Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

 • Eğitim Sayısı 19
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 444
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

 

1. Adı Soyadı                         : Seda Öktem Çevik

2.Doğum Tarihi                     : 22.03.1980

3.Unvanı                                : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu               :

 

 

 

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk Fakültesi

Bilgi Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı

Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005

Doktora

Özel Hukuk Doktora Programı

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010

 

Doçentlik

Medeni Hukuk Anabilimdalı

-

2017

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Prof. Dr. Cumhur Özakman

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Toplu Yapılarda Yönetim, Prof. Dr. Gökhan Antalya

Doçentlik Tez Başlığı: Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

 

5. Akademik Unvanlar

 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 15.02.2011
 • Doçentlik Tarihi                 :  18.12.2017

 

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

   6.1.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

      -Beyza Nuhoğlu, Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2013.

      -Tümer Güçlüer, Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      -Müge Yazgan, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi, İstanbul 2017.

      -Mustafa Görmez, Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      - Emre Selçuk, Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracıdan Kaynaklı Sebeplerle Sözleşmenin Sona Ermesi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      -İsmail Mert Oktar, Ticari İşletmenin Devri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      -Nilüfer Ay, Yangın Sigorta Sözleşmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      -Seda Hatunoğlu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğu, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2018.

      - Hazal Yeter Patır, Kiralananın Devri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2019.

      -Zeynep Ulus Gözüm, İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İstanbul 2019.

 

 

Verilen dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teo.Saat

Uyg.Saat

Öğrenci Sayı

2015-2016

Güz

Borçlar Hukuku

Genel Hükümler I, Section 2

(Hukuk Fakültesi)

3

1

175

 

2015-2016

Güz

Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler

(Hukuk Fakültesi)

2

0

46

 

2015-2016

Bahar

Borçlar Hukuku

Genel Hükümler II

(Hukuk Fakültesi)

3

1

131

 

2015-2016

Bahar

 Çocuk ve Aile Hukuku (Hukuk Fakültesi)

2

0

34

 

2016-2017

Güz

Çocuk Hakları

2

0

54

 

2016-2017

Güz

Medeni Hukuku I

(Hukuk Fakültesi)

3

1

135

 

2016-2017

Güz

Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler (Hukuk Fakültesi)

2

0

43

 

2016-2017

Güz

Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler (Yüksek Lisans )

3

0

27

 

2016-2017

Bahar

Medeni Hukuk II (Hukuk Fakültesi)

3

1

150

 

2016-2017

Bahar

Çocuk ve Aile Hukuku (Hukuk Fakültesi)

2

0

71

 

2016-2017

Yaz

Eşya Hukuku I

(Hukuk Fakültesi)

2

1

40

 

2017-2018

Güz

Eşya Hukuku I, Section I (Hukuk Fakültesi)

2

1

117

 

2017-2018

Güz

Eşya Hukuku I, Section II (Hukuk Fakültesi)

2

1

136

 

2017-2018

Güz

Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler (Yüksek Lisans)

3

0

32

 

2017-2018

Bahar

 Eşya Hukuku I, Section I (Hukuk Fakültesi)

2

1

118

 

2017-2018

Bahar

Eşya Hukuku I, Section II(Hukuk Fakültesi)

2

1

160

 

2017-2018

Bahar

Çocuk ve Aile Hukuku (Hukuk Fakültesi)

2

0

92

 

2017-2018

Bahar

Ayni Teminatlar

(Yüksek Lisans)

3

0

25

 

 

ESERLER

7. Yayınlar

Yazılan ulusal /uluslar arası kitaplar

 1. Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2008(Yüksek Lisans Tezi).

 

 1. Toplu Yapılarda Yönetim, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010 (Doktora Tezi).

 

 1. Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016 (Doçentlik tezi).

 

 1. Medeni Hukuk Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020 (Diğer yazarlar: Aslı Makaracı, Sinem Gülen Tek, Şefika Deren Gündüz).

 

7.4.2. Yazılan ulusal / uluslar arası kitaplardaki bölümler

1. İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Cilt 4-5 Özel Borç İlişkileri (Madde 207-392) , Kira Sözleşmesine İlişkin Özel Durumlar (TBK m. 320-326), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019, s. 3051-3135.

2. İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Cilt 4-5 Özel Borç İlişkileri (Madde 207-392), Kiralananın El Değiştirmesi ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması (TBK m. 310-312), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019, s. 2873-2958.

3. İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Cilt 2-3 Özel Borç İlişkileri (Madde 83-206), Kısmi Ödemeli Satışlar (TBK m. 253-263), Diğer Yazar: Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019, s. 2659-2714.

4. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması, Editör: Doç. Dr. Murat Topuz, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Kira Sözleşmelerinde Uygulama Alanı”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 89-110.  

 

7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

 1. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:80, Sayı:2006/5, “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları”.

 

 1. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2006/1, “Rekabet Yasağı Sözleşmesi”.

 

 1. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:67-Kasım/Aralık 2006, “Aile Birliğinde Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması”.

 

 1. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:80, Sayı:2006/6, “İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosu”. Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, “Çekte Müracaat Hakkı”, İstanbul 2007.

 

 1. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:82, Sayı: 2008/2, “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Şartları”.

 

 1. Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Yıl:2007 Sayı:6, “Rekabet Yasağı Sözleşmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi”.

 

 1. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:82, Sayı:2008/5, “İşverenin İş Kazalarından Sorumluluğuna İlişkin Bir Karar İncelemesi”.

 

 1. Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2009/2-62, “Numara Taşınabilirliğinin Aboneler Açısından Değerlendirilmesi”.

 

 1. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 69-70, Yönetim Planlarının Toplu Yapı Yönetimine Uyarlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İstanbul 2010.

 

 1. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt:80, Sayı: 89-90, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası, İstanbul 2012.

 

 1. Legal Hukuk Dergisi, Cilt:10, Sayı:111, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Taksitle Satım Sözleşmesine İlişkin Getirilen Düzenlemeler, İstanbul 2012.

 

 1. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XXVIII, Sayı:2, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Dışındaki Giderleri Ödeme Borcunun Değerlendirilmesi, Ankara Haziran 2012.

 

 1. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt:9, Sayı: 103-104, Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi (TBK m. 325), İstanbul 2013.

 

 1. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Türk Eşya Hukuku İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt II, İstanbul 2014 (Diğer Yazar Aslı Makaracı Başak)

 

 1. Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, “Ceza Koşulu, Bağlanma Parası, Cayma Parası”, İstanbul 2014.

 

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Tüketici Hukuku Sempozyumu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik Sözleşmeleri, İstanbul 2015.

 

 1. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı, Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri, Ankara 2016.

 

 1. Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt 11, Sayı: 145-146, “TBK m. 323 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Devri”, Eylül-Ekim 2016.

 

 1. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, “Çocuğun  Anne ve/veya Babası Haricindeki Kişilerin Nüfus Siciline Kaydedilmesinden Doğan Sorunların Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, Y.2016.

 

 1. Güncel Hukuk, “Yoksulluk Nafakası: Süreye İlişkin Bir Çözüm”, Sayı:175, Ocak-Şubat 2019 (Diğer Yazar Aslı Makaracı Başak).

 

 1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt :14, Sayı:173-174, Ocak-Şubat 2019, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Şekli” (Diğer Yazar Aslı Makaracı Başak).

 

 1. Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt:8, Sayı:32, Yıl:2019, “Prof. Dr. Necip Ortan’a Armağan”, 1. Cilt, “Alışveiş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme”, (Diğer Yazar Aslı Makaracı Başak).

 

