Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ Başlıyor!

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Genişletilmiş MARKA VEKİLLİĞİ Sınavına Hazırlık Video Eğitim Paketi (2023 - 2024) (30 Saat)

Hukuk Eğitim

Ekim 2023 tarihinde yapılmış Genişletilmiş MARKA VEKİLLİĞİ Sınavına Hazırlık Eğitimi video kayıtlarından oluşan 30 saatlik pakettir.

6000,00 TL
2400,00 TL
Eğitim Önizlemesi

Ekim 2023 tarihinde yapılmış Genişletilmiş MARKA VEKİLLİĞİ Sınavına Hazırlık Eğitimi video kayıtlarından oluşan 30 saatlik pakettir.

 

 

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitim Programı
1. GÜN
 
Prof.Dr. Arzu OĞUZ
Marka Nedir?
Marka Olabilecek İşaretler?
Tescilli – Tescilsiz markalar
Marka Tescil Başvurusu ve İncelemesi
Şekli İnceleme, Eksiklerin Giderilmesi
Rüçhan Hakları
 
Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN
Mutlak Red ve Nispi Red nedenlerine göre inceleme
Karar / Karara İtiraz (YİDD)
Yayın / Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Tescil
 
Av. Deniz DİNAR UĞUR
Uygulama Örnekleri
2. GÜN
 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Coğrafi İşaret nedir? Türleri?
Geleneksel Ürün adı nedir?
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Mevzuatı
Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 
Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
Tescil Sonrası İşlemler
Koruma Süresi ve Yenileme
Lisans
Kullanım Zorunluluğu
Sona Erme Halleri ve Sonuçları
 
Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ
Madrid Protokolü Başvurusu
Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz
Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler
 
Doç. Dr. Murat Can ATAKAN
Yargısal Süreç ve Uygulama
YİDK Karar İptali,
Hükümsüzlük Davaları
Marka İptali Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davaları
 
Av. Deniz DİNAR UĞUR
Sınava Yönelik Pratik Çalışma
3. GÜN
 
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN
Medeni Kanun
Başlangıç Hükümleri
 
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLAN
Kişiler Hukuku Hükümleri

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK
Vekâlet Akdi Hükümleri
 
Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Tacir – Tacir Olmanın Sonuçları
Ticaret Sicili - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 
Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
Haksız Rekabet Hükümleri  
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Ticari İşletme Hukuku
4. GÜN
 
Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet YILMAZ
Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilat yapısı
Marka – Patent Vekilliği/Disiplin Yönetmeliği
 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
Tasarım nedir? Ürün Nedir?
Tescilli – Tescilsiz tasarımlar
Tasarım Mevzuatı
Kamuya Sunma
Yenilik ve Ayırt edicilik
Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller
Ulusal Başvuru
Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
Görsel anlatımlar, tarifname, ücret
Rüçhan Hakları
Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
Tasarımın koruma süresi ve yenileme
 
Prof. Dr. Ozan CAN
Ortak hükümler
-Hakkın ihlali halinde açılabilecek davalar
-Tazminat Davaları
-Tecavüzün olmadığının tespiti davası

Hukuk Eğitim

 • Eğitim Sayısı 53
 • E-Kitap Sayısı 0
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Hızlandırılmış HMGS AKADEMİSİ (250+ Saat)

 • 8 Temmuz 2024 Eğitim Tarihi
 • 12:00 - 22:00 Eğitim Saati
 • 600 Dakika
5000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin İş Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 09:00 - 15:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin KVKK Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 10:00 - 16:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Sözleşmeler Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 11:00 - 23:00 Eğitim Saati
 • 720 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Borçlar Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 12:00 - 00:00 Eğitim Saati
 • -720 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Şirketler Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 13:00 - 01:00 Eğitim Saati
 • -720 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Tüketici Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 14:00 - 20:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 15:00 - 21:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin E-Ticaret Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 16:00 - 22:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Bilişim Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 17:00 - 23:00 Eğitim Saati
 • 360 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Kira Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 18:00 - 00:00 Eğitim Saati
 • -1080 Dakika
20000 TL
15000 TL
%25
Hukuk Eğitim
Sertifika
Tekrar İzle
Ekli Dosya

Şirketler İçin Vergi Hukuku

 • 3 Kasım 2024 Eğitim Tarihi
 • 19:00 - 19:40 Eğitim Saati
 • 40 Dakika
20000 TL
15000 TL

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya