek okulunu örgün olarak derece ile bitirmiş , Hukuk Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden ayrı ayrı tarihlerde mezun olmuştur. Ayrıca Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Aynı zamanda tarih lisan eğitimine devam etmektedir.Ayrıca bilişim hukuku sertifasına sahip yazarın yayımlanmış bir çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Türkiye'nin bir çok yerinde aktif olarak İcra Müdürü ve Yardımcılığı görevi üstelen yazar aynı zamanda ,Konkordato Komiserliği Sertifikasına sahiptir. Hesap Bilirkişi olarak da uzun dönem bilirkişilik yapan yazarımız ,Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri kapsamında Adli Tebligat Sistemin İyileştirilmesi Projesine katılım sağlamış ve bu alanda da sertifikaya sahip olmuştur. 

İcra iflas hukuku alanında bir çok kitap ve makale ve inceleme yazısı bulunan yazarımız ,İcra Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İflas Hukuku Uygulamaları ve Taşınmaz Satışı Uygulamaları ,Sıra cetveli ,Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Harç ve Vergiler Konusunda bir çok seminer ve söyleşide  sunumlar yapan ve yazarımız özellikle uygulamaya yönelik olarak teori ile  İcra iflas hukukunu ,pratik olarak uygulama ile bütünleştirici sunumlar gerçekleştirmektedir.

Sosyal Medya


 Atilla GÜNDOĞAN ilk ve orta öğretimini Aydın da  tamamlamış olup, öncelikle bankacılık ve sigortacılık bölümünde eğitim almış akabinde ,adalet yüksek okulunu örgün olarak derece ile bitirmiş , Hukuk Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden ayrı ayrı tarihlerde mezun olmuştur. Ayrıca Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Aynı zamanda tarih lisan eğitimine devam etmektedir.Ayrıca bilişim hukuku sertifasına sahip yazarın yayımlanmış bir çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Türkiye'nin bir çok yerinde aktif olarak İcra Müdürü ve Yardımcılığı görevi üstelen yazar aynı zamanda ,Konkordato Komiserliği Sertifikasına sahiptir. Hesap Bilirkişi olarak da uzun dönem bilirkişilik yapan yazarımız ,Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri kapsamında Adli Tebligat Sistemin İyileştirilmesi Projesine katılım sağlamış ve bu alanda da sertifikaya sahip olmuştur. 

İcra iflas hukuku alanında bir çok kitap ve makale ve inceleme yazısı bulunan yazarımız ,İcra Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İflas Hukuku Uygulamaları ve Taşınmaz Satışı Uygulamaları ,Sıra cetveli ,Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Harç ve Vergiler Konusunda bir çok seminer ve söyleşide  sunumlar yapan ve yazarımız özellikle uygulamaya yönelik olarak teori ile  İcra iflas hukukunu ,pratik olarak uygulama ile bütünleştirici sunumlar gerçekleştirmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…