Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 3,38 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

LEX İş Kanunu (İşK)

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Aristo Yayınevi
 • Sayfa Sayısı: 467
 • Yayın Tarihi: 08.10.2021
 • Baskı: 2
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 165,00
165,00 TL
49,50 TL

Bu kitap 1713 kez incelendi; 53 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Ders Kitapları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mevzuat

KİTABIN MUHTEVİYATI VE ÖZELLİKLERİ

 • Tüm maddelere, madde içeriğiyle ilgili güncel Yüksek Mahkeme kararları eklenmiştir.
 • İlgili içeriğe sahip maddelere, açıklamalı notlar eklenmiştir.
 • Tüm maddelerde, önemli içeriklerin altı çizilerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
 • Maddelerde yer alan süre içerikli düzenlemeler koyu renkle işaretlenerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
 • Daha önce hakkında Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapılmış olan maddelerin altına, bu hususta Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar özetleri eklenerek bilgi verilmiştir.
 • Ana kanun ile bağlantılı olabilecek 6 ayrı kanun ve 7 yönetmelik metni eklenmiştir.

Bunlar:

 • Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu)
 • Deniz İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • İş Mahkemeleri Kanunu
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 • Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Maddelerde “ilgili kanun” ya da “ilgili tüzük” gibi atıfların bulunduğu hallerde, bahsi geçen kanun veya tüzüğe ilişkin bilgi verilmiştir.
 • Madde aramayı kolaylaştıran sayfa kenar numaralandırması uygulanmıştır.
 • Kanunda arama yapmayı kolaylaştıran sayfa üstü bölüm başlığı uygulaması yapılmıştır.
 • Temel terimleri açıklayan terimler sözlüğü eklenmiştir.
 • Uygulamada ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler bölümü eklenerek bu bölüm altında şu çalışmalar yapılmıştır:
 • Pratik Bilgiler
 • İş Kanunu’na tabi olmayan çalışanlar listesi
 • Fesih bildirim süreleri tablosu
 • Yıllık ücretli izin süreleri tablosu
 • İş hukukunda yer alan tazminat türleri
 • İş kanunlarında süre ihtiva eden düzenlemeler tablosu
 • İş kanununda yazılı şekil zorunluluğu ihtiva eden düzenlemeler tablosu
 • İş mahkemeleri görev alanı listesi
 • Yıllara göre asgari ücretleri gösterir tablo
 • Yıllara göre asgari geçim indirimi miktarlarını gösterir tablo
 • Yıllara göre kıdem tazminatı tavan miktarlarını gösterir tablo
 • Emsal ücret araştırması için Türkiye’deki sendikalar listesi
Şirket

Aristo Yayınevi

 • Eğitim Sayısı 30
 • E-Kitap Sayısı 5
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 55731
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 580

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…