Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM

  • Eğitim Sayısı 34
  • E-Kitap Sayısı 11
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 5363
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 306

Eğitmen Hakkında

Mehmet Ertan Yardım

Akademik Unvanı: Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi

İş Adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusu

E-postası: [email protected]

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Conditions for Granting Legal Aid in Civil Proceedings in Respect of Decisions of the European Court of Human Rights XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (01-04 September 2016, Rome, Italy) organized by IASSR and Sapienza University, Rome.  

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Editörler: Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun, Aristo Yayınevi, Aristo Yayınevi, 2017, s. 365-380.

Impacts of New Technologies on the Turkish Civil Procedure, International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice, 16-18 September 2015, Warsaw Poland, Detay Yayıncılık, 2016, s. 357-371.

Milli Şerh (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi), Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile, İstanbul, Aristo Yayınevi, 2016, s. 1082-1216.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Elektronik Noter İşlemleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi (Hakemli), Yıl: 2016, C: 3, Sayı: 1, s. 3-119. 

Kambiyo Senedi Alacaklısının Takip Yolu Seçimi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Hakemli) Yıl: 2013, Sayı: 1, s. 75-91.

Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği ve Unsurları, Prof.Dr. Mustafa Dural’a Armağan (Hakemli), 2013, İstanbul, s. 1290-1316.

Güvenli Elektronik İmzanın İnkarı, Türk Hukuk Dünyası Dergisi, (Hakemli), Mayıs 2007, s. 103-112.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Konkordato Mühletinin Kaldırılması, Konkordato Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2019, https://bau.edu.tr/icerik/14877-konkordato-hukuku-sempozyumu-bildiri-ozetleri

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayıncılık, 2019, s. 89-113.

Tüketici Mahkemelerine İlişkin Yeni (Kanun) Yolları, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Temmuz 2018, Seçkin Yayıncılık, s. 173-195.

Genel Hatlarıyla İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Toprak İşveren Sendikası Dergisi, S. 117, 2018, s. 14-26.

Tüketici Mahkemeleri Kararlarına Karşı (Yeni) Kanun Yolları, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 01.06.2016, Seçkin Yayıncılık, 2018.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Giderler, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2016-2017, 17,18-19 Kasım 2016, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 248-265.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Yerine Getirilmesi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, 19-21 Kasım 2015, Ankara, Bilge Yayınevi, 2016, s. 589-611.  

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası ve İtiraz Yolu (Eski TKHK ile Yeni TKHK’nun Karşılaştırılması), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım, 23.02.2015, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 105-124.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanundaki Parasal Sınırların Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlenmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı, 2007/3, Mayıs-Haziran, s. 1063-1070.

Güvenli Elektronik İmzanın İnkarı, Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2006, s. 149-156.

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

G. Diğer yayınlar:

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayıncılık, 2019, birlikte Editörlük.

Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Temmuz, Seçkin Yayıncılık, 2018, birlikte Editörlük.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım, 23.02.2015, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016, Editörlük.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, 2008, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu, Editörlük.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.