Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Doç. Dr. Nuri ERDEM

  • Eğitim Sayısı 18
  • E-Kitap Sayısı 6
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 81

Eğitmen Hakkında

1980 İstanbul doğumlu olan Erdem, 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, 2003-2006 yılları arasında aynı Üniversite'de Özel Hukuk alanında "Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler" tezi ile yüksek lisans ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda  2007-2012 tarihleri arasında "Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi" konulu tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 2006-2007 tarihleri arasında Almanya'da International Studies Centre/ Ruprecht-Karls-University-Heidelberg, Max-Weber-Haus'ta dil eğitimi aldı ve 2011 yılında doktora tezi için Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kısa süreli araştırmacı olarak bulundu.

 

Doktora çalışmasını tamamladığı 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve yardıcı doçent olarak göreve atandı.  

 

Bunun yanısıra çeşitli ünivesitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte. 2003 - 2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak da çalışmış olan Erdem, son dönemde Kemerburgaz Üniversitesi'nde "Uluslararası Ticaret Hukuku" yüksek lisans programında ders vermiş olup, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Sermaye Piyasası Hukuku" ve "Özel Hukuk" yüksek lisans programlarında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Halen 2012 yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak atandığı İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan Erdem,  Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Etik Kurul Üyesi, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

 

Yayınlanmış Eserleri

 

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Edt. Erol Ulusoy, “Azınlığın Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshini Mahkemeden Talep Etme Hakkı”, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, s. 167-183.

 

- Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

 

-Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tahrifat), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

 

-"6102 Sayılı Yeni TTK'ya Göre Anonim Ortaklık Pay Sahiplerinin Müktesep (Kazanılmış) Hakları"; REGESTA, c. 2, s. 1, 2012/1, s. 29-44.

 

-"Towards a New Form of Incorporation in European Company Law", "The European Union in 2005: Candidate Countries' Perspectives: a Jean Monnet Doctoral Volume / Edited by Georgy Genov, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov. - Sofia : Bulgarian European Community Studies Association, 2005.

 

-"Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Yıl 2004,  s. 253.  

 

-"TTK Tasarısı ve Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme'ye Göre Donatanın Sınırlı Sorumluluğu",Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 4, S. 2, Yıl 2008.

 

-"Eczane, Depo ve İlaç Firmaları Arasındaki İlişkilerin Hukuki Durumu: Haklar, Yükümlülükler ve Sözleşmenin Niteliği", Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk, İstanbul, 2009. 

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.