7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Seminerler

 1. İstanbul Barosu, Staj Eğitim Merkezi, Şubat 2011-Mayıs 2011 tarihleri arasında “Toplu Yapılarda Yönetim” konulu sunum.
 2. Zonguldak Barosu, Yeni Borçlar Kanunu Semineri, 16.04.2011, “Kira Sözleşmesi-Yeni Borçlar Kanununda Sözleşmelerin Kurulması- Genel İşlem Şartları”.
 3. Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Borçlar Kanunun Sertifika Programı (31 Mayıs-11 Haziran), 4 Haziran 2011, “Kira Sözleşmesi”.
 4. Kocaeli Barosu, Yeni Borçlar Kanunu Semineri, 23 Haziran 2011, “Yeni Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi”.
 5. İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi Kadına Karşı Şiddet Sertifika Programı, 3 Aralık 2011, “Müvekkilinize hukuki yardımda bulunmak için Medeni Hukuk ve Ceza Hukukundan Yararlanılması”.
 6. İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi Kadına Karşı Şiddet Sertifika Programı, 3 Aralık 2011, “Cedaw ve Hükümleri- TMK’da Kadın-Erkek Eşitliğine Dair Hükümler”.
 7. İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi Kadına Karşı Şiddet Sertifika Programı, 4 Şubat 2012, “Müvekkilinize hukuki yardımda bulunmak için Medeni Hukuk ve Ceza Hukukundan Yararlanılması”.
 8. İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi Kadına Karşı Şiddet Sertifika Programı, 4 Şubat 2012, “Cedaw ve Hükümleri- TMK’da Kadın-Erkek Eşitliğine Dair Hükümler”.
 9. Türk Borçlar Kanununda Getirilen Değişiklikler, “Sözleşmelerin Kuruluşu-Genel İşlem Koşulları ve Kefalet Sözleşmesi”,  İstanbul Noter Odası, 12 Mayıs 2012 İstanbul.
 10. Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Konferansları, “Ceza Koşulu, Bağlanma Parası, Cayma Parası”, 26-27 Mayıs 2012 İstanbul.
 11. Zonguldak Barosu, Yeni Borçlar Kanunu Semineri, 29.09.2012, “Kira Sözleşmesi-Yeni Borçlar Kanununda Sözleşmelerin Kurulması- Genel İşlem Şartları”.
 12. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kira Sempozyumu, Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi, 24 Aralık 2012.
 13. Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum Sempozyumu, “Bilirkişilikle İlgili Yasal Mevzuat”, 10 Nisan 2014, Kadir Has Üniversitesi
 14. Yeni Tüketici Kanunu Konferansı, “Abonelik Sözleşmesi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 26 Nisan 2014.
 15. Koç Üniversitesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, 12 Haziran 2014, “Kira Sözleşmesinin Devri” konulu tebliğ.
 16. İzmit Barosu Kadına Karşı Şiddetin Hukuki ve Cezai Boyutu ile Mobbing, 9 Mart 2015, “Kadına Yönelik Şiddetin Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Değerlendirilmesi” konulu tebliğ.
 17. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, “Kira Hukukunda Yan Giderler TBK m. 303/341).
 18. Ankara Bilkent Üniversitesi, "Tüketici Hukuku Konferansı", "İletişim Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri "konulu tebliğ, 05-06 Aralık 2015 Ankara.
 19. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, "İnsan Hakları 2015" Konferansı, "Medeni Hukuk Yönüyle Kadın Hakları", 08. 12. 2015 İstanbul.
 20. İstanbul Bilgi Üniversitesi Teminat Hukuku Konferansı, 3-4 Haziran 2016, “Kefalet Sözleşmesinin Süresi ve Sona Ermesi”.
 21. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay Kararları Işığında Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Kiralananın El Değiştirmesi (TBK m. 310), 9 Mayıs 2018.
 22. Galatasaray Üniversitesi Yoksulluk Nafakası Çalıştayı, 24.11.2018.
 23. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması”, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Kira Sözleşmelerinde Uygulama Alanı”, 06.12.2018.
 24. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu, “İnşaat Hukukunun Güncel Sorunları”, “6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Arsa Payının Düzeltilmesine İlişkin Güncel Hukuki Sorunlar”, 26.04.2019.
 25. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, “Arsa Payının Belirlenmesine İlişkin Uyuşmazlıklar Bakımından Kat Mülkiyetinin Kentsel Dönüşüm ile İlişkisi”, 02.05.2019.
 26. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Kat Mülkiyeti Hukuku Sempozyumu, Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, “Kat Mülkiyeti Kanunu Çerçevesinde Toplu Yapı Kavramı”, 18.12.2019.
 27. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi İstişare Toplantıları, “Abonelik Sözleşmesi”, 10.01.2020.
 28. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Kanun Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması Sempozyumu, “Çocuğun Tıbbi Müdahelelere Karşı Korunması”, 28.02.2020.

 

7.7. Burslar ve Yurt Dışı Çalışmaları

 1. 11 Haziran-3 Temmuz 2005 Minnesota- U.S.A.(Head of Lawyer’s Professional Training Program in William Mitchell College of Law with the corperation of Bahçeşehir University Faculty of Law)
 2. 04 Ağustos-29 Eylül 2006 Freiburg-Almanya, DAAD bursu ile Goethe Enstitüsü Almanca kursu.
 3. 01 Nisan-31 Mayıs 2009 Hamburg-Almanya, Max Planck Enstitüsü bursu ile doktora tez araştırması.
 4. 15 Ağustos-30 Eylül 2011 Hamburg-Almanya, Max Planck Enstitüsü bursu ile doktora sonrası tez araştırması.

8. İdari Görevler

 • Eylül 2005-2015 Mayıs tarihleri arası Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü.
 • Eylül 2012-2016 Şubat tarihleri arası Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı Kordinatörülüğü

 

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.