Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,35 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Akıllı Sözleşmeler

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 48
 • Yayın Tarihi: 19.01.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 35,00
35,00 TL
14,00 TL

Bu kitap 2853 kez incelendi; 248 adet satıldı.

Kategoriler: Bilişim Hukuku, Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Sözleşmeler Hukuku

Teknolojinin geldiği son noktada hukuk düzeni de yeni teknolojilerden etkilenmekte ve hukuk hayatımıza sorunlarıyla birlikte yeni kavramlar dahil olmaktadır. Akıllı sözleşmeler de gelişen teknoloji ile birlikte hukuk literatürümüze eklenen kavramlardan birisidir. Henüz çok yeni bir alan olması dolayısıyla tanımı üzerinde bile mutabakata varılmış değildir. Ancak akıllı sözleşmelerin özellikleri ve taşıdığı avantajlı ve dezavantajlı yönler konusunda doktrin neredeyse hemfikirdir. Az masraflı oluşu, ifa garantisi taşıması, süratli olması, sözleşmenin yorumlanmasında kolaylık sağlaması gibi olumlu yönlerine rağmen değişmez katılıktaki yapısı, gizlilik ihlallerine neden olma riskini taşıması ve henüz yeni emeklemeye başlayan bir teknoloji olmasından ötürü potansiyel kullanıcılar için belirsizlikle karşılanması gibi olumsuz yönleri de barındırmaktadır.

Akıllı sözleşmelerin borçlar hukuku anlamında da birçok soruya cevap vermesi gerekmektedir. Sözleşme tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanları ile kurulmaktadır. Sözleşmenin kuruluşu için öneri ve kabulün varlığına ihtiyaç vardır. Akıllı sözleşmeler bağlamında hangi fiile öneri ve kabul beyanlarının atfedileceği belirlenmelidir. TBK çerçevesinde akıllı sözleşmenin hangi anda kurulduğu ve hükümlerini doğurduğu da tespit edilmelidir.

Borçlar Hukukunda sözleşme özgürlüğü prensibi hâkim olmasına rağmen bu özgürlük sınırsız değildir. Tarafların kanundaki sınırlamalara uymaları gerekmektedir. Kanundaki sınırlamalara uygun olmayan sözleşmenin geçersizliği gündeme gelebilecektir. Geleneksel sözleşmeler için var olan bu sınırlamalar akıllı sözleşmeler için de geçerlidir. Ancak akıllı sözleşmenin teknik yapısı söz konusu olduğunda ve değişmezliği dikkate alındığında mevcut olacak herhangi bir aykırılığın önüne nasıl geçilebileceği sorun teşkil etmektedir.

Bu çalışmada akıllı sözleşmenin tanımı, hukuki niteliği, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durularak sözleşmenin kurulması ve geçerliliği konularına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sözleşme, akıllı sözleşme, kesin hükümsüzlük, sözleşmenin iptali, blok zincir

Akademisyen

Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 46
 • E-Kitap Sayısı 30
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 4319
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 31017

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